PwC EU storitve

PwC se že leta uspešno posvetuje z Evropsko komisijo in njenimi organi, Evropsko investicijsko banko, Evropsko centralno banko, Evropskim parlamentom in drugimi institucijami EU ter samimi državami članicami.

PwC Slovenija kot član globalne mreže PwC nudi svetovalne storitve strankam iz zasebnega in javnega sektorja pri pripravi in ​​izvedbi projektov, financiranih iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Ekipo PwC, zadolženo za EU storitve, sestavljajo izkušeni strokovnjaki, ki svetujejo institucijam, ki izvajajo kohezijsko politiko EU, ter končnim uporabnikom za omogočanje sofinanciranja projektov z nepovratnimi EU sredstvi. Člani naše ekipe so specializirani za svetovanje pri zapiranju finančne konstrukcije investicijskih projektov (nepovratna sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, nacionalna nepovratna sredstva za spodbujanje investicij, razne davčne spodbude, itd.), svetovanje pri pripravi projektov, vodenje projektov, prav tako pa nudijo pomoč pri izvajanju javnih naročil.

Za vsak projekt na tem področju, pri katerem je PwC angažiran kot EU svetovalec, se izvede analiza možnosti uporabe spodbujevalnih ukrepov po Zakonu o spodbujanju investicij za čim večjo intenzivnost pomoči načrtovanemu projektu.

Ekipa PwC kakovostno, pravočasno in zanesljivo svetuje številnim mikro, malim, srednjim in velikim podjetnikom ter državnim organom za pridobivanje in upravičevanje nepovratnih EU sredstev, predvsem v sektorjih turizma, energetike in proizvodnje, na področju raziskav, razvoja in inovacij ter projektov javne infrastrukture. 

Kontaktirajte nas:

mag. Sanja Savič

Direktorica v oddelku za pravne storitve, Ljubljana, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Pridružite se nam na