Notranja revizija

Notranja Revizija

Tveganja, upravljanje z njimi in notranje kontrole še nikoli doslej niso bile tako pomembne kot sedaj, ko se uprave soočajo s čedalje večjim pritiskom s strani delničarjev. Notranja revizija bi morala igrati ključno vlogo v okviru upravljanja družb z nudenjem neodvisnega zagotovila, ki poslovanje varuje pred tveganjem, obvešča o strateškem sprejemanju odločitev in izboljšuje splošno uspešnost. Kljub temu veliko uprav ne zna optimalno izkoristiti svoje notranje revizije, zaradi česar so lahko njihove organizacije izpostavljene večjim tveganjem.

Kako vam lahko pomagamo

Če se soočate s katero izmed spodaj navedenih težav in ne poznate odgovora oziroma bi se o možnih odgovorih želeli posvetovati z zunanjim strokovnjakom, vam lahko pomagamo. Preprost preizkus, ali potrebujete našo pomoč, lahko opravite tako, da odgovorite na naslednja vprašanja:

 • Imate vzpostavljeno funkcijo notranje revizije? Ali ima vaša funkcija notranje revizije zadosti sredstev?
 • Menite, da lahko učinkovito upravljate s skladnostjo?
 • Menite, da je notranja revizija, ki deluje znotraj vaše organizacije, učinkovita?
 • Menite, da je vaša notranja revizija v skladu z najboljšo prakso?
 • Ali veste, kako se notranjo revizijo lahko optimizira/razvije, da sledi spremenljivim tveganjem?  
 • Ali potrebujete zagotovilo, da vaši procesi in kontrole učinkovito upravljajo poslovna tveganja?
 • Vas skrbi, da ne boste našli zadostnega oziroma specializiranega talenta, ki bi revidiral zahtevna področja?  
 • Ali potrebujete učinkovito orodje za notranjo revizijo?

Naše storitve na področju notranje revizije obsegajo:

 • Oblikovanje in izpolnjevanje načrtov izobraževanja – organiziramo izobraževanja, ki so prilagojena vašemu poslovanju, da bi izboljšali strokovno znanje vašega osebja za notranjo revizijo prek uporabe doslednega pristopa na globalni ravni.
 • Primerjava uspešnosti notranje revizije.
 • Strategije transformacijskih sprememb.
 • Svetovanje upravam glede optimalnih modelov za pridobivanje virov.
 • Notranja revizija s pomočjo zunanjih izvajalcev – pri opravljanju storitev s pomočjo zunanjih izvajalcev sklepamo partnerstva z našimi naročniki, prevzemamo različne vloge in odgovornosti, poročamo pa vodji notranje revizije.
 • Izvajanje notranje revizije prek zunanjih izvajalcev – storitev prek zunanjih izvajalcev prek kombinacije predane ekipe za ključne storitve in virtualne ekipe, ki jo sestavlja najširši razpon strokovnjakov.  
 • Storitve izboljšav notranje revizije – storitve, ki obravnavajo ključne skrbi notranjih revizorjev, vključno s strategijo, metodologijo, tehnologijo, oceno tveganj, kakor tudi primerjalno analizo ob ustanovitvi ali ob preoblikovanju. Izboljšanje kakovosti, produktivnosti in vrednosti notranjih storitev.
 • Izboljšave metodologij notranje revizije za izboljšano izvajanje revizije.
 • Svetovanje in podpora pri izboru in vpeljavi revizijske tehnologije – vključno s splošnimi pregledi kontrol ali pregledi na ravni aplikacij, zagotovitvijo IT varnosti, pregledi načrtovanja virov podjetja (ERP) in prehajanjem podatkov. Če želite vpeljati revizijsko programsko opremo, vam lahko pomagamo pri postavitvi, prilagoditvi, namestitvi, testiranju, kakor tudi z nudenjem uporabniških izobraževanj za vaše zaposlene.
 • Sarbanes-Oxley, Basel II podpora in drugi pregledi skladnosti.  

Vaše prednosti

PwC-jevi strokovnjaki za notranjo revizijo upravam prinašajo ugodnosti prek izboljšane notranje revizije, ki ustvarja dodatno vrednost in nudi večje zagotovilo. Naša ključna prednost je, da naročnikom ne zagotavljamo le dostopa do obširnih izkušenj in znanj najboljših praks kot vodilni ponudniki storitev notranje revizije, temveč jim nudimo tudi dostop do strokovnjakov za posamezne sektorje, ki dobro poznajo industrijo naročnika in zadevna področja tehničnega tveganja.

Kontakt

Thomas Magill

Thomas Magill

Odgovorni partner za državo družbe, PwC Slovenia

Primož Kovačič

Primož Kovačič

Partner v oddelku revizije, PwC Slovenia

Damjan Ahčin

Damjan Ahčin

Direktor oddelka za revizijo, PwC Slovenia

Anja Gorenc

Anja Gorenc

Direktorica v oddelku revizije, PwC Slovenia

Pridružite se nam na