Notranja revizija

Tveganje, upravljanje in notranje kontrole še nikoli doslej niso bile tako pomembne  kot sedaj, ko se uprave soočajo z vedno večjim pritiskom s strani delničarjev. Notranja revizija bi morala igrati ključno vlogo v okviru upravljanja družb z nudenjem neodvisnega zagotovila, ki poslovanje varuje pred tveganjem, obvešča o strateškem sprejemanju odločitev in izboljšuje splošno uspešnost. Vendar veliko uprav od svoje notranje revizije ne pridobiva optimalne vrednosti, zaradi česar so lahko izpostavljeni večjim tveganjem.

PwC-jevi strokovnjaki za notranjo revizijo upravam prinašajo ugodnosti prek izboljšane notranje revizije, ki ustvarja dodatno vrednost in nudi večje zagotovilo. Naša ključna prednost je, da naročnikom ne zagotavljamo le dostopa do obširnih izkušenj in znanj najboljših praks kot vodilni ponudnik storitev notranje revizije, temveč jim nudimo tudi dostop do strokovnjakov za posamezne sektorje, ki dobro poznajo industrijo naročnika in zadevna področja tehničnega tveganja.

Naše storitve obsegajo:

 • Oblikovanje in izpolnjevanje načrtov izobraževanja – organiziramo izobraževanja, ki so prilagojena vašem poslovanju, da bi izboljšali strokovno znanje vašega osebja za notranjo revizijo prek uporabe doslednega pristopa na globalni ravni.
 • Primerjava uspešnosti notranje revizije
 • Strategije transformacijskih sprememb
 • Svetovanje upravam glede optimalnih modelov za pridobivanje virov
 • Notranja revizija s pomočjo zunanjih izvajalcev – pri opravljanju storitev s pomočjo zunanjih izvajalcev sklepamo partnerstva z našimi naročniki, prevzemamo različne vloge in odgovornosti, poročamo pa vodji notranje revizije.
 • Izvajanje notranje revizije prek zunanjih izvajalcev – storitev prek zunanjih izvajalcev prek kombinacije predane ekipe za ključne storitve in virtualne ekipe, ki jo sestavlja najširši razpon strokovnjakov.  
 • Storitve izboljšav notranje revizije – storitve, ki obravnavajo ključne skrbi notranjih revizorjev, vključno s strategijo, metodologijo, tehnologijo, oceno tveganj, kakor tudi primerjalno analizo, ob ustanovitvi ali ob preoblikovanju. Izboljšanje kakovosti, produktivnosti in vrednosti notranjih storitev.
 • Izboljšave metodologij notranje revizije za izboljšano izvajanje revizije
 • Svetovanje in podpora pri izboru in vpeljavi revizijske tehnologije – vključno s splošnimi pregledi kontrol ali pregledi na ravni aplikacij, zagotovitvijo IT varnosti, pregledi načrtovanja virov podjetja (ERP) in prehajanjem podatkov. Če želite vpeljati revizijsko programsko opremo, vam lahko pomagamo pri postavitvi, prilagoditvi, namestitvi, testiranju, kakor tudi z nudenjem uporabniških izobraževanj za vaše zaposlene.
 • Sarbanes-Oxley, Basel II podpora in drugi pregledi skladnosti.  

Kako vam PwC lahko pomaga

Če se soočate s katero izmed spodaj navedenih težav in ne poznate odgovora oziroma bi se o možnih odgovorih želeli posvetovati z zunanjim strokovnjakom, vam lahko pomagamo.

 • Imate vzpostavljeno funkcijo notranje revizije? Ali ima vaša funkcija notranje revizije zadosti sredstev?
 • Menite, da lahko učinkovito upravljate s skladnostjo?
 • Menite, da je notranja revizija, ki deluje znotraj vaše organizacije, učinkovita?
 • Menite, da je vaša notranja revizija v skladu z najboljšo prakso?
 • Ali veste, kako se notranjo revizijo lahko optimizira/razvije, da sledi spremenljivim tveganjem?  
 • Ali potrebujete zagotovilo, da vaši procesi in kontrole učinkovito upravljajo poslovna tveganja?
 • Vas skrbi, da ne boste našli zadostnega oziroma specializiranega talenta, ki bi revidiral zahtevna področja?  
 • Ali potrebujete učinkovito orodje za notranjo revizijo?

Vaše prednosti

PwC-jevi strokovnjaki za notranjo revizijo upravam prinašajo ugodnosti prek izboljšane notranje revizije, ki ustvarja dodatno vrednost in nudi večje zagotovilo. Naša ključna prednost je, da naročnikom ne zagotavljamo le dostopa do obširnih izkušenj in znanj najboljših praks kot vodilni ponudniki storitev notranje revizije, temveč jim nudimo tudi dostop do strokovnjakov za posamezne sektorje, ki dobro poznajo industrijo naročnika in zadevna področja tehničnega tveganja.

Pridružite se nam na