Skip to content Skip to footer
Search
si

Loading Results

Korporacijsko pravo

Če razmišljate o ustanovitvi nove gospodarske družbe, reorganizaciji obstoječe strukture družb v vaši skupini, prodaji družbe ali prevzemu, pravnemu skrbnemu pregledu, je PwC Legal pravi naslov, da se vaši družbi pomaga soočiti z načrtovanim izzivom.

Več o naših korporativnih storitvah:

 •  združitve in prevzemi (M&A);
 •  pravni skrbni pregledi;
 •  reorganizacije podjetij;
 •  ustanavljanje podružnic in družb;
 •  storitve korporacijske skladnosti;
 •  sestavljanje in pregled notranjih aktov družbe;
 • pravna podpora za skupščine in seje drugih organov družbe, sestavljanje in pregled sklepov;
 • zastopanje delničarjev na skupščinah delničarjev;
 • spreminjanje statutov in drugih aktov družbe;
 • pravna pomoč v postopku sprememb osnovnega kapitala družb;
 • pravna pomoč pri spremembah zakonitih zastopnikov družb;
 • svetovalne storitve in pravna podpora s področja izplačila dividend;
 • svetovalne storitve v zvezi z odgovornostjo članov organov vodenja in nadzora;
 • sestavljanje sporazumov med družbeniki oziroma delničarji;
 • likvidacija družb in podružnic.

Contact us

mag. Sanja Savič

mag. Sanja Savič

Vodja področja pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Pridružite se nam na