Davek od dohodkov pravnih oseb

PricewaterhouseCoopers nudi celoten spekter davčnih storitev pravnih oseb. Naši specialisti prilagodijo rešitve vašim individualnim potrebam in ciljem, medtem ko vas sproti obveščamo o relevantnih davčnih in pravnih spremembah. To nam omogoča optimizirati vašo stroškovno učinkovitost in voditi vašo celotno ustreznost s spremembami v pravilniku.

Contact us

Miroslav Marchev
Direktor na oddelku za davčne storitve
Telefon: +386 1 583 6058
Elektronski naslov

Pridružite se nam na