Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP)

Zaradi kompleksnosti Mednarodnih standardov računovodskega poročanja proces še zdaleč ni preprost. Podjetja, ki se odločijo za prehod, morajo zato zgodaj pričeti s pripravami.

PwC je že pred nekaj časa ugotovil, da lahko okvir MSRP dramatično izboljša kakovost finančnega poročanja in poveča zaupanje mednarodnih investitorjev. Da bi podjetjem pomagali pri vpeljavi spremembe, smo razvili preprosto, a učinkovito metodologijo, ki nam omogoča, da v času prehoda tesno sodelujemo z naročnikom. Skupaj z našim strokovnim znanjem in izkušnjami glede MSRP ta metodologija upravljanja projekta nudi cenovno ugodno in učinkovito sredstvo za pretvorbo v MSRP. Pretvorba v MSRP predstavlja številne prednosti, tako interne kot eksterne.

Kako vam PwC lahko pomaga

 • Uveljavitev MSRP, ki zagotavlja kar se da gladek in stroškovno učinkovit prehod
 • Priprava računovodskih izkazov v skladu z MSRP in pomoč pri uveljavitvi spremenjenih standardov  
 • Izbira računovodskih načel in svetovanje glede možnosti izbire alternativnih rešitev
 • Prepoznavanje dodatnih informacij, ki so potrebne za skladnost z MSRP zahtevami po razkritju, razvoj ali sprememba notranjega kontnega načrta za skladnost z MSRP
 • MSRP izobraževanja za zadevne zaposlene
 • Oblikovanje novih izkazov znotraj podjetja in navodila glede informacij, ki jih je potrebno pridobiti od razdelkov in podružnic
 • Prilagoditev obstoječih informacijskih sistemov in diskusij znotraj podjetja

Vaše prednosti

Pretvorba v MSRP predstavlja veliko več, kot zgolj spremembo računovodskih pravil – povzroči spremembo celotne organizacije. Prednosti, ki jih sprememba prinaša, vključujejo:

 • izboljšano finančno komunikacijo
 • boljše transakcije s tujimi partnerji
 • enostaven dostop do kapitalskih trgov
 • poenostavljeno primerjavo s tujimi konkurenti
 • usklajene računovodske politike
 • boljšo kakovost podatkov notranjega vodstva prek uporabe računovodskih politik, ki jih oblikuje gospodarstvo

Contact us

Pawel Peplinski
Partner, odgovoren za PwC v Sloveniji in vodja revizijskih storitev za področje jugovzhodne Evrope, član uprave
Elektronski naslov

Pridružite se nam na