Finančno svetovanje

PwC-jeva ekipa za finančno svetovanje je ena izmed najboljših strokovnih ekip, ki svoje storitve opravlja za lokalne in mednarodne naročnike. Naša ekipa za transakcijske storitve vključuje specialiste za skrbne preglede, korporativne finance in cenitve, ki so vaši organizaciji v podporo pri uspešnem manevriranju skozi združitve, prevzeme, investicije, odprodaje ali financiranje.
Imamo obširno strokovno znanje in izkušnje s področja transakcij znotraj regije CEE in črpamo iz regionalnih virov, saj so naši strokovnjaki za industrijo in proizvode združeni na podlagi regije in ne na podlagi države.

Naše storitve obsegajo:

 • Združitve in prevzemi
 • Privatizacija – nakupna in prodajna stran
 • Transakcije zasebnega sektorja –nakup, prodaja, združitev, prestrukturiranje
 • Skupna vlaganja
 • Koncesije
 • Vodenje projektov
 • Transakcijske storitve
 • Skrbni pregledi in podpora pri pogajanjih
 • Finančni pregledi
 • Pregledi poslovanja
 • Zbiranje finančnih sredstev
 • Poslovni načrti, študije izvedljivosti
 • Predinvesticijska analiza
 • Analiza dolg/kapital
 • Trgi primarne prodaje/javni trgi
 • Projektne finance
 • Strukturiranje in postavitev
 • Strateške analize
 • Cenitev
 • Strategija vstopa na trg
 • Sanacija
 • Izterjava
 • Finančno prestrukturiranje
 • Prevzemi in združitve
 • Skrbni pregledi
 • Vrednotenje.

Kaj nudimo

Ekipa za finančno svetovanje pomaga tujim investitorjem pri odločanju glede prevzemov na slovenskem trgu, kakor tudi slovenskim podjetjem pri načrtovanju raznolikosti njihovega poslovanja ali širitvi.  Naši regionalni strokovnjaki imajo poglobljeno znanje na področju globalnega in lokalnega trga.  Ponudimo vam lahko podporo pri finančnih skrbnih pregledih, študijah izvedljivosti in pripravi poslovnih načrtov, združitvah in prevzemih, financah, cenitvah, storitvah po sklenjenih poslih. Pomagamo vam razviti pravo strategijo pred sklenjenim poslom, brezhibno izvesti posel, prepoznati vprašanja in točke za pogajanja in vrednost ter vpeljati spremembe, ki prinašajo sinergijo in izboljšave po sklenjenem poslu. 

 • Izbira ciljnega podjetja
 • Cenitev
 • Finančni in davčni skrbni pregled

Svojim naročnikom nudimo tovrstno podporo tudi v primeru, da v okviru transakcije delujejo na strani prodajalca.

Poleg tega nudimo storitve zbiranja sredstev in analize izvedljivosti, kot na primer:

 • Študija izvedljivosti
 • Kapitalska struktura (dolg/kapital)
 • Začetni kontakt z bankami in potencialnimi investitorji
 • Pogajanje z bankami in potencialnimi investitorji v imenu naročnika  

Vaše ugodnosti

 • Naši naročniki lahko glede na opravljene/uporabljene storitve pridobijo na različne načine, med drugim:
 • Zmanjšanje nabavne cene pri prevzemu oziroma povečanje cene pri odprodaji
 • Varovanje lastnih interesov s pomočjo ustrezno opredeljenih pogojev v kupoprodajni pogodbi
 • Optimizacija finančne strukture transakcije/projekta in zmanjšanje stroškov financiranja
 • Prepoznavanje zahtev za povečanje ali zmanjšanje delovnega kapitala
 • Prilagajanje poročanega dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) z dejanskim, normirana stopnja
 • Prepoznavanje potrebnih prilagoditev čistih vrednosti

Kontakt

Pridružite se nam na