Skip to content Skip to footer
Search
si

Loading Results

Izjava o varovanju zasebnosti

Uvod

Naša družba (»PwC«, »mi«, ali »naše«) je trdno zavezana varstvu osebnih podatkov. To obvestilo o preglednosti opisuje, zakaj in kako zbiramo osebne podatke, in obvešča o pravicah posameznikov. Osebne podatke, ki jih prejmemo, lahko uporabimo za katerega koli od namenov, opisanih v tem obvestilu o preglednosti, ali kakor koli drugače, če je tako navedeno na točki zbiranja.
Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo živo osebo. Družba PwC obdeluje osebne podatke za številne namene, pri čemer se lahko sredstva zbiranja, zakonske podlage za obdelavo, uporabo, razkritje in obdobja hrambe razlikujejo glede na posamezen namen.

Naša politika zbiranja in uporabe osebnih podatkov je usmerjena v zagotavljanje preglednosti razlogov in načinov obdelave osebnih podatkov.


Varnost

Varnost vseh podatkov, ki jih hranimo, jemljemo zelo resno. Spoštujemo mednarodno sprejete varnostne standarde, naš sistem upravljanja varnosti informacij, ki se nanaša na zaupne podatke o strankah, pa je prejel neodvisni certifikat, ki potrjuje, da izpolnjuje zahteve standarda ISO/IEC 27001: 2013.
Vzpostavili smo okvir politik, postopkov in usposabljanj glede varstva, zaupnosti in varnosti podatkov in hkrati izvajamo redne preglede ustreznosti ukrepov, ki smo jih uvedli za zagotavljanje varnosti podatkov v hrambi.

 


Dejavnosti obdelave

Za več informacij preberite tiste razdelke v tej izjavi, ki ustrezajo vašemu specifičnemu položaju.

Pravna podlaga za obdelovanje

Pravne podlage za vsako dejavnost obdelovanja so opredeljene v ustreznih razdelkih zgoraj. Pri obdelavi osebnih informacij na podlagi lastnega zakonitega interesa upoštevamo in poskušamo izravnati morebiten vpliv na posameznika, na katerega se nanašajo podatki (bodisi pozitiven bodisi negativen), in upoštevamo pravice posameznika, na katerega se nanašajo podatki, v okviru zakonodaje o varstvu podatkov. Naši zakoniti poslovni interesi ne prevladajo samodejno nad interesi posameznikov, na katere se nanašajo podatki – osebnih podatkov ne bomo obdelovali za dejavnosti, kjer vpliv na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (razen če smo pridobili soglasje ali nam to kako drugače narekuje ali dovoljuje zakonodaja), prevlada nad našimi interesi.


Kdaj in kako delimo osebne podatke in lokacije, kjer se obdelujejo

Osebne podatke bomo z drugimi delili samo, če nam to dovoljuje zakon. V okviru deljenja podatkov z drugimi imamo vzpostavljene pogodbene dogovore in varnostne mehanizme, s katerimi zaščitimo podatke in izpolnjujemo standarde glede varstva podatkov, zaupnosti in varnosti.

Smo del globalne mreže družb in tako kot drugi ponudniki strokovnih storitev uporabljamo tretje osebe iz drugih držav, da nam pomagajo pri poslovanju. To pomeni, da lahko osebne podatke prenesemo iz držav, v katerih se nahaja naša družba in naše stranke.

V zvezi z osebnimi podatki, ki jih ureja zakonodaja EU, upoštevajte naslednje: čezmejni prenosi lahko vključujejo države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in prenos v države, ki nimajo zakonov za zagotavljanje posebnega varstva osebnih podatkov.  Z ustreznimi ukrepi smo poskrbeli, da so vsi osebni podatki zadostno varovani in da so vsi prenosi osebnih podatkov iz EGP izvedeni zakonito. Če osebne podatke prenašamo v državo, ki ni v EGP, za katero Evropska komisija meni, da ne zagotavlja ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, bodo prenosi izvedeni na podlagi sporazuma, ki določa zahteve EU za prenos osebnih podatkov iz EGP, kakršne so standardne pogodbene klavzule, ki jih je potrdila Evropska komisija. Standardne pogodbene klavzule, ki jih je potrdila Evropska komisija, so v angleškem jeziku na voljo tukaj.

Osebne podatke, ki jih imamo, lahko prenesemo na:

  • Druge družbe v sklopu PwC
    Za več podatkov o lokacijah drugih družb v sklopu PwC  kliknite tukaj. Osebne podatke lahko izmenjavamo z drugimi družbami v sklopu PwC, če je to potrebno za upravne namene in izvajanje strokovnih storitev za naše stranke (npr. izvajanje storitev, pri katerih je potrebno svetovanje družb v sklopu PwC iz drugih ozemelj). Uporabniki iz drugih družb v sklopu PwC imajo vpogled v naše poslovne stike in jih lahko uporabljajo za to, da izvedo več o stiku, stranki ali priložnosti, ki jih zanima (napotujemo na razdelek Poslovni stiki te izjave o varstvu osebnih podatkov za več informacij o obdelovanju tovrstnih podatkov).
  • Zunanje organizacije, ki nam ponujajo aplikacije/funkcije, obdelovanje podatkov ali informacijske storitve.
  • Naša družba uporablja tretje osebe za pomoč pri izvajanju naših storitev in za zagotavljanje, delovanje in vodenje notranjih informacijskih sistemov. To na primer vključuje ponudnike informacijske tehnologije, ponudnike programske opreme kot storitev v oblaku, ponudnike vodenja identitet, gostovanja in upravljanja spletnih strani, analize podatkov, varnostnega kopiranja podatkov, storitve za zagotavljanje varnosti in za hrambo podatkov. Strežniki, ki poganjajo in omogočajo to infrastrukturo v oblaku, so nameščeni v varnih podatkovnih centrih po svetu, osebne podatke pa lahko hranimo v katerem koli izmed njih. Seznam ključnih podobdelovalcev je na voljo tukaj.
  • Zunanje organizacije, ki nam drugače pomagajo pri zagotavljanju blaga, storitev ali informacij
  • Revizorje in druge strokovne svetovalce.
  • Organe pregona ali druge vladne in regulativne agencije ali druge tretje osebe, kot zahteva veljavna zakonodaja ali predpisi oz. v skladu z veljavno zakonodajo ali predpisi.
  • Občasno bomo morda prejeli zahteve tretjih oseb s pooblastilom za razkritje osebnih podatkov, na primer za preverjanje, ali delujemo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi, za preiskavo domnevnega kaznivega dejanja oz. za vzpostavitev, uveljavitev ali obrambo svojih zakonskih pravic. Zahtevam glede osebnih podatkov bomo ustregli samo, če nam to dovoljuje veljavna zakonodaja ali predpis.

Spremembe te izjave o varstvu podatkov

Zavedamo se, da je preglednost stalna odgovornost, zato bomo to izjavo o varstvu podatkov redno pregledovali.

Ta izjava o varstvu podatkov je bila nazadnje posodobljena 10. 5. 2018.


Upravljavec podatkov in podatki o stiku

Upravljavec podatkov je družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. ali družba v sklopu PwC, navedena na tej povezavi, ki je pogodbena stranka za namene ponujanja ali prejemanja storitev, ali subjekt, s katerim ste navezali stik.

Kakršna koli vprašanja v zvezi s to izjavo o varstvu podatkov ali kako in zakaj obdelujemo osebne podatke, pošljite na:

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Cesta v Kleče 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
E-pošta: si_privacy@pwc.com
Telefonska št.: +386 1 583 6000


Pravice posameznikov in njihovo uveljavljanje

Posamezniki imajo določene pravice glede svojih osebnih podatkov in upravljavci podatkov so te pravice dolžni izpolnjevati. V primerih, ko odločamo o načinu in razlogu obdelave osebnih podatkov, smo upravljavec podatkov. Spodaj podajamo nadaljnje informacije o pravicah, ki jih imajo posamezniki, in o njihovem uveljavljanju.


Dostop do osebnih podatkov

Pravico imate dostopati do osebnih podatkov, ki jih imamo kot upravljavec podatkov. To pravico lahko uveljavljate z dopisom na si_privacy@pwc.com.


Spreminjanje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, lahko posodobite z elektronskim sporočilom na si_privacy@pwc.com ali, če ustreza, navežete stik z nami prek ustrezne strani za registracijo na našem spletišču ali s spremembo osebnih podatkov, ki jih hranimo na ustreznih aplikacijah, s katerimi ste se registrirali.

Po seznanitvi, da kateri koli osebni podatki, ki jih obdelujemo, niso več točni, jih bomo popravili (če ustreza) v skladu z vašimi posodobljenimi informacijami, v kolikor je to praktično izvedljivo.


Preklic soglasja

V zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo na podlagi soglasja, imajo posamezniki pravico, da kadar koli prekličejo soglasje. Osebnih podatkov praviloma ne obdelujemo na podlagi soglasja (saj se lahko običajno sklicujemo na drugo pravno podlago). Soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov lahko prekličete po elektronski pošti na naslov si_privacy@pwc.com.

Če želite prenehati prejemati elektronske novice z marketinškega seznama družbe PwC, kliknite na povezavo za odjavo v elektronskih sporočilih, ki jih prejemate od nas.


Pravica do omejitve obdelave ali ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico do omejitve obdelave ali ugovora zoper obdelavo svojih osebnih podatkov na podlagi utemeljenih razlogov, ki se nanašajo na vaš poseben položaj, razen če obdelavo določa zakon.

V takem primeru ne bomo več obdelovali ali omejevali obdelovanja osebnih podatkov, razen če lahko dokažemo obstoj zakonitih in nujnih razlogov za obdelavo ali za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo zakonite pravice.


Druge pravice posameznika, na katerega se nanašajo podatki

To obvestilo o preglednosti je namenjeno obveščanju o tem, katere osebne podatke zbiramo o vas in kako jih uporabljamo.  Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo, poleg pravice do dostopa, spremembe in omejitve obdelave ali ugovora, ki so navedene zgoraj, tudi druge pravice, kot na primer pravica do izbrisa in do prenosljivosti podatkov. 

Za uresničevanje katere koli od teh pravic nam pišite na si_privacy@pwc.com.  


Pritožbe

Čeprav upamo, da tega ukrepa ne boste potrebovali, vas obveščamo, da lahko vse morebitne pritožbe v zvezi z našo uporabo osebnih podatkov pošljete na elektronski naslov si_privacy@pwc.com.

Obravnavali in odzvali se bomo na vsako prejeto pritožbo.

Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri slovenskem informacijskem pooblaščencu. Več informacij o vaših pravicah in načinih pritožbe pri slovenskem informacijskem pooblaščencu najdete na povezavi www.ip-rs.si.

Pridružite se nam na