PwC GDPR SCAN:
Vas zanima, ali poslujete skladno z GDPR?

S PwC metodologijo ocenimo stopnjo skladnosti vaše družbe z uredbo GDPR. Pregled skladnosti z GDPR Scan opravijo izkušeni PwC strokovnjaki z multidisciplinarnim pristopom.  Po pregledu boste prejeli poročilo, katerega rezultate bomo predstavili tudi vašemu poslovodstvu.

Z našo objektivno oceno boste pridobili neodvisno informacijo o vašem položaju na lestvici skladnosti in priporočila za doseganje višje stopnje skladnosti.

Podrobnosti

Davčne novice – november 2018

Sveže davčne novice obravnavajo naslednje teme:

  • Nov računovodski standard MSRP 16
  • Kaj nam prinaša novela ZDDPO-2?
  • Spremembe in dopolnitve Zakona o davku na dodano vrednost

Vabljeni k branju. 

Pravne novice 

Evropska Komisija je 25.4.2018 oblikovala predlog spremembe Direktive (EU) 2017/1132 o uporabi digitalnih orodij in postopkov v pravu družb. Predviden čas glasovanja o zadevnem predlogu v institucijah EU je v prvi polovici leta 2019. Zadevni predlog je odziv na čedalje večjo digitalizacijo trga, t.j. uporabo digitalnih orodij s strani družb, in potrebo EU po zdravih in uspešnih družbah, ki z lahkoto delujejo na enotnem trgu. Znižanje stroškov in poenostavitve, ki ji prinašajo nova pravila, naj bi imela še posebej pozitiven učinek na mikro, mala in srednja podjetja, ki v EU močno prevladujejo. Spodbudila naj bi delovna mesta, rast in investicije. S povečano rabo digitalnih tehnologij skozi celoten življenjski cikel družb pa naj bi nova ureditev prispevala k oblikovanju enotnega digitalnega trga.

Predlog spremembe Direktive ureja ustanovitev družbe in podružnic preko spleta, tako da ni več potrebna osebna prisotnost vložnika, kar močno zmanjša stroške ustanavljanja. Pomembno novost za čezmejno ustanavljanje družb in podružnic predstavlja obveza držav članic, da zagotovijo enostaven dostop in izčrpne informacije o zadevnih postopkih prava družb, obveznostih in formalnostih, vsaj v uradnem jeziku EU, ki ga razume največje možno število čezmejnih uporabnikov. V zadevnem jeziku morajo države članice na spletu na voljo dati tudi predloge ustanovitvenih aktov. Države članice lahko zahtevajo informacije od drugih držav članic glede prepovedi opravljanja funkcije direktorja. Predlagana pravila o razkritju podatkov o družbah, ki se razkrijejo z vnosom v poslovni register, so v skladu z načelom »samo enkrat«, kar odpravlja nepotrebno posredovanje istih podatkov družbe različnim organom. Na podlagi tega načela je podan tudi predlog določbe, da mora država članica, v kateri je registrirana družba, prek sistema povezovanja registrov obveščati državo članico, v kateri je registrirana podružnica družbe, o spremembah nekaterih podatkov o družbi. Predlog direktive predvideva razširitev nabora brezplačno dostopnih podatkov o družbah (nekdanje firme, spletišče, pravni status in dejavnost), kar bo podjetjem in zainteresiranim stranem olajšalo zbiranje in preverjanje pomembnih informacij na področju poslovnih odnosov. Spremenjena pravila omogočajo tudi razvoj povezovanja registrov in s tem povezane evropske osrednje platforme.

Celoten predlog spremembe, skupaj z obrazložitvenim memorandumom si lahko preberete tukaj.

Delavnica MSRP 9: MSRP 9 v svetu podjetij

Standard MSRP 9 o finančnih instrumentih, ki je v veljavo stopil v tem letu, ni relevanten samo za finančne družbe, ampak še kako pomembno vpliva na poslovanje podjetij.
Pa ste že osvojili vse, kar ta standard prinaša?
Odličen vpogled v MSRP 9 v svetu podjetij prinaša delavnica MSRP 9: MSRP 9 v svetu podjetij, ki bo v ponedeljek, 10. decembra 2018, od 8.30 do 16.30 v Srebrnem salonu Grand Hotela Union v Ljubljani.

Podrobnosti

Poslovanje z virtualnimi valutami 

Vsled vzpona tehnologije verige blokov (t.j. blockchain) se v zadnjem obdobju kaže razmah na področju novih plačilnih mehanizmov z virtualnimi valutami, kar postopoma urejajo evropske institucije v obliki sodne prakse, kakor tudi lokalni zakonodajni in upravni organi.

Dohodek, ki ga dosegamo z virtualnimi valutami, s seboj prinaša različne davčne implikacije odvisno od narave in vsebine transakcij, pravne oblike pogodbenih strank ter ostalih okoliščin.

Slovenska davčna zakonodaja v zvezi z virtualnimi valutami uvaja smernice zlasti na področju dohodnine in davka na dodano vrednost (DDV).

Več podrobnosti v priponki.

Pridružite se nam na