DDV in drugi posredni davki

Vstop Slovenije v EU je imel velik vpliv na sprejemanje zakonodaje na področju DDV. Čeprav je DDV zakonodaja v posameznih državah članicah usklajena z DDV Direktivo, še vedno obstajajo nekatere bistvene razlike. Tako v primeru domačih kot tujih poslovnih transakcij je pomembno, da se preverijo učinki in se v celoti upoštevajo določbe domače in tuje relevantne zakonodaje. PwC ima oblikovano skupino izkušenih sodelavcev, ki so strokovnjaki na področju DDV in drugih indirektnih davkov. Z znanjem in izkušnjami ter podporo naše globalne svetovalne mreže, vam lahko pomagamo pri vprašanjih na celotnem področju indirektnih davkov, tako v domačem kot mednarodnem okolju.

Naše storitve obsegajo: 

  •  Svetovalne storitve s področja DDV, carin in trošarin
  •  Poglobljen DDV pregled, vključujoč identifikacijo potencialnih tveganj in možnosti zmanjševanja stroškov
  •  Zastopanje strank v primeru davčne inšpekcije
  •  Pomoč pri izdelavi DDV obračunov
  •  Zastopanje tujih podjetij pri uveljavljanju vračila DDV
  •  Pomoč pri registraciji za DDV namene

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku Davčno - pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 790 584

Pridružite se nam na