Skip to content Skip to footer
Search
si

Loading Results

Industrije

Industrije, ki jim nudimo storitve

Telekomunikacije, razvedrilne storitve in mediji

Strateški pogled na hrbtenico digitalne ekonomije

Medtem ko omrežja ponudnikov čedalje bolj podpirajo današnje povezano življenje, pa se telekomunikacijski izvršni direktorji srečujejo s širokim razponom izzivov in priložnosti. Podatkovni promet dosega nove višave, oblikovanje cen za povezanost pa ne: Sile standardizacije so resnične. Ponudniki omrežnih povezav občutijo "denarno stisko" neprestanega povpraševanja po nadgradnji njihovih omrežij v nasprotju s stagnacijo prihodkov. Naloga vodij je, da ponovno oblikujejo svoje poslovanje, najdejo načine za razlikovanje in denarno oceno svojih strateških sredstev, medtem ko radikalno zmanjšajo stopnjo porabe in svojo organizacijo prilagodijo povpraševanju digitalne dobe. Poleg tega vzpon omrežij nove generacije in drugih novih tehnologij predstavlja priložnost za investicijo in rast, ali propad, ki zahteva analitično strogost in jasno strategijo v izredno dinamičnem okolju.

Naši sveži pogledi strankam — vključno z najboljšimi ponudniki žičnih, brezžičnih, kabelskih, satelitskih in alternativnih omrežij na svetu— pomagajo bolj strateško upravljati stroške in razlikovati njihovo poslovanje za trajno rast.

Prihodnost usmerjena k oboževalcem

Danes so turbulentni časi za večino podjetij v industriji razvedrilnih storitev in medijev. Prehod na digitalno je že preseglo prelomno točko. Spremembe v potrošnji tržnika in kupca še naprej naraščajo, kar zahteva nove strategije in fleksibilne poslovne modele za podjetja v industriji razvedrilnih storitev in medijev, da bi obstale na čedalje bolj globalnih trgih. Vendar celo v času motenj nekatere stvarnosti ostajajo: Najvrednejša komponenta v industriji razvedrilnih storitev in medijev ostajajo aktivni, zvesti in strastni oboževalci.

Menimo, da bodo v času, ko industrija prehaja v svet, ki je bolj usmerjen h kupcu, podjetja — naj gre za globalne gigante ali majhna start-up podjetja — ki v celoti sprejmejo pristop k poslovanju, ki je usmerjen k oboževalcem, postala novi vodje. Z bogatimi izkušnjami o industriji, funkcijskim strokovnim znanjem in mednarodnim dosegom združujemo strategijo in izvedbo, da bi ustvarili takojšen vpliv in trajno vrednost za B2C in B2B stranke.

Omogočanje motenj

Inovacije, kot so računalništvo v oblaku, strojno učenje, internet stvari in robotika, so čedalje bolj prisotne, zato so tehnološka podjetja pripravljena vstopiti v vsako industrijo. Ta bliskovita sprememba in ogromen potencial za nove kupce prinašata veliko priložnost za tehnološki sektor, a hkrati tudi izziv.

Strankam pomagamo sprejemati težke odločitve glede izbire trgov in razlikovalnih zmogljivosti za trajno rast.

View more

Nafta in plin

Globalni odtis s poglobljenim industrijskim strokovnim znanjem in izkušnjami

Večina naftne in plinske industrije ima za seboj nekaj izredno težkih let, s slabšim povpraševanjem in nizkimi cenami. Izboljšave učinkovitosti pričenjajo prinašati rezultate in v sektorju opažamo prve znake okrevanja.

Strategija prinaša poglobljeno industrijsko strokovno znanje in izkušnje znotraj celotne vrednostne verige, kakor tudi funkcijske zmogljivosti svetovanja mednarodnim in nacionalnim naftnim in plinskim podjetjem.

Te prednosti skupaj z našim globalnim odtisom nam omogočajo, da mednarodnim naftnim družbam, nacionalnim naftnim družbam in podjetjem za naftne storitve pomagamo rasti in se spopasti z izzivi hitro razvijajočega se trga. Skupaj s strankami oblikujemo njihove strategije, izboljšamo njihovo poslovno in finančno uspešnost, kakor tudi optimiziramo njihov portfelj.

View more

Elektrika in javne službe

Strategija, ki deluje

Spremenljive cene elektrike, negotovi viri dobave, agresivno vključevanje investitorjev in intenzivni regulativni pregledi povzročajo bistvene spremembe znotraj industrije elektrika in javne službe. Medtem ko te in druge tržne sile ustvarjajo izzive, pa razlikovalne strategije, razvoj poslovnih modelov, finančna zmogljivost, regulativna inovacija in učinkovito poslovanje postajajo sinonim za uspeh.

PwC-jeva strategija prinaša poglobljeno razumevanje dinamike industrije, obsežne izkušnje znotraj celotne vrednostne verige in širok razpon funkcijskih zmogljivosti, s čimer podpira veliko število vodilnih elektroenergetskih in plinskih podjetij na svetu. Naše globalne zmogljivosti zagotavljamo celotnemu sektorju, tradicionalnim javnim službam, trgovcem in tržnikom, kakor tudi finančnim sponzorjem, prodajalcem in dobaviteljem ter vladam. S strankami sodelujemo in jim pomagamo pri razvoju in izvedbi strategije (vključno s podporo pri združitvah in prevzemih), izboljšavi poslovanja in ustvarjanju vrednosti s pomočjo tehnologije.

View more

Javni sektor

Drzna, praktična strategija, ki deluje

Vloga, moč in pričakovanja vlad se spreminjajo v iskanju pravega odzivanja na kompleksne izzive, ki so prisotni v vseh birokracijah in državah — izzive, ki vplivajo na prihodnost skupnosti po vsem svetu. V okviru PwC Strategy svetujemo vladnim organom, javnim institucijam in nevladnim organizacijam po vsem svetu na področju javne uprave, vključno s finančnimi institucijami in davčnimi upravami, socialnimi storitvami in šolstvom, javnim zdravstvom, energijo, okoljem in podnebnimi spremembami, javno varnostjo, kazenskim pregonom in pravosodjem, carino, priseljevanjem in varnostjo na mejah, obrambo in nacionalno varnostjo, gospodarskim razvojem in načrtovanjem, IKT politikami in e-vlado ter prevozom.

View more

Maloprodaja

Spletno in nespletno zmagovanje

Tradicionalni trgovci se soočajo z motnjami in eksistencialnimi izzivi nenehno rastoče spletne prodaje, zaradi katere kupci in prodaja zapuščajo trgovine — spreminjajo se pričakovanja kupcev glede asortimana proizvodov, cene in izkušnje nakupovanja. Da bi bili konkurenčni, morajo tradicionalni trgovci spremeniti vlogo trgovine, razviti lastne razlikovalne zmogljivosti z uporabo lastnega fizičnega in digitalnega odtisa.

S PwC Strategy sodelujemo s trgovci po vsem svetu in jim pomagamo oblikovati in izvesti strategijo, ki jo potrebujejo, da bi uspeli v tem okolju. Stranam pomagamo razviti razlikovalne konkurenčne zmogljivosti in sprejeti težke odločitve, s pomočjo katerih svoje vire osredotočijo na tisto, kar je za rast najpomembnejše — in ob tem zmanjšajo in odstranijo stroške na področjih, ki ne prinašajo konkurenčne prednosti.

View more

Finančne storitve

Spreminjaje izzivov v priložnosti

S PwC Strategy finančnim podjetjem pomagamo zgraditi moč in stabilnost. Stranke podpiramo na poti do skladnosti — prilagajamo njihovo strategijo, zmogljivosti in portfelj proizvodov in storitev. Imamo bogato strokovno znanje in izkušnje z delom z vodilnimi podjetji za finančne storitve na svetu na področjih, kot so bančništvo, komercialno bančništvo, zasebno bančništvo in upravljanje premoženja, kapitalski trgi in investicijsko bančništvo ter zavarovanje.

View more

Prometna industrija

Sprejmite nove tehnologije, ponudite nove storitve

Temeljni premiki prebivalstva, gospodarstva, tehnologij, uredb in pričakovanj interesnih skupin še naprej ustvarjajo povpraševanje po novih in razširjenih prometnih sistemih in storitvah. Medtem ko se digitalni tekmeci množijo, morajo tradicionalna prometna podjetja poiskati priložnost sredi motenj.

S PwC Strategy sodelujemo s prometnimi podjetji v zasebnem in javnem sektorju po vsem svetu in jih podpiramo pri razvoju in izvedbi ustreznih strategij. S poglobljenim razumevanjem kompleksnega okolja in dinamike trga, na katerem podjetja in agencije poslujejo, naše ekipe svetujejo vsem vrstam prometa — in zagotavljajo strokovno znanje in izkušnje z več področij, vključno s poslovno strategijo, poslovanjem, organizacijsko obliko, tehnologijo, digitalnimi zmogljivostmi in regulativno politiko.

View more

Avtomobilska industrija

Inovacija, ki izboljšuje donos

PwC Strategy z obsežnimi izkušnjami v globalni avtomobilski industriji vodstvenim delavcem pri proizvajalcih in dobaviteljih vozil pomaga pri obravnavanju pomembnih strateških, operativnih in sistemskih težav z namenom doseganja uspeha na današnjem hitro razvijajočem se trgu. Zagotavljamo integrirano, na zmogljivostih temelječo in avtoritativno industrijsko perspektivo, združeno s poglobljenim strokovnim znanjem in izkušnjami na področju strategije rasti v zvezi z mobilnostjo in inovacijami, strategijo proizvodov in portfelja, posli, operativno odličnostjo, ljudmi in organizacijami ter tehnologijo.

Kot del mreže PwC imamo edinstveni položaj za zagotavljanje strategije prek izvedbe, kjerkoli na svetu. Naše svetovalne storitve presegajo ideje in zagotavljajo širok razpon tehničnih in funkcijskih storitev na pomembnih področjih, vključno z obvladovanjem tveganja, napovedmi na področju industrije in proizvodov, davki in digitalnim svetom. Zahvaljujoč naštetemu pridobite vrednost, ki jo iščete: boljše vpoglede, praktične rešitve, večje prednosti in boljšo donosnost naložb.

View more

Zdravstvena industrija

Angažiraj kupce, ustvari vrednost

Zdravstveno okolje se še naprej spreminja na nove načine. Sredi rastočih stroškov, izzivov na področju kakovosti, neenakega dostopa do nege, neprestanih gospodarskih izzivov in tekočih zdravstvenih reform morajo podjetja nadaljevati s ponovnim določanjem, kako najbolje služiti in uspeti na trgu.

S pomočjo PwC Strategy sodelujemo z vodilnimi zdravstvenimi organizacijami na svetu pri teh in številnih drugih zadevah, da bi zavzeli konkurenčen položaj in krepiti zmogljivosti, ki so potrebne za dosedanje trajne vrednosti. Poglobljeno industrijsko znanje združujemo z obsežnim funkcijskim strokovnim znanjem in izkušnjami, da bi pomagali strankam, vključno s PAYORS, zdravstvenimi sistemi in drugimi ponudniki, bioznanstvenimi podjetji, javnimi zdravstvenimi službami, zdravstvenimi nevladnimi organizacijami in organizacijami zagovorništva.

View more


Contact us

mag. Vlado Šarenac

mag. Vlado Šarenac

Direktor za področje tehnološkega svetovanja za jugovzodno Evropo, PwC Slovenia

Pridružite se nam na