Računovodske storitve in svetovanje

Le s timskim delom in strastjo do pridobivanja znanja lahko dohajamo trende prihodnosti

Zaupanje in predanost – z roko v roki

PwC-jeva računovodska in svetovalna ekipa zagotavlja celovite storitve svetovanja s področja davčnega računovodstva, zakonsko predpisanega računovodstva, obračunavanja plač in storitev davčnega upravljanja za vrsto lokalnih družb in tujih subjektov. Ponašamo se z obsežnimi izkušnjami, saj smo del močne in multidisciplinarne organizacije. Zagotavljamo podporo po načelu »vse v enem«, ki vrhunske storitve in svetovanje združuje s strokovnim znanjem in izkušnjami z vseh davčnih področij, s čimer vam pomagamo učinkovito obravnavati vaše globalne izzive v vse kompleksnejšem svetu.

Ne samo, da lahko odgovorimo na vaša vprašanja, ampak vam zagotovimo rešitve, ki so posebej prilagojene vašim potrebam, ter se prilagajamo spremembam teh potreb. Ne glede na naravo in velikost vašega poslovanja lahko s pomočjo naše lokalno prisotne ekipe, najnovejšega strokovnega davčnega znanja in tehnologije izpolnite svoje obveznosti na področju skladnosti, prepoznate davčna tveganja in oblikujete rešitve.

Motivira in navdihuje nas dinamično okolje naše družbe, predani smo odličnosti in timskemu delu, ter menimo, da gresta zaupanje in predanost z roko v roki. Tako se ustvari vrednost, ki jo iščete.

Racunovodske storitve
Racunovodske storitve

Računovodske storitve

Od prvotne ustanovitve pravnega subjekta ali poslovne enote lahko vodimo vaše računovodske evidence in vam pomagamo pri poročanju tako za namene davčnega kot zakonsko predpisanega računovodstva.

Naše storitve vključujejo celovito vodenje računovodskih evidenc v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi oziroma Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Pripravljamo kontne načrte, mesečna in letna poročila za namene skupinskega poročanja, poročila davčnim organom in opravljamo storitve, ki se nanašajo na zaključek finančnega leta (priprava letnih računovodskih izkazov).

Strankam nudimo naslednje storitve:

 • pomoč pri začetni vzpostavitvi računovodskih knjig in sistema evidenc (kontni načrt, mapiranje s tujimi konti, računovodski pravilnik, programska oprema itd.);
 • mesečne računovodske in knjigovodske storitve;
 • priprava/pregled obračuna davka od dohodka pravnih oseb;
 • priprava/pregled letnih računovodskih izkazov;
 • priprava poslovnih in drugih poročil v skladu z zahtevami skupine ali matične družbe;
 • pretvorba bruto bilance po MSRP v lokalne GAAP;
 • priprava in oddaja mesečnih obračunov DDV, vključno z navodili glede plačil, rekapitulacijskimi poročili ali obračuni Intrastat pri ustreznih davčnih organih ali carinskih uradih v okviru predpisanih rokov.
Racunovodske storitve

Storitve obračunavanja plač

Zagotavljamo celovite storitve izračunavanja mesečnih plač v skladu z lokalnimi zahtevami, pravom na področju socialnega zavarovanja in predpisi na področju dohodnine. Smo fleksibilni, obenem pa ščitimo in varujemo podatke o plačah z namenom ohranjanja zaupnosti.

Naše storitve zajemajo izračun fiksnih in variabilnih elementov plač, npr. bonusov, plačila nadur, regresov in nadomestil za bolniško odsotnost. V okviru naših storitev arhiviramo dokumentacijo zaposlenih v skladu s slovensko zakonodajo.

Naše storitve zajemajo tudi pomoč pri postopkih v zvezi s prihajajočimi in odhajajočimi zaposlenimi ter odpovedmi pogodb o zaposlitvi.

Strankam nudimo naslednje storitve:

 • začetna vzpostavitev sistema plač;
 • izračun plač, vključno z izračunom dajatev, odbitkov, nadomestil za čas bolniške odsotnosti in nadomestila za čas porodniškega dopusta;
 • priprava poročil o plačah za lokalne računovodske vnose in poslovodstvo;
 • priprava in oddaja obveznih poročil o plačah;
 • pomoč pri prenosu izplačil plač in prispevkov za socialno varnost;
 • korespondenca z davčnimi organi;
 • pregled plač, ki jih obdela drug ponudnik storitev;
 • registracija in deregistracija zaposlenih;
 • priprava ali pregled pogodb o zaposlitvi in odpovedi zaposlitvenega razmerja;
 • vodenje evidence o letnih dopustih in priprava sklepov o letnih dopustih;
 • priprava internih zaposlitvenih aktov in internih predpisov;
 • zagotavljanje skladnosti z relevantno delovnopravno zakonodajo.
Racunovodske storitve

Svetovanje

Če razmišljate o ustanovitvi novega podjetja ali poslovalnice v Sloveniji, vam lahko pomagamo od samega začetka.

Najprej vam lahko pomagamo pri ustanavljanju novega podjetja ali poslovalnice, kar vključuje registracijo podjetja v slovenskem trgovskem registru, odprtje bančnega računa in pridobitev slovenske identifikacijske številke za DDV. Pomagamo vam lahko tudi pridobiti vse certifikate za obvezno poročanje slovenskim davčnim organom. Poleg tega lahko pripravimo in vam svetujemo glede internih aktov podjetja in računovodskih usmeritev.

Nadalje vam lahko pomagamo pri vzpostavitvi poslovanja, pripravi in pregledu predlog za izdane in prejete račune v skladu s slovensko zakonodajo in vam svetujemo glede pravilne obravnave računov z vidika DDV.

Ko začnete z zaposlovanjem kadra, vam lahko svetujemo glede postopkov najemanja novih zaposlenih, izračuna plač, povračil potnih stroškov, izračuna dnevnic in priprave potnih nalogov.

Svetujemo vam lahko glede različnih davčnih tem, kot so na primer drugo svetovanje glede človeških virov in pomoč pri davčnih revizijah.

S celovitim paketom naših svetovalnih storitev in poglobljenimi izkušnjami lahko zadostimo vašim individualnim potrebam in pričakovanjem. S kombinacijo strategij, sodobne tehnologije in učinkovitih procesov organizacijam pomagamo uspešno poslovati in ohranjati njihovo konkurenčno prednost.

Contact us

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku davčno-pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Tel: +386 31 790 584

Pridružite se nam na