Naše storitve

Poslovna strategija

Poslovna strategija

Ne gre za to, kaj lahko vaše poslovanje stori za vas, temveč za to, kaj lahko vi storite zanj. Z osredotočanjem na dobičkonosnost korporativnega centra našim strankam pomagamo investirati v učinkovito notranje upravljanje in zmogljivosti podjetja za razlikovanje, nato pa portfelje napolnimo s poslovanjem, ki največ pridobi na podlagi edinstvene kombinacije upravljavskih veščin in zmogljivosti podjetja.

 

 
Organizacijska strategija

Organizacijska strategija

Ko organizacija ne izpolnjuje potreb in pričakovanj svojih interesnih skupin, vzrok morda ni v zgrešeni strategiji ali viziji. Pogosto je neuspešnost rezultat neusklajene strategije med številnimi, medsebojno delujočimi organizacijskimi deli podjetja.

Uporabljamo operativni model, ki temelji na strategiji, in pristop za oblikovanje organizacije. Določimo strateške cilje organizacije, ocenimo sposobnost organizacije za doseganje teh ciljev ter določimo in izvedemo spremembe, ki so potrebne za ustvarjanje poslovanja, ki ustreza svojemu namenu. Na koncu omogočimo spremembo z uporabo preizkušenih in pravih kulturnih in ekipnih vzvodov.

Strategija na področju kupcev

Strategija na področju kupcev

Danes kupci zaupajo blagovnim znamkam, ki zagotavljajo dosledne, pomembne in personalizirane izkušnje na vseh fizičnih in digitalnih stičnih točkah. Za uspešno ustvarjanje takih izkušenj morajo podjetja najprej v celoti razumeti svoje kupce in se odzvati z ustreznimi zmogljivostmi, proizvodi, storitvami in kanali. Z uporabo ustrezne kombinacije poslovanja, izkušenj in tehnologije strankam pomagamo preseči pričakovanja njihovih kupcev v vsaki interakciji in doseči trajno, dobičkonosno rast.

Več kot 80 % izkušenih vodij trdi, da bo strategija na področju kupcev ena njihovih največjih investicijskih področij v naslednjih treh do petih letih. Ste eden izmed njih?

 
 
Inovacija proizvodov in storitev

Inovacija proizvodov in storitev

Vsako podjetje, v vsaki industriji, potrebuje inovacijsko strategijo — naj gre za visokotehnološko inovacijo proizvodov, inovacijo embalaže potrošniškega blaga ali inovacijo procesa pri podjetjih, ki izvajajo finančne storitve. Inovacija je bolj kot kdajkoli prej ključna za rast, pridobivanje in ohranitev konkurenčne prednosti ter ustvarjanje vrednosti za delničarje na dolgi rok. Hkrati inovacijski proces hitro postaja bolj odprt in bolj globalen: Ustanavljanje trgovin na lokalnih trgih po vsem svetu in večje vključevanje kupcev v inovativno prizadevanje danes predstavlja bistven del vseh uspešnih inovativnih prizadevanj.

Operativna strategija

Operativna strategija

Izvršni direktorji poslovanja se soočajo s presenetljivimi novimi priložnostmi, ki jih lahko postavijo v ospredje preoblikovanja globalnega poslovanja. Digitalno poslovanje povzroča revolucijo v načinu, kako podjetja razvijajo, ustvarjajo in distribuirajo svoje proizvode in storitve. Vendar so zaradi prepletenosti globalnih trendov, spreminjajočih se industrijskih ekosistemih in naprednih digitalnih tehnologij podjetja, ki iščejo rast, preplavljena s kompleksnostjo — pogosto brez možnosti ustvarjanja reda. S pravim naborom različnih operativnih zmogljivosti boste vašo kompleksnost spremenili v konkurenčno prednost. 

Tehnološka strategija

Tehnološka strategija

Digitalizacija IT in s tem povezano preoblikovanje v pametnejši, hitrejši in močnejši IT operativni model sta odvisna od nove vrste IT delavcev. Zaradi razlikovalnih značilnosti je tovrstne delavce tako težko pridobiti, da je bila na nedavnem forumu s številnimi direktorji informatike glavna tema, kako pritegniti, obdržati in razvijati naslednjo generacijo tehnoloških delavcev. Nov IT delavec je skupek arhetipov vlog. Čeprav obstaja nešteto kombinacij, nekaj zagotovo velja – pri IT je največji omejevalni dejavnik, ki preprečuje uspešno uporabo tehnologije za ustvarjanje in ohranjanje rasti, izziv na področju "ljudi".


Contact us

mag. Vlado Šarenac

mag. Vlado Šarenac

Direktor področja tehnološkega svetovanja za jugovzhodno Evropo, PwC Slovenia

Pridružite se nam na