Osebni davki in delovnopravna zakonodaja

PricewaterhouseCoopers vam nudi celoten spekter davčno-svetovalnih storitev na področji obdavčevanja fizičnih oseb. Naši specialisti razumejo vaše individualne potrebe in sledijo vašim ciljem, pri čemer vas obveščajo o relevantnih spremembah davčne in druge zakonodaje.

Osebni davki

Skladnost z Zakonom o dohodnini

Poleg davčnih pojasnil naši specialisti za dohodnino opravljajo preglede ustreznosti obračunavanja in plačevanja osebnih davkov. Pregledi se lahko izvedejo kot pregledi skladnosti z veljavnim Zakonom o dohodnini ali kot poglobljena analiza glede na vaše individualne potrebe.

Svetujemo, da se pregledi skladnosti z Zakonom o dohodnini izvajajo periodično za daljša časovna obdobja, medtem ko je poglobljena analiza običajno potrebna ob pomembnejših spremembah davčne zakonodaje. Pregledi skladnosti z Zakonom o dohodnini se lahko nanašajo na celo davčno leto ali pa le na del.

PricewaterhouseCoopers v Sloveniji ponuja naslednje storitve, ki se navezujejo na osebne davke:

Svetovanje

  •  Davčno svetovanje
  • Pregled obračunavanja in plačevanja osebnih davkov

Socialni prispevki

Za naše stranke opravljamo prijave in odjave delavcev v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. Ravno tako nudimo svetovanje in pregled obrazcev za prijavo podatkov in sprememb podatkov o plači, plačanih prispevkih za socialno varnost in obdobjih zavarovanja.

Napoteni delavci

Naša skupina za rešitve s področja mednarodnih napotitev vam nudi poglobljene nasvete in pomoč pri izpolnjevanju specifičnih potreb napotenih delavcev v Sloveniji in Slovencev, ki so napoteni na delo v tujino. Prav tako vam nudimo celotne storitve glede komunikacije s slovenskim davčnim organom in socialno-varstvenimi zavodi. To vključuje tudi pripravo in predložitev napovedi za odmero dohodnine, vključno z ureditvijo ustreznega socialnega zavarovanja. S tem vas razbremenimo potrebnih administrativnih postopkov ter vam omogočimo, da se povsem posvetite produktivnosti vaših zaposlenih.

Delovna zakonodaja

Slovenska delovnopravna zakonodaja je zelo specifična. Sestavljata jo Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) in kolektivne pogodbe. V družbi PricewaterhouseCoopers vam lahko pomagamo pri vprašanjih, povezanih z delovnopravno zakonodajo. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in strokovnega znanja vam predstavimo optimalne in ustrezne rešitve za vašo družbo na področju delovnopravne zakonodaje.

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku davčno-pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 790 584

Pridružite se nam na