Revizijske in sorodne storitve ter svetovanje

 

Globalna praksa PricewaterhouseCoopers, ki jo imenujemo revizijske storitve in dajanje zagotovil, nudi široko paleto dajanja zagotovil, ki stremi k povečanju vrednosti za delničarja in zmanjšanju poslovnega tveganja.

Našim naročnikom nudimo revizijske storitve in druga zagotovila v zvezi z njihovo finančno uspešnostjo in poslovanjem.

Slovenskim lokalnim podjetjem in podjetjem, ki so v tuji lasti, nudimo revizijske storitve ob pripravi računovodskih izkazov v skladu s:

 • Slovenskimi računovodskimi standardi,
 • Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) in
 • splošno sprejetimi računovodskimi načeli v ZDA (US GAAP).

Našim naročnikom svetujemo glede slovenskih računovodskih in revizijskih zadev ter analiziramo možen vpliv hitrosti in smeri gospodarskih in finančnih sprememb na poslovanje podjetja v Sloveniji.

Imamo zelo dobre odnose s ključnimi nosilci odločanja v Sloveniji, vključno z ministrstvi in različnimi lokalnimi organizacijami, kar nam omogoča reševanje vprašanj strokovne ali poslovne narave ter prepoznavanje zanesljivih virov informacij. Smo vodilni v razvoju nefinančnega poročanja o uspešnosti, kar našim naročnikom pomaga pri doseganju večje transparentnosti, izboljšanega upravljanja družb in poslovnih modelov na podlagi trajnostnih načel.

Revidiramo številna znana svetova podjetja in na tisoče večjih in manjših organizacij. Naš revizijski pristop, ki velja za vodilno najboljšo prakso, je prilagojen glede na velikost in vrsto organizacije našega naročnika ter se opira naše obširno poznavanje industrije.

Naše storitve obsegajo:

 • Revizijo
 • Notranjo revizijo
 • Računovodsko svetovanje
 • Uredbene storitve ter preglede in preiskave
 • Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP)
 • Uredbeno svetovanje
 • Izobraževanja o tehničnih računovodskih zadevah
 • Računovodske nasvete in svetovanje
 • Revizijo informacijskih sistemov

Contact us

Siniša Dušić

Partner v reviziji, PwC Slovenia

Pridružite se nam na