Boj proti finančnemu kriminalu

Skladnost na področju boja zoper finančni kriminal

Preverjanje skladnosti na področju finančnega kriminala je klasična storitev v sklopu svetovanja na tem področju. Finančni sektor povsod po svetu še naprej ostaja predmet poglobljenih pregledov regulatorjev, in sicer na področju procesov, sistemov in kontrol za preprečevanje pranja denarja in prevar ter področja omejevalnih ukrepov. Oblikovali smo številne storitve, ki pokrivajo vse glavne potrebe finančnih institucij na tem področju.

 

Ciljni model delovanja

Ocena zrelosti sistema skladnosti

Skrbni pregled področja preprečevanja finančnega kriminala

Ocena skladnosti programov

Ocena tveganja

 

Tehnologija na področju boja zoper finančni kriminal

Storitev tehnologije je namenjena svetovanju strankam glede tehnologije, ki je v uporabi na področju boja zoper finančni kriminal. Nudimo storitve svetovanja strankam pri postopku izbire ponudnika informacijskih rešitev ter tudi lastne rešitve v obliki zmogljivih aplikacij in pospeševalcev procesov. Naše storitve pokrivajo naslednje kategorije:

 

Izbor ponudnika

Ocena učinkovitosti

Poslovna tehnologija

Aplikacije in pospeševalci procesov na področju boja zoper finančni kriminal

 

Analitika na področju finančnega kriminala

Ekipa za analizo podatkov uporablja najnovejše tehnologije in zaposluje vodilne strokovnjake na področjih, ki še niso dokončno etablirana v boju proti finančnemu kriminalu. Naše storitve temeljijo na naslednjih vrhunskih znanstvenih in tehnoloških rešitvah:

 

Napredna obdelava podatkov

Umetna inteligenca

Masovni podatki

 

Aplikacije

Optimizacija spremljanja transakcij v okviru preprečevanja pranja denarja

Napredna analitična rešitev za izboljšanje učinkovitosti sistema za spremljanje transakcij v okviru preprečevanja pranja denarja. Boljši analitični rezultati vodijo do:

 • zmanjšanega prekrivanja med različnimi scenariji,
 • zajema vseh primerov, ki imajo za posledico poročilo o sumljivi dejavnosti,
 • ustvarjanja smiselnega števila opozoril, ki jih je mogoče preiskati,
 • izboljšanja natančnosti napovedi,
 • ohranjanja transparentnosti in celovitosti metod in izidov,
 • uporabe strokovnega znanja in omogočanja ročnih vnosov

Testiranje programa omejevalnih ukrepov

Ali zaupate svojemu filtru omejevalnih ukrepov?

Pri izbiri pristopa k testiranju se osredotočamo na vaše posebnosti in potrebe in tako določamo najprimernejši pristop za testiranje.


S pomočjo lastnih aplikacij:

 • ustvarimo datoteke za testiranje dogovorjenih scenarijev,
 • te datoteke naložimo v sistem za nadzor transakcij (screening engine) za testiranje učinkovitosti vaših filtrov,
 • zagotovimo celovito in neodvisno razlago rezultatov.

 

PwC-jeva rešitev za samodejni on-boarding

Kjer umetna inteligenca sreča robotiko...

On-boarding procesi (preverjanje in sprejem stranke) sestojijo iz različnih korakov, a le redke banke izkoristijo resnično moč modernih tehnologij za avtomatizacijo, robotiko in umetno inteligenco, ki so na voljo in že v uporabi v drugih industrijah.

PwC-jeva revolucionarna rešitev za samodejni on-boarding izkorišča te ukrepe in zagotavlja napredno in za uporabo preprosto platformo v podporo podjetjem pri tem ključnem procesu.

Skrivnost naše rešitve je v tem, kako se celostno lotimo tega področja. Nestrukturirane probleme skušamo strukturirati s pomočjo tehnik globokega učenja (deep learning) in umetne inteligence. Nato se s pomočjo robotike pomaknemo od strukture k avtomatizaciji. Ko prispemo do te točke, uporabimo inteligenco oz. poslovno logiko samostojnega učenja ter platformo, ki je preprosta za uporabo. Na ta način vam pomagamo sprejemati utemeljene odločitve, ko se ustvari opozorilo.

 

Ocena tveganja prevar in korupcije

Metodologija in aplikacija družbe PwC

Naš priporočen pristop k oceni tveganja na področju prevar in korupcije vključuje osredotočanje na način, kako lahko storilci uporabijo ali izrabijo ranljivosti znotraj vrednostne verige podjetja. Tak pristop nam omogoča osredotočanje na področja z največjo ranljivostjo in tveganji ter pripravo ciljno usmerjenih načrtov obravnave. PwC uporablja lastno aplikacijo, ki združuje kvalitativne in kvantitativne pristope za oceno tveganj in pripravo sanacijskega načrta:

 1. Identifikacija vgrajenih tveganj – Z identifikacijo človeškega faktorja v vrednostni verigi organizacije identificiramo ranljivosti za tveganje korupcije.

 2. Ocena kontrol – Na podlagi identificiranih ranljivosti nato ocenimo tveganja in z njimi povezane kontrole.
 3. Merjenje ravni preostalih tveganj – Nato prednostno določimo področja znotraj organizacije, ki so najbolj ranljiva in izpostavljena tveganju.
 4. Izvedba kvantitativne ocene – Prednostno določena področja nato podrobneje pregledamo s kombinacijo analize podatkov, pregledov procesov in razgovorov z vodstvenimi delavci.
 5. Oblikovanje sanacijskega načrta – Nato razvijemo načrte za izboljšanje in identificiramo relevantne ključne kazalnike uspešnosti za tekoče spremljanje.

Contact us

Pridružite se nam na