Potekel je rok za vzpostavitev prijavnih poti

17. decembra 2023 je potekel rok za vzpostavitev prijavnih poti za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo od 50 do 249 zaposlenih.

Državni zbor je dne 27. 1. 2023 sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2019/1937/EU. Namen ZZPri je zaščita oseb, ki prijavijo kršitve s katerimi se seznanijo oziroma jih zaznajo v svojem delovnem okolju, tako v zasebnem kot javnem sektorju v Sloveniji. Prvi rok za vzpostavitev prijavnih poti za zavezance v javnem sektorju in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi je bil 23. maja 2023.

Skladno z ZZPri so morali  vsi zavezanci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo od 50 do 249 zaposlenih (oziroma med 10-50 zaposlenimi za zavezance, ki svojo glavno dejavnost opravljajo na področju zdravstva, zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, ravnanje z odplakami, zbiranja in odvoza odpadkov itd.), do 17.12.2023 vzpostaviti poti za notranjo prijavo, imenovati zaupnika, opredeliti naslov za prejem prijave in sprejeti Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitev, ki mora vsebovati vse določbe v skladu z ZZPri. Zavezanci bodo morali do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto Komisiji za preprečevanje korupcije poročati o številu prejetih, anonimnih in utemeljenih prijav ter o številu obravnavanih povračilnih ukrepov.

Zakon predvideva tri poti prijave, in sicer notranjo prijavo, zunanjo prijavo enemu od predvidenih organov za zunanjo prijavo (dosedanje obstoječe inšpekcije, agencije, FURS, itd.) ter javno razkritje. Poleg tega zakon prepoveduje kakršne koli povračilne ukrepe in ureja zaščitne ukrepe za pomoč prijaviteljem.

Zavezanec mora do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto Komisiji za preprečevanje korupcije po elektronskem obrazcu, dostopnem na spletnih straneh komisije, poročati o številu prejetih, anonimnih in utemeljenih prijav ter o številu obravnavanih povračilnih ukrepov, v poročilu pa navede tudi podatek o zaupniku.

Pristojnost za nadzor nad spoštovanjem določb ZZPri in izvajanje prekrškovnih postopkov zakon deli med Komisijo za preprečevanje korupcije in organe, ki vodijo zunanjo prijavo. Zakon pa predvideva tudi kazni oziroma globe, ki pa so glede na vrsto prekrškov lahko različne in se za srednje in velike gospodarske družbe gibljejo od 3.000  do 6.000 EUR oziroma od 10.000 do 60.000 EUR. Za prekršek pa se lahko kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

Vsem zavezancem svetujemo, da zagotovijo popolno skladnost z ZZPri. Zaščita prijaviteljev spodbuja transparentnost, integriteto in odgovornost, saj prijaviteljem omogoča, da izpostavijo neetična ali nezakonita ravnanja v lastnem poslovnem okolju, družbam pa da takšna ravnanja preprečijo čim prej po nastanku in zadeve uredijo interno. 

Za pomoč pri razumevanju vseh zakonskih obveznosti in praktičnih, a zakonsko skladnih rešitev, vam je na voljo ekipa PwC pravnega oddelka. Pišite nam ali nas pokličite, z veseljem vam bomo pomagali. 

mag. Sanja Savič

Direktorica oddelka za pravne storitve, Ljubljana, PwC Slovenia

Elektronski naslov

mag. Maja Malešević

Vodja projektov v oddelku pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Pridružite se nam na