Sprejet je novi Zakon o zaščiti prijaviteljev

Državni zbor je dne 27. 1. 2023 sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri). Zakon v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2019/1937/EU in celovito ureja zaščito oseb, ki prijavijo kršitve s katerimi se seznanijo oziroma jih zaznajo v svojem delovnem okolju.

Zakon o zaščiti prijaviteljev določa obveznost vzpostavitve notranjih prijavnih poti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju z več kot 50 zaposlenimi (oziroma med 10-50 zaposlenimi za zavezance, ki svojo glavno dejavnost opravljajo na področju zdravstva, zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, ravnanje z odplakami, zbiranja in odvoza odpadkov itd.), poleg tega pa predvideva še dve poti prijave, in sicer zunanjo prijavo enemu od predvidenih organov za zunanjo prijavo (dosedanje obstoječe inšpekcije, agencije, FURS itd.) ter javno razkritje.

Notranjo pot prijave se vzpostavi tako, da se določi poseben elektronski naslov, telefonska številka ali drugi kontaktni podatki za prejem prijav, ukrepe za preprečitev razkritja identitete prijavitelja ter imenuje zaupnika za obravnavo notranjih prijav. Poleg tega mora zavezanec sprejeti tudi notranji akt v katerem opiše notranjo pot za prijavo.

Nadalje zakon določa prepoved povračilnih ukrepov ter ureja zaščitne ukrepe za pomoč prijaviteljem. Prijavitelji bodo deležni zaščite pred razkritjem njihove identitete, pa tudi zaščite v primeru povračilnih ukrepov. Zakon prijaviteljem med drugim zagotavlja brezplačno pravno pomoč, nadomestilo za primer brezposelnosti, psihološko podporo, sodno varstvo in začasne odredbe v primeru povračilnih ukrepov.

Prekrški so v zakonu razvrščeni med lažje, težje in sistemske prekrške. Višine glob so določene različno glede na velikost delodajalca, predvidene pa so tudi za odgovorne osebe zavezancev. Pristojnost za izvajanje prekrškovnih postopkov zakon deli med Komisijo za preprečevanje korupcije in organe, ki vodijo zunanjo prijavo.

Za nadaljnja vprašanja in pomoč na tem področju se lahko obrnete na PwC-jev pravni oddelek:

mag. Sanja Savič

Direktorica oddelka za pravne storitve, Ljubljana, PwC Slovenia

Elektronski naslov

mag. Maja Malešević

Vodja projektov v oddelku pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Pridružite se nam na