Le še teden dni za zagotovitev skladnosti z ZZPri

Februarja letos je začel v Sloveniji veljati nov Zakon o zaščiti prijaviteljev - "žvižgačev". Gre za zakon, ki celovito ureja pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju.

Skladno z zakonom so subjekti iz javnega in zasebnega sektorja, ki zaposlujejo 250 ali več zaposlenih, dolžni vzpostaviti notranjo pot prijave do 23. 5. 2023. Ostali zavezanci iz zasebnega sektorja, ki zaposlujejo med 50 (oziroma v določenih primerih 10) do 249 zaposlenih, pa so notranjo pot prijave z zakonom dolžni vzpostaviti do 17. 12. 2023.

Za zagotovitev skladnosti z zakonskimi zahtevami morajo zavezanci:

  • vzpostaviti notranjo pot prijave preko posebnega elektronskega naslova in telefonske  številke ali drugih kontaktnih podatkov; 
  • sprejeti ukrepe za preprečitev razkritja identitete prijavitelja;
  • imenovati zaupnika, ki mora biti oseba zaposlena pri zavezancu;
  • sprejeti notranji akt, v katerem opišejo notranjo pot za prijavo;
  • zagotoviti statistično poročanje.

Čeprav zakon dokaj jasno opredeljuje obveznosti se zavezancem pojavljajo številne dileme oziroma vprašanja, kako v praksi vzpostaviti učinkovit sistem prijave. Ali mora imeti zaupnik posebno službeno telefonsko številko? Ali mora imeti zaupnik poseben prostor? Komu lahko zaupnik poda prijavo? Kateri so praktični koraki vezani na obravnavo prejete prijave? Kako zagotoviti anonimnost, če je prijavitelj edini zaposleni na določenem delovnem mestu, kršitev pa je vezana prav na to delovno mesto? Itd.  

Z vzpostavitvijo učinkovite notranje poti prijave in zagotovitvijo popolne skladnosti bo zavezancem omogočena takojšnja in učinkovita sanacija nepravilnosti znotraj družbe, poleg tega pa ne bodo tvegali prekrškovnega postopka zaradi opustitve te obveznosti.  

Za pomoč pri razumevanju vseh zakonskih obveznosti in praktičnih, a zakonsko skladnih rešitev, vam je na voljo ekipa PwC pravnega oddelka. Pišite nam ali nas pokličite, z veseljem vam bomo pomagali. 

mag. Sanja Savič

Direktorica oddelka za pravne storitve, Ljubljana, PwC Slovenia

Elektronski naslov

mag. Maja Malešević

Vodja projektov v oddelku pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Elektronski naslov

Pridružite se nam na