Công nghệ thông tin

Trong thế giới ngày nay, CNTT là một công cụ quan trọng hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển biến. Gặt hái lợi ích tối đa từ các khoản đầu tư vào công nghệ để duy trì khả năng cạnh tranh là một trong những ưu tiên cao nhất của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay.

Các vấn đề phổ biến

 • Làm thế nào để biết liệu khoản đầu tư CNTT có mang lại lợi ích phù hợp cho doanh nghiệp hay không?
 • Doanh nghiệp có thể đảm bảo sự liên kết giữa CNTT và chiến lược kinh doanh như thế nào?
 • Làm thế nào để triển khai các hệ thống CNTT đúng hạn và phù hợp với ngân sách đặt ra?
 • Làm thế nào để nâng cao mức độ phục vụ của CNTT?
 • Làm thế nào để đảm bảo các dự án CNTT của doanh nghiệp được thực hiện suôn sẻ?
 • Làm thế nào để đánh giá liệu việc thuê ngoài hoặc sử dụng các nguồn lực từ nước ngoài là lựa chọn phù hợp với doanh nghiệp?
 • Doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí ở mảng nào mà không làm tổn hại đến việc kinh doanh?
 • Khi nào thì một vấn đề pháp lý trở thành yêu cầu về CNTT?
 • Làm thế nào để khiến nhân viên chấp nhận, vận hành và duy trì sự thay đổi quy trình và hành vi theo hệ thống mới?
 • Làm thế nào để giảm tổng chi phí tuân thủ và quản lý rủi ro?

Hỗ trợ của chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể hỗ trợ quý công ty với các dịch vụ CNTT sau đây:

 • Các giải pháp và dịch vụ của chúng tôi luôn bám sát việc nâng cao các thông lệ thực hành tốt nhất trong ngành
 • Chúng tôi đã thành lập các nhóm chuyên gia đặc trách theo chuyên ngành như dịch vụ tài chính, sản xuất, phân phối và bán lẻ, dầu khí, v.v...

Xây dựng chính sách và chuẩn mực và quản lý giao diện giữa kinh doanh và CNTT để quản lý rủi ro công nghệ trong quá trình chuyển biến kinh doanh. Dịch vụ chuyển đổi CNTT của chúng tôi bao gồm:

 • Chiến lược CNTT: Chúng tôi hỗ trợ hoặc soát xét một chiến lược công nghệ và các kế hoạch CNTT phục vụ hoạt động để hỗ trợ chiến lược kinh doanh trong quá trình thay đổi quan trọng mang tính chuyển biến.
  • Chúng tôi giúp khách hàng quản lý rủi ro công nghệ trong quá trình chuyển đổi kinh doanh quan trọng thông qua phát triển các chính sách, tiêu chuẩn và quản lý giao diện giữa kinh doanh và CNTT. Chiến lược dịch vụ CNTT của chúng tôi bao gồm: những nguyên tắc và tiêu chuẩn của IT / IS, chiến lược đổi mới cũng như tính phát triển bền vững hay CNTT xanh thân thiện với môi trường và các chiến lược tổ chức, quản trị, sử dụng của doanh nghiệp/ kiến trúc của CNTT, kỹ năng và chiến lược con người, chi phí và giá trị chiến lược, danh mục đầu tư quản lý chiến lược, chiến lược quản lý dịch vụ CNTT; nhà cung cấp / tìm nguồn cung ứng chiến lược và chiến lược quản lý CNTT nói chung trong một tổ chức.
    
 • Quản trị CNTT: Chuyên gia tư vấn công nghệ của chúng tôi tư vấn cho khách hàng về việc soát xét các cấu trúc quản trị CNTT hiện hữu hoặc phát triển và triển khai các cấu trúc quản trị và các thông lệ mới qua việc tham khảo các tiêu chuẩn như CoBIT và ISO27001.
  • Quy định quản trị bao gồm cân nhắc cho quản lý danh mục đầu tư CNTT, chương trình đánh giá mức độ cao, quyền sở hữu của chiến lược CNTT, hợp đồng quản lý, ra quyết định, chính sách (bao gồm cả thiết kế, DR, dữ liệu, v.v...), phân tích trường hợp kinh doanh, đảm bảo chất lượng kiến trúc và tổ chức cho việc quản lý.
    
 • Cơ cấu tổ chức và các quy trình CNTT: Chúng tôi giúp khách hàng thiết kế cơ cấu tổ chức, quy trình, vai trò, văn hóa, hiệu quả hoạt động, các năng lực và kỹ năng của bộ phận CNTT và các chiến lược hỗ trợ nhằm đảm bảo bộ phận CNTT phục vụ ở mức độ phù hợp cho doanh nghiệp.
  • Dịch vụ tổ chức và quy trình CNTT của chúng tôi có thể bao gồm đánh giá và phát triển các kỹ năng ngược lại các nhu cầu của doanh nghiệp và kế hoạch.
    
 • Quản lý đầu tư CNTT: Chúng tôi hỗ trợ khách hàng soát xét và quản lý danh mục đầu tư CNTT, bao gồm cả chi phí, lợi nhuận, quy trình theo dõi thực hiện các lợi ích và đảm bảo kiểm soát và quản lý hợp lý các khoản chi tiêu cho CNTT.
   
 • Danh mục, chương trình và quản lý dự án CNTT: Các doanh nghiệp ngày nay thường có những dự án và chương trình thay đổi và nâng cấp được vận hành song song. Chúng tôi có thể giúp quý công ty lập và đưa vào áp dụng các quy trình cần thiết về danh mục đầu tư, chương trình và quản lý dự án. Điều này đảm bảo các thay đổi được lập kế hoạch và phối hợp tốt, đặc biệt là phối hợp về cách thức truyền thông về những thay đổi đó và công bố cho người sử dụng trong kinh doanh.

Chúng tôi giúp khách hàng xây dựng kiến trúc doanh nghiệp với chất lượng và tính kịp thời mà họ yêu cầu. Ngoài việc điều chỉnh khung kiến trúc theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp, chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp phát triển cấu trúc quản trị và cấu trúc nhóm, cũng như các quy trình, tiêu chuẩn cần thiết để có được một kiến trúc doanh nghiệp thành công.

 • Kiến trúc ứng dụng. Kiến trúc ứng dụng đưa ra một kế hoạch chi tiết cho các hệ thống ứng dụng riêng lẻ sẽ được triển khai, các tương tác và các quan hệ của chúng với các quy trình kinh doanh lõi của doanh nghiệp.
  • Các thành phần kiến trúc ứng dụng bao gồm: danh mục dịch vụ ứng dụng, kiểm kê ứng dụng và các loại, yêu cầu chức năng, ứng dụng mô hình quan hệ (dịch vụ), lưu lượng dữ liệu sơ đồ, mô hình giao diện và ứng dụng mô hình giảm dần).
    
 • Kiến trúc thông tin. Dịch vụ tư vấn kiến trúc thông tin của chúng tôi cung cấp thiết kế mô hình dữ liệu cho các đối tượng và quan hệ dữ liệu trên toàn doanh nghiệp và các mối quan hệ như người, thực thể, hoạt động và đề nghị. Chúng tôi cũng có thể đưa ra các định nghĩa chi tiết về dữ liệu cho các thuộc tính quan trọng của mỗi đối tượng này.
  • Kiến trúc thông tin mô tả cấu trúc dữ liệu của một tổ chức theo danh mục tài sản vô hình và hữu hình và các nguồn dữ liệu, bao gồm: danh mục những mặt hàng trọng điểm kinh doanh, danh sách danh mục thông tin, dữ liệu từ điển, mô hình quan hệ thực thể, mô hình dòng chảy thông tin và mô hình dữ liệu kinh điển)
    
 • Kiến trúc hạ tầng. Kiến trúc hạ tầng là hạ tầng công nghệ nhằm hỗ trợ việc triển khai các ứng dụng lõi quan trọng để thực hiện các sứ mệnh. Các thành phần kiến trúc hạ tầng bao gồm: danh mục dịch vụ công nghệ, bản kê và chủng loại công nghệ, các yêu cầu phi chức năng, sơ đồ mạng, mô hình bảo mật CNTT, sơ đồ trung tâm dữ liệu, sơ đồ máy chủ, sơ đồ lưu trữ.
  • Danh mục dịch vụ công nghệ mô tả những thành phần không có chức năng được cung cấp bởi cơ sở hạ tầng CNTT xử lý ví dụ như tiến hành, lưu trữ, kết nối, bảo mật, trình bày (khách hàng), v.v...
  • Tồn kho và chủng loại công nghệ mô tả, đối với mỗi ứng dụng phần mềm, nền tảng công nghệ nào có liên quan - các nhà cung cấp, phần cứng, phiên bản, v.v...
  • Không có chức năng yêu cầu báo cáo hiệu suất hoặc thỏa thuận cấp độ dịch vụ cần thiết ví dụ như khả năng mở rộng cơ sở hạ tầng, sẵn có, thông qua, năng lực, v.v...
  • Sơ đồ mạng là một sơ đồ cho thấy làm thế nào các ứng dụng, máy chủ, trung tâm dữ liệu, khách hàng và các địa điểm vật lý được kết nối, bao gồm cả các loại mạng, băng thông, thiết bị định tuyến, tường lửa, v.v...
  • Mô hình bảo mật hiển thị cho tất cả các ứng dụng và các thành phần cơ sở hạ tầng CNTT an ninh được bảo hiểm như thế nào: truy cập, xác thực, cấp phép, mã hóa, bảo mật, phòng chống xâm nhập, v.v...

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phân tích và tái điều chỉnh các yêu cầu kinh doanh, tích hợp và chuẩn hóa ứng dụng, cải tiến ứng dụng phục vụ định hướng kinh doanh mới, thẩm định và lựa chọn hệ thống, quản lý dự án / chương trình lớn và triển khai hoặc thử nghiệm các phần mềm ứng dụng. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm cả phần mềm ứng dụng dành cho các lĩnh vực kinh doanh cũng như các hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP).

 • Ứng dụng kinh doanh / chiến lược ERP. Kiến trúc ứng dụng đưa ra một kế hoạch chi tiết cho các hệ thống ứng dụng riêng lẻ sẽ được triển khai, các tương tác và các quan hệ của chúng với các quy trình kinh doanh lõi của doanh nghiệp.
  • Chiến lược được thiết kế nhằm quản lý rủi ro công nghệ trong quá trình chuyển đổi kinh doanh lớn và quản lý giao diện giữa kinh doanh và CNTT).
    
 • Quản lý các yêu cầu kinh doanh. Chuyên gia tư vấn công nghệ của chúng tôi đóng vai trò là cầu nối giữa các bộ phận kinh doanh và bộ phận CNTT để giúp khách hàng rút ngắn khoảng cách giữa kinh doanh và CNTT, và mô tả các yêu cầu kinh doanh bằng ngôn ngữ dựa trên cơ sở công nghệ.
  • Chúng tôi mô tả các yêu cầu kinh doanh bằng cách sử dụng công nghệ kiến trúc hướng dịch vụ dựa trên các quy trình kinh doanh của khách hàng, bao gồm các yêu cầu hệ thống chung cùng với yêu cầu chức năng cốt lõi, luồng dữ liệu, v.v...)

 • Ứng dụng kinh doanh / lựa chọn hệ thống ERP. Với phương pháp đã được kiểm chứng, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn lựa chọn hệ thống nhằm giúp khách hàng có được những lựa chọn tốt, bao gồm chiến lược ứng dụng, soạn lập các yêu cầu kinh doanh, kiểm tra nhanh cho các nhà cung cấp đủ điều kiện, soạn lập hồ sơ mời thầu, phản hồi cho các nhà cung cấp, thẩm định nhà cung cấp, đảm bảo tất cả các bên liên quan cùng tham gia vào quyết định mua hàng cuối cùng.
  • Chúng tôi có kinh nghiệm làm việc với các ứng dụng kinh doanh cốt lõi cho các ngành công nghiệp cụ thể như ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, cũng như các hệ thống ERP nói chung, như SAP, Oracle EBS, v.v...)

 • Triển khai ứng dụng kinh doanh / ERP. Chúng tôi cung cấp dịch vụ triển khai ứng dụng kinh doanh đối với cả ứng dụng kinh doanh lẫn hệ thống ERP để thúc đẩy tầm nhìn về chuyển biến kinh doanh của khách hàng.
  • Chúng tôi cũng cung cấp các chi tiết sức khỏe kiểm tra trong các lĩnh vực như quản trị chương trình, cấu trúc, phạm vi, lợi ích kinh doanh, các chỉ số hoạt động quan trọng, CSFs cũng như liên quan đến các luồng công việc quan trọng như CNTT, dữ liệu, thiết kế quy trình kinh doanh, con người và thay đổi và nhà cung cấp tìm nguồn cung ứng.
    
 • Thử nghiệm. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc lập kế hoạch, thiết kế, quản lý, thực hiện và báo cáo về các cuộc thử nghiệm bằng cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật thử nghiệm phù hợp và tuân thủ các chuẩn mực đã thống nhất để đảm bảo các hệ thống mới và sửa đổi, cùng với bất kỳ giao diện nào, đều vận hành đúng như thiết kế.

Chúng tôi có thể tư vấn cho quý công ty về việc quản lý tổng thể thông tin là một nguồn lực kinh doanh cơ bản. Các lĩnh vực chính bao gồm quản trị dữ liệu (phát triển chiến lược dữ liệu, tổ chức và chính sách bao quát việc thiết kế các cấu trúc thông tin và nguyên tắc phân loại thông tin), quản lý dữ liệu doanh nghiệp (lập các chính sách tìm nguồn và duy trì nội dung dữ liệu, quản lý và lưu trữ các nội dung điện tử), tình báo kinh doanh cải tiến và theo chuyên ngành, phân tích dữ liệu.

 • Quản trị dữ liệu: Chúng tôi hỗ trợ thiết kế và thực hiện các chính sách, quy trình và hệ thống để quản lý chất lượng của dữ liệu và thông tin để đáp ứng nhu cầu của các quy trình kinh doanh, báo cáo và tuân thủ quy định.
  • Dịch vụ của chúng tôi bao gồm phát triển và xúc tiến các chiến lược và chính sách bao gồm việc thiết kế các cấu trúc thông tin và nguyên tắc phân loại, các thiết lập của chính sách đối với việc tìm nguồn cung ứng và duy trì nội dung dữ liệu, quản lý và lưu trữ các nội dung điện tử và phân tích các cấu trúc thông tin (bao gồm cả phân tích hợp lý dữ liệu và siêu dữ liệu). Chúng tôi cũng cung cấp tư vấn về chiến lược quản lý dữ liệu, bao gồm cả nó được thu thập như thế nào, kiểm soát, đảm bảo chất lượng, báo cáo, tích hợp, cũng như thông tin kiến trúc và trách nhiệm chung về việc tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn và quy tắc thực hành tốt liên quan đến thông tin và tài liệu quản lý hồ sơ, đảm bảo thông tin, an ninh và bảo vệ dữ liệu.)
    
 • Quản lý dữ liệu doanh nghiệp: Chúng tôi tư vấn về quản lý thông tin, như là một nguồn tài nguyên chiến lược kinh doanh, để đảm bảo nhu cầu về thông tin của doanh nghiệp được đáp ứng. Điều này bao gồm phát triển và đẩy mạnh các mô hình dữ liệu doanh nghiệp, các kho thiết kế và triển khai siêu dữ liệu, quản lý dữ liệu gốc, lựa chọn và thực hiện các công cụ hỗ trợ quản trị dữ liệu.
  • Chúng tôi có thể giúp quý công ty cải thiện các quy trình quản lý dữ liệu tổng thể bằng cách tối ưu hóa các ứng dụng kinh doanh, hệ thống ERP và thông qua hội nhập kho dữ liệu, bao gồm sự chuyển đổi của dữ liệu ERP, chuyển đổi và lưu giữ tài liệu (IDR) và quản lý nội dung.)
    
 • Tình báo kinh doanh và phân tích dữ liệu: Chúng tôi có thể giúp quý công ty xác định, phát triển hoặc đảm bảo chất lượng một kế hoạch chi tiết về thông tin hoặc công nghệ cho các chức năng báo cáo của quý công ty (dữ liệu tài chính và hoạt động), và đánh giá công nghệ của giải pháp được sử dụng (ví dụ như Hyperion, Informatica).
  • Chúng tôi sẽ xem xét nguồn gốc, tổ chức và báo cáo dữ liệu lưu trữ, truy cập và thắc mắc, báo cáo khối, trình bày người dùng, và thông tin tình báo kinh doanh theo yêu cầu / dữ liệu cấu hình và nhiệm vụ phát triển. Đội ngũ tư vấn quản lý dữ liệu của chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng những chuyên gia có chuyên môn trong lĩnh vực, và các hỗ trợ thực tế trong việc điều tra, đánh giá và diễn giả dữ liệu để đảm bảo tính chặt chẽ, sẵn có, chính xác và an ninh để đáp ứng thông tin và hệ thống thông tin yêu cầu. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu cho các khách hàng để tìm kiếm những thông tin nội bộ từ các dữ liệu kinh doanh hiện có.

Chúng tôi có thể soát xét các chức năng CNTT trong một tình huống sáp nhập hoặc mua lại doanh nghiệp, để xác định các rủi ro lớn, đánh giá các giải pháp thay thế, dự toán chi phí theo các phương pháp tương ứng, đánh giá sự thuần thục trong quản trị CNTT và giúp thực hiện giá trị của thương vụ.

Dịch vụ của chúng tôi đa dạng từ việc đánh giá ban đầu các vấn đề CNTT các công ty có khả năng gặp phải cho đến việc cung cấp các gói hỗ trợ công cuộc hội nhập và chiến lược giảm chi phí hậu mua bán sáp nhập.

 • Khảo soát thẩm định CNTT: việc cung cấp chuyên gia CNTT là để:
  • Đánh giá sự phù hợp và tính bền vững của cơ sở hạ tầng CNTT, tổ chức và các ứng dụng;
  • Đánh giá tính đầy đủ của các ứng dụng và phần cứng hiện tại để đáp ứng nhu cầu kinh doanh hiện tại và tương lai;
  • Đánh giá mức độ mà hệ thống hiện cung cấp quản lý thông tin kịp thời và chính xác;
  • Đánh giá sự phù hợp của ngân sách CNTT để hỗ trợ các dự án và kế hoạch kinh doanh;
  • Sự định lượng của những tác động liên quan đến tài chính và hoạt động của doanh nghiệp của các vấn đề CNTT được xác định;
  • Nêu bật các tác động tiềm năng của một giao dịch trên chức năng CNTT và khả năng doanh nghiệp của nó; và
  • Tùy trường hợp, chúng ta có thể đánh giá khả năng đạt được và thời gian của các hiệp lực chi phí CNTT được xác định, cùng với định lượng của bất kỳ độ nhạy liên quan.
 • Tích hợp sau sáp nhập / chia tách – Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để:
  • Xác định, định nghĩa và cung cấp các thực thể sáp nhập cơ hội hội nhập các sáng kiến giao dịch;
  • Xác định và đánh giá các lợi ích tài chính của sức mạnh tổng hợp, cùng với cơ hội CNTT để hỗ trợ mô hình hoạt động kinh doanh mới; và
  • Hỗ trợ đội ngũ quản lý khách hàng để tích hợp và gắn kết các nền văn hóa CNTT, cảnh quan và dấu chân của mình để duy trì "kinh doanh như thường lệ" trong suốt hội nhập.

Các dịch vụ hậu phân chia của chúng tôi là phát triển / đánh giá các kế hoạch CNTT cho việc thành lập một môi trường CNTT tách ra để hỗ trợ các kế hoạch kinh doanh độc lập. Điều này bao gồm các chuyên môn để:

 • Đánh giá các nhà cung cấp hiện tại của dịch vụ CNTT;
 • Đánh giá chi phí tách một lần CNTT;
 • Đánh giá khoảng thời gian để thực hiện các kế hoạch và các yêu cầu liên quan TSA;
 • Đánh giá trên chi phí đang tiếp diễn của CNTT và tác động chi phí kinh doanh;
 • Đánh giá những rủi ro phân chia chính và xác định các hành động có thể làm giảm nhẹ; và
 • Đánh giá khả năng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngày đầu tiên được bán.)

Lợi ích mang đến cho quý công ty

 • Cải thiện chiến lược CNTT mà những chiến lược này đều được liên kết với chiến lược kinh doanh
 • Tối ưu hóa giải pháp CNTT, tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp
 • Nâng cao hiệu quả
 • Một danh mục các sáng kiến CNTT được quản lý tốt
 • Giảm các hệ thống CNTT vận hành quá mức hoặc không sử dụng
 • Tăng sự ổn định và cải thiện mức độ phục vụ
 • Kịp thời thực hiện các lợi ích kinh doanh
 • Giảm chi phí tuân thủ và quản lý rủi ro

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Hide