Nâng cao hiệu quả bộ phận tài chính

Việc bộ phận tài chính chứng minh được giá trị gia tăng mà họ có thể mang lại cho doanh nghiệp và xác định được các cơ hội tăng trưởng ngày càng trở nên quan trọng. Đồng thời, bộ phận tài chính được kỳ vọng là những người đi tiên phong trong quản trị tốt, kỷ luật tài chính và các thông lệ thực hành tốt nhất trong doanh nghiệp. Bộ phận tài chính của nhiều doanh nghiệp không biết làm thế nào để chứng minh liệu họ có mang lại giá trị thực sự cho doanh nghiệp và họ đáp ứng các chuẩn mực thông lệ thực hành tốt nhất đến mức độ nào.

Các vấn đề phổ biến

 • Quý công ty đang tìm cách giảm chi phí và nâng cao hiệu quả của bộ phận tài chính
 • Quý công ty đang cố gắng điều chỉnh tài chính cho phù hợp với doanh nghiệp để quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động một cách hiệu quả và đưa ra một cơ chế thử thách
 • Quý công ty đang hao phí quá nhiều thời gian và nguồn lực vào các quy trình lập kế hoạch, lập ngân sách và dự báo mà không mang lại nhiều giá trị gia tăng
 • Quý công ty quan ngại về việc tạo sự cân bằng thích hợp của hệ thống kiểm soát và đảm bảo hệ thống này không cản trở hoạt động kinh doanh
 • Quý công ty có các hoạt động tài chính rời rạc trên phạm vi cả nước / khu vực / thế giới
 • Quý công ty gặp phải nhiều thách thức hơn dự kiến trong lập các thỏa thuận về dịch vụ dùng chung và thuê ngoài và muốn đảm bảo các lợi ích bền vững
 • Quý công ty muốn công nhận sự thay đổi là trạng thái "bình thường" và muốn tìm hiểu làm thế nào để áp dụng các năng lực về thay đổi vào cơ cấu tổ chức bộ phận tài chính của quý công ty
 • Quý công ty muốn tìm hiểu một tầm nhìn tài chính được điều chỉnh cho phù hợp với việc quản lý và hoạt động

Hỗ trợ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng để cân bằng các nhu cầu cạnh tranh của bộ phận tài chính của họ. Dịch vụ của chúng tôi được cấu trúc xung quanh ba ưu tiên quan trọng như sau:

 1. Tuân thủ và kiểm soát - đảm bảo duy trì sức khỏe tài chính tốt và sự quản trị tài chính lành mạnh.
 2. Hiệu quả - đảm bảo các quy trình tài chính mang tính hợp lý và tiết kiệm chi phí.
 3. Sự thấu hiểu - cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng bổ sung cho doanh nghiệp để cải thiện lợi nhuận của doanh nghiệp.

Đối với mỗi lĩnh vực tập trung, chúng tôi xem xét những thay đổi cần thiết về tổ chức, nhân sự và công nghệ để cải thiện kết quả của bộ phận tài chính.

Chúng tôi sẽ giúp quý công ty thiết lập và giám sát các hệ thống tuân thủ và kiểm soát hiệu quả. Cần áp dụng một hệ thống kiểm soát có tính đến rủi ro có liên quan. Ví dụ như trong thời điểm có thay đổi về hoạt động kinh doanh chẳng hạn, điều thiết yếu là tập trung vào các tác động về mặt kiểm soát của sự thay đổi và các rủi ro mới về tài chính, hoạt động và tuân thủ phát sinh. Là người có trách nhiệm giải trình trước doanh nghiệp và cộng đồng tài chính, các giám đốc tài chính đã đặt sự tuân thủ và kiểm soát thành ưu tiên hàng đầu trong công việc của họ. Đối với nhiều người thì sự ứng phó từ trước tới nay đều mang tính chiến thuật chứ không phải là chiến lược. Nay cần có những giải pháp có sự gắn kết sâu hơn và mang tính bền vững. Tính linh hoạt để ứng phó với sự thay đổi của môi trường pháp chế trong tương lai cũng ngày càng quan trọng hơn.

Chúng tôi sẽ giúp quý công ty soát xét và sắp xếp hợp lý các quy trình tài chính của quý công ty để đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện kịp thời và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi đơn giản hóa và chuẩn hóa các quy trình và loại bỏ các hoạt động không cốt lõi thông qua các dịch vụ dùng chung / thuê ngoài. Các bước này trong một số trường hợp dẫn đến tiết kiệm chi phí hơn 50%.

Chúng tôi có thể giúp quý công ty phát triển một bộ phận tài chính thực sự tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Ví dụ, điều này có thể được thực hiện thông qua một cơ chế hiệu quả về tình báo kinh doanh, báo cáo và quản lý hiệu quả hoạt động. Việc báo cáo tài chính hiệu quả cần phản ánh các nhân tố và thách thức kinh doanh quan trọng, cung cấp thông tin kịp thời để hỗ trợ các quyết định kinh doanh. Chúng tôi có thể giúp soát xét các quan niệm hiện tại của các bộ phận tài chính, ví dụ như thông qua thông tin phản hồi của khách hàng.

Vai trò của các bộ phận tài chính phát triển từ định hướng theo giao dịch và 'giữ điểm' về bản chất đến mang tính phân tích và chiến lược hơn, từ đó làm tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp và hỗ trợ tốt hơn cho Hội đồng quản trị. Việc nâng cao hiệu quả của bộ phận tài chính trở thành một mục tiêu chung của toàn bộ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho nhân viên ở mọi cấp bậc tích lũy kiến thức và các công cụ làm việc để đạt mục tiêu tốc độ, độ tin cậy và tính minh bạch cần thiết cho doanh nghiệp đáp ứng các nhu cầu bên trong và bên ngoài.

Lợi ích mang đến cho quý công ty

 • Tầm nhìn rõ ràng cho toàn bộ bộ phận tài chính
 • Giảm thời gian lập các báo cáo quản trị và báo cáo tài chính
 • Tính minh bạch cao hơn và thông tin chất lượng hơn
 • Các quy trình đóng sổ nhanh hơn
 • Các dữ liệu chính xác hơn và đủ điều kiện để ra quyết định
 • Tăng cường môi trường chuyên nghiệp để thu hút, giữ chân và phát triển tài năng quan trọng và các nhà lãnh đạo tài chính trong tương lai
 • Các quy trình kinh doanh hiệu quả hơn, ví dụ: mua hàng - thanh toán, đặt hàng -thanh toán, ghi sổ - báo cáo và việc quyết toán nói chung
 • Hoạt động xuyên suốt giữa các phòng ban và địa điểm khác nhau, giảm chi phí CNTT, tài chính và chi phí tổ chức, các quy trình được chuẩn hóa
 • Giảm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách quản lý chi phí và lợi nhuận của mỗi sản phẩm và/hoặc dịch vụ
 • Chất lượng cao hơn bằng cách tập trung các hoạt động giao dịch vào các trung tâm dịch vụ dùng chung hoặc thông qua thuê ngoài

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Hide