Phát triển nhân sự và năng lực lãnh đạo

Tại PwC, chúng tôi hiểu rằng các nhà lãnh đạo có nhu cầu phát triển không ngừng để bắt kịp với môi trường làm việc biến đổi. PwC cũng đầu tư rất nhiều vào việc phát triển đội ngũ nhân viên của mình thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.

Những kinh nghiệm này của chúng tôi được áp dụng trong khóa đào tạo Phát triển nhân sự và năng lực lãnh đạo nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho chuyên gia nhân sự và các nhà lãnh đạo ở nhiều cấp độ khác nhau.

Các khóa đào tạo

Để đăng ký các khóa đào tạo, xin liên hệ.

Chứng chỉ Agile chuyên nghiệp

Sự phổ biến của Agile đã bùng nổ trong thập kỷ qua, nhưng vẫn còn nhiều quan niệm chưa đúng và gây hiểu nhầm khi nhắc đến Agile (Bạn đã bao giờ nghe ai đó nói rằng Agile chỉ có ở lĩnh vực công nghệ chưa?). Mục tiêu của khóa đào tạo với tính chất tương tác này là xóa bỏ những lầm tưởng và giúp người tham gia hiểu biết sâu về Agile. Khóa đào tạo kéo dài hai ngày sẽ giúp người tham dự được trải nghiệm một dự án Agile thực sự thông qua các hoạt động thực hành được hướng dẫn chi tiết và phân tích các bài tập tình huống để kết nối tất cả lý thuyết.

 

Mục tiêu

Mục đích của khóa đào tạo này là cung cấp cho người tham dự những hiểu biết cơ bản về tư duy Agile và các thông lệ chung (cụ thể là Scrum và Kanban). Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, người tham dự có thể mang cách làm việc Agile vào công việc hàng ngày của họ.

Kết quả

Những người tham dự thể hiện tư duy Agile và tích cực tham gia trong khóa đào tạo hai ngày sẽ nhận được chứng chỉ cho chuyên gia Agile, chứng chỉ ICAgile, cấp độ Professionals

Nội dung chi tiết
 • Ý nghĩa & các nguyên tắc của Agile, Scrum, Kanban
 • Lập kế hoạch & dự đoán
 • Lấy khách hàng làm trung tâm
 • Bắt đầu một nhóm Agile
 • Sơ đồ cơ hội (Opportunity Canvas)
 • Yêu cầu của người dùng (user story)
 • Danh sách tính năng/ công việc (Product Backlog)

  2 ngày

  Đào tạo trực tiếp

Đối tượng tham gia
 • Tất cả những người muốn học cách làm việc hiệu quả hơn, những người muốn tìm hiểu thêm về Agile. Khóa đào tạo này là cách tốt nhất để bắt đầu hành trình Agile của bạn!

Đào tạo Phát triển Chiến lược dựa trên nguồn lực (CDS)

Chiến lược của công ty dựa trên 3 yếu tố chính: Phương thức kinh doanh - Năng lực - Danh mục sản phẩm.
Sự hiểu biết về những yếu tố này là thiết yếu trong việc hỗ trợ các nhà hoạch định chiến lược định vị công ty của họ để tối đa hóa cơ hội thành công trên thị trường.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo giúp doanh nghiệp xác định:

 • Tư duy chiến lược, sức mạnh cạnh tranh độc đáo và khả năng cần thiết để giành chiến thắng trên thị trường
 • Khoảng cách giữa tình hình hiện tại và mục tiêu cần đạt đến
Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự có thể:

 • Hình thành thông điệp chính của công ty đối với thị trường (phương thức kinh doanh phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi)
 • Tiến hành Phân tích năng lực - các năng lực chủ chốt để giành chiến thắng trên Thị trường và khoảng cách giữa năng lực cần có và tình trạng hiện tại
 • Lên các phương án & KPI chính cho kế hoạch thực hiện
Nội dung chi tiết
 • Khung hiểu biết cho "Chiến lược dựa trên Năng lực": Phương thức kinh doanh - Hệ thống năng lực - Danh mục sản phẩm;
 • Xác định khoảng cách giữa năng lực cần có và tình trạng hiện tại, sau đó phát triển các phương án cải thiện

  4 tiếng

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Cấp quản lý cao nhất và đội ngũ xây dựng chiến lược

Quản lý thay đổi (cơ bản)

Khóa đào tạo mang đến sự thay đổi thực tế và bền vững: Có thể dễ dàng thấy rằng: Những doanh nghiệp lấy con người làm trọng tâm của sự thay đổi có khả năng thành công cao hơn.

Cốt lõi của việc thành công trong kinh doanh phụ thuộc vào sự nhanh nhạy trong chiến lược và khả năng triển khai chiến lược. Tuy nhiên, những chiến lược, quy trình và công nghệ đơn thuần không thể mang lại kết quả cao. Để tạo nên kết quả hữu hình, chúng ta cần chấp nhận, thực hiện, thúc đẩy và duy trì các thay đổi. Khai thác tối đa khả năng của nhân lực ở mọi cấp độ khi tiến hành công cuộc thay đổi không ngừng là một trong những mấu chốt tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững.

 

Mục tiêu

Đến cuối khóa đào tạo, người tham dự có thể:

 • Hiểu các nguyên tắc chính để đảm bảo thay đổi bền vững
 • Hiểu và áp dụng các mảng việc chính của quản lý thay đổi như: đánh giá tác động của sự thay đổi, gắn kết và truyền thông đến các bên liên quan, đánh giá mức độ sẵn sàng thay đổi, đào tạo, hỗ trợ trực tiếp và quản lý lợi ích
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch quản lý thay đổi toàn diện cho bất kỳ dự án hoặc chương trình chuyển đổi nào
Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ hiểu cách thiết kế, lập kế hoạch và triển khai một chương trình quản lý thay đổi hiệu quả. Người tham dự cũng có thể thử một dự án quản lý thay đổi đơn giản.

Nội dung chi tiết
 • Chào mừng và giới thiệu
 • Quản lý thay đổi là gì và tầm quan trọng của quản lý thay đổi
 • Các Nguyên tắc Chính của Quản lý Thay đổi
 • Yếu tố số 1: Đánh giá tác động của sự thay đổi
 • Yếu tố số 2: Gắn kết và truyền thông thay đổi đến các bên liên quan
 • Yếu tố số 3: Đánh giá mức độ sẵn sàng thay đổi
 • Yếu tố số 4: Đào tạo
 • Yếu tố số 5: Đại sứ thay đổi
 • Yếu tố số 6: Quản lý lợi ích
 • Tổng kết: Kế hoạch Quản lý Thay đổi

  1 ngày

  Đào tạo trực tiếp

Đối tượng tham gia
 • Chuyên viên, Chuyên viên cao cấp, Quản lý và Quản lý cấp cao có tham gia vào các dự án và chương trình chuyển đổi

Kỹ năng huấn luyện (coaching)

Là người hướng dẫn (coach), bạn đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển nhân viên, cũng như là người cố vấn để hỗ trợ họ trong quá trình phát triển. Vai trò đó đòi hỏi điều gì? Bạn cần có những kỹ năng gì? Bạn cần xử lý các tình huống phát sinh như thế nào?

Đăng ký khóa đào tạo để tìm hiểu thêm.

 

Mục tiêu

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự có thể:

 • Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của người hướng dẫn (coach)
 • Có tư duy đúng
 • Nâng cao và rèn giũa các kỹ năng để cùng người được hướng dẫn (coachee) có những cuộc trò chuyện chất lượng
 • Vượt qua một số thách thức có thể gặp
Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ biết cần phải làm gì để xây dựng lòng tin và gắn kết người được hướng dẫn (coachee) để đạt được kết quả tích cực.

Nội dung chi tiết
 • Chào mừng và giới thiệu
 • Vai trò của người hướng dẫn (coach)
 • Tư duy và kỹ năng
 • Ba mô hình
 • Phản ứng với những người được hướng dẫn (coachee) với các phong cách xã hội (social style) khác nhau
 • Các kịch bản và phản hồi
 • Những thách thức và cách để vượt qua

  4 tiếng

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Các trưởng nhóm muốn phát huy tối đa tiềm năng của người được hướng dẫn (coachee)

Tư duy thiết kế (design thinking) và cải tiến, đổi mới

Tư duy thiết kế (Design thinking) là một phương pháp luận mới nhằm xây dựng giải pháp cho các vấn đề dựa trên nhu cầu của người dùng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ dang ngày càng khó khăn khi phải đối mặt với những vấn đề phức tạp và không có nhiều giải pháp. Tư duy thiết kế mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, sáng tạo nhằm giải quyết vấn đề này. Tư duy thiết kế tập hợp sự sáng tạo và khơi dậy đồng cảm trong tổ chức, để tìm ra nhiều cách giải quyết vấn đề. Tư duy thiết kế tổng hợp các kiến thức hiện có, khai thác các insight xoay quanh con người, mang đến một quy trình thử nghiệm nhanh chóng và vượt qua sự mơ hồ. Cuối cùng, các giải pháp đề xuất được thử nghiệm nhanh với người thật trong thực tiễn. Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ được trang bị kiến thức về các công cụ và quy trình mới, đồng thời, dần hình thành tư duy thoải mái trước sự mơ hồ, thử nghiệm nhanh và đồng sáng tạo khi làm việc nhóm.

 

Mục tiêu

Đến cuối khóa đào tạo, người tham dự có thể:

 • Hiểu nhu cầu của người dùng
 • Xây dựng các giải pháp dựa trên các nhu cầu đó
 • Hiểu rõ quy trình tư duy thiết kế và các cách suy nghĩ/ tư duy liên quan
 • Ứng dụng tư duy thiết kế trong việc tìm kiếm các ý tưởng và thử nghiệm mới
 • Áp dụng tư duy thiết kế cho một vấn đề nào đó
Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự có thể áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống để tìm ra đúng vấn đề cần giải quyết, thiết kế và mang đến các sản phẩm/ dịch vụ/ thử nghiệm đáng nhớ và ý nghĩa.

Nội dung chi tiết
 • Mở đầu và giới thiệu
 • Tư duy thiết kế là gì
 • Đặt vấn đề
 • Đồng cảm
 • Xác định vấn đề
 • Lên ý tưởng
 • Xây dựng ý tưởng
 • Thử nghiệm
 • Áp dụng Tư duy Thiết kế vào tình huống thực tế

  2 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Chuyên viên, Chuyên viên cao cấp, Quản lý, Quản lý cấp cao đang tìm kiếm những cách sáng tạo để giải quyết vấn đề

Kỹ năng phản hồi và tiếp nhận ý kiến

Liệu người khác có thoải mái khi đưa ra phản hồi cho bạn? Bạn có cảm thấy khó khăn khi phải đưa ra phản hồi cho người khác? Làm sao để đưa ra phản hồi và truyền tải thông điệp một cách hiệu quả?

Nếu bạn đang băn khoăn và tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi trên, bạn sẽ cần khóa đào tạo này. Khóa đào tạo này sẽ đồng thời nâng cao kỹ năng phản hồi và tiếp nhận ý kiến, giúp bạn thực hiện hiệu quả hai kỹ năng này. Bạn sẽ chủ động tìm kiếm phản hồi từ người khác, cũng như khiến người khác tự giác và chủ động phản hồi để cùng nhau phát triển và trở thành những nhà lãnh đạo giỏi hơn.

 

Mục tiêu

Đến cuối khóa đào tạo, người tham dự có thể:

 • Biết phản hồi hiệu quả là gì
 • Biết làm thế nào để đưa ra phản hồi một cách hiệu quả
 • Biết cách giúp người khác thoải mái khi đưa ra nhận xét
Kết quả

Đến cuối khóa đào tạo, người tham dự có thể đưa ra phản hồi và tiếp nhận ý kiến một cách hiệu quả.

Nội dung chi tiết
 • Mở đầu và giới thiệu
 • Phản hồi hiệu quả là gì?
 • Ba mô hình để đưa ra phản hồi
 • Cách đón nhận phản hồi
 • Cách khuyến khích người khác đưa ra phản hồi cho mình
 • Các tình huống thực tế
 • Kết luận

  4 tiếng

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Chuyên viên cao cấp và Quản lý làm việc theo nhóm và mong muốn đội ngũ có thể đưa ra và đón nhận phản hồi một cách hiệu quả.

Chuỗi workshop nền tảng về nhân sự: Tổng quan về Chuyển đổi Nguồn nhân lực

Chuyển đổi nhân sự không đơn thuần là tự động hóa. Chuyển đổi nhân sự đòi hỏi những thay đổi trong các hoạt động, chính sách, mô hình cung cấp dịch vụ quản trị nhân sự và lực lượng lao động, với sự hỗ trợ của các giải pháp kỹ thuật số. Hãy đăng ký khóa đào tạo này để có cái nhìn rõ hơn về những yêu cầu cho doanh nghiệp khi có dự định chuyển đổi nhân sự.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo cung cấp cho người tham dự một góc nhìn tổng thể về các chuyển đổi nhân sự, thành phần của quá trình chuyển đổi và các bước quan trọng cần có, chuỗi các hoạt động kết nối với nhau, các cân nhắc về áp dụng giải pháp công nghệ nhằm chuyển đổi nhân sự một cách toàn diện.

Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ hiểu các yêu cầu của chuyển đổi nhân sự và sẽ có thể bắt đầu lập kế hoạch chuyển đổi nhân sự cho doanh nghiệp của mình

Nội dung chi tiết
 • Chuyển đổi nhân sự là gì (Tổng quan về BXT);
 • Chuyển đổi các hoạt động nhân sự (Điểm sáng về quản lý hiệu quả công việc/ học tập và phát triển...);
 • Chuyển đổi Mô hình Vận hành Mục tiêu Nhân sự (Mô hình Cung cấp Dịch vụ);
 • Chuyển đổi năng lực nhân sự;
 • Hỗ trợ hệ sinh thái công nghệ (tổng quan);
 • Chuỗi các hoạt động chuyển đổi;
 • Các yếu tố quan trọng để thành công.

  1 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

 

Chuỗi workshop nền tảng về nhân sự: Tổng quan về Quản lý nhân tài / đội ngũ kế cận

Con người thường được xem là lợi thế chiến lược của các tổ chức. Quản lý nhân tài là việc xác định, đánh giá, lựa chọn và quản lý những nhân sự tốt nhất của tổ chức.

 

Mục tiêu

Hiểu cơ sở, nền tảng của việc xây dựng chương trình quản lý nhân tài cho tổ chức, cũng như các điều kiện cần thiết để một chương trình quản lý nhân tài thành công.

Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ hiểu cách xây dựng một chương trình nhân tài phù hợp với các yêu cầu của tổ chức.

Nội dung chi tiết
 • Chương trình quản lý nhân tài là gì?
 • Lợi ích của chương trình quản lý nhân tài
 • Các thành phần để thiết kế của một chương trình quản lý nhân tài: 

 - Triết lý quản lý nhân tài

 - Xác định, đánh giá và lựa chọn nhân tài

 - Phát triển nhân tài tối đa

 - Lương, thưởng và phúc lợi cho các chương trình nhân tài

  1 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Khóa đào tạo này dành cho các vị trí nhân sự tổng quát (HR generalist), cũng như các chuyên viên hoặc quản lý trong mảng quản lý nhân tài.

Chuỗi workshop nền tảng về nhân sự: Tổng quan về Cơ chế đãi ngộ

Người lao động có thể lựa chọn tham gia hoặc rời bỏ một tổ chức nếu họ không nhận được đãi ngộ mong muốn. Khái niệm cơ chế đãi ngộ nhằm đảm bảo những đãi ngộ được đưa ra đáp ứng nhu cầu của cả người lao động và người sử dụng lao động

Hãy đăng ký khóa đào tạo để có cái nhìn tổng quát về những điểm cần có trong cơ chế đãi ngộ.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo cung cấp cho người tham dự một cái nhìn tổng quan về cơ chế đãi ngộ, tầm quan trọng của cơ chế đãi ngộ đối với người sử dụng lao động và người lao động, cũng như cách thiết kế, vận hành và quản lý cơ chế đãi ngộ.

Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ:

 • Hiểu cơ chế đãi ngộ là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với doanh nghiệp
 • Biết cách phát triển một chiến lược đãi ngộ
 • Hiểu tính nghệ thuật và khoa học trong việc thiết kế và quản lý cơ chế đãi ngộ
Nội dung chi tiết
 • Định nghĩa và các thành phần của cơ chế đãi ngộ
 • Cơ chế đãi ngộ hỗ trợ chiến lược kinh doanh như thế nào
 • Vai trò của nhân sự trong việc quản lý cơ chế đãi ngộ
 • Xây dựng chiến lược đãi ngộ
 • Thiết kế và triển khai các hệ thống giúp chi trả lương thưởng công bằng
 • Các bước đánh giá các phúc lợi cần đánh giá

  1 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Khóa đào tạo này dành cho các vị trí nhân sự tổng quát (HR generalist), các chuyên viên trong mảng đãi ngộ và các quản lý.

Chuỗi workshop nền tảng về nhân sự: Xây dựng chỉ số đánh giá và quản lý hiệu quả công việc

Làm thế nào để biết nhân viên đang làm việc hiệu quả, và liệu hiệu suất làm việc của họ có đang hỗ trợ trực tiếp cho chiến lược của tổ chức? Tham gia khóa đào tạo của PwC's Academy để hiểu rõ toàn bộ quy trình đánh giá và quản lý hiệu quả công việc của đội ngũ.

 

Mục tiêu

Mục tiêu của khóa đào tạo về thiết kế các chỉ số đo lường và quản lý hiệu quả công việc là:

 • Mang lại cho người tham dự cái nhìn tổng quan về các chỉ số khác nhau có thể sử dụng để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
 • Chia sẻ quy trình quản lý hiệu quả công việc từ đầu đến cuối, từ việc thiết lập các chỉ số đo lường đến triển khai đánh giá.
Kết quả

Đến cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ:

 • Hiểu quản lý hiệu quả công việc là gì và làm thế nào để quản lý hiệu quả công việc của nhân viên
 • Biết nhiều loại chỉ số đo lường hiệu quả công việc khác nhau và có thể quyết định loại chỉ số nào phù hợp với nhóm nhân viên nào trong tổ chức
 • Biết cách thiết kế các chỉ số đo lường hiệu quả công việc
 • Có thể xác định và hướng dẫn cấp quản lý trong tổ chức quy trình quản lý hiệu quả công việc của nhân viên.
Nội dung chi tiết
 • Giới thiệu về quản lý hiệu quả công việc
 • Lịch sử và tầm quan trọng của hoạt động quản lý hiệu quả công việc
 • Quy trình quản lý hiệu quả công việc
 • Các loại chỉ số đo lường hiệu quả công việc
 • Vai trò của người quản lý trong suốt quy trình quản lý hiệu quả công việc
 • Đánh giá hiệu quả công việc theo đúng thủ tục
 • Các chủ đề phức tạp trong quản lý hiệu suất (duy trì hiệu suất cao, kiệt sức, khiến nhân sự có kết quả thấp dừng việc...)

  2 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Khóa đào tạo này dành cho các vị trí nhân sự tổng quát (HR generalist), các chuyên viên và quản lý trong mảng quản trị hiệu suất

Quản lý thay đổi (chuyên sâu)

Ngày nay, thay đổi không chỉ là một sự kiện, thay đổi có thể được ví với một cơn sóng thần dữ dội. Để quản lý hay ở một góc nhìn khác là hiện thực hóa thay đổi, các doanh nghiệp cần có cách tiếp cận linh hoạt, toàn diện, và tập trung vào nhân sự. Không phải chiến lược, quy trình hay công nghệ, con người mới là nhân tố quan trọng nhất để tạo nên bước đột phá, với điều kiện là chúng ta có thể thu phục trái tim và lý trí của họ.

Khóa đào tạo 4 ngày về quản lý thay đổi với phương châm lấy con người làm trọng tâm mang đến các phương pháp được kiểm chứng về phương pháp tiếp cận quản lý thay đổi, đi kèm bài học và kinh nghiệm thực tiễn. Người tham dự cũng được chia sẻ cách xây dựng năng lực quản lý thay đổi trong nội bộ tổ chức, nhằm phản ứng linh hoạt và nhanh chóng với những thay đổi diễn ra tức thì trong doanh nghiệp.

 

Mục tiêu

Đến cuối khóa đào tạo, người tham dự có thể:

 • Hiểu các nguyên tắc chính để đảm bảo thay đổi bền vững
 • Hiểu các mảng việc chính của quản lý thay đổi như đánh giá tác động của sự thay đổi, phân tích các bên liên quan, đánh giá mức độ sẵn sàng thay đổi, hỗ trợ trực tiếp và quản lý lợi ích. Quan trọng nhất, người tham dự sẽ được thực hành các công việc này qua ví dụ và tình huống thực tế
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch quản lý thay đổi toàn diện cho bất kỳ dự án hoặc chương trình chuyển đổi nào
 • Nhận thức được những thách thức trong thực tế, nhận ra quản lý thay đổi thực tế không dễ dàng như lý thuyết. Trong đó, sự phản kháng của đội ngũ là trở ngại lớn nhất vì sự phản kháng sẽ luôn có và được thể hiện qua nhiều cách thức khác nhau. Người tham dự sẽ được trang bị kiến thức để nhận biết phản kháng thông qua quan sát, cũng như hiểu các kỹ thuật quản lý sự phản kháng
 • Hiểu cách một tổ chức xây dựng năng lực quản lý thay đổi nội bộ của doanh nghiệp, từ việc thiết lập đội ngũ quản lý thay đổi, cơ cấu quản trị, mô hình tương tác, đến xác định vai trò và trách nhiệm, số người cần thiết và năng lực cần có.
Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự có thể tự xây dựng, lập kế hoạch và triển khai một chương trình quản lý thay đổi hiệu quả. Ngoài ra, người tham dự có thể hình dung các bước để xây dựng và phát triển một bộ phận chuyên trách về quản lý thay đổi trong doanh nghiệp

Nội dung chi tiết

Ngày 1: Chào mừng và giới thiệu

 • Quản lý thay đổi là gì và tầm quan trọng của quản lý thay đổi
 • Các Nguyên tắc Chính của Quản lý Thay đổi
 • Yếu tố số 1: Đánh giá tác động của sự thay đổi
 • Yếu tố số 2: Gắn kết và truyền thông thay đổi đến các bên liên quan

Ngày 2:

 • Yếu tố số 3: Đánh giá mức độ sẵn sàng thay đổi 
 • Yếu tố số 4: Đào tạo
 • Yếu tố số 5: Đại sứ thay đổi

Ngày 3:

 • Yếu tố số 6: Quản lý lợi ích
 • Tổng kết: Kế hoạch quản lý thay đổi

Ngày 4:

 • Biểu đồ Đường cong cảm xúc
 • Các hình thức của sự phản kháng và cách đối phó
 • Xây dựng năng lực quản lý thay đổi trong nội bộ.

  4 ngày

  Đào tạo trực tiếp

Đối tượng tham gia
 • Lãnh đạo Quản lý thay đổi 
 • Chuyên viên Quản lý thay đổi

Chuỗi đào tạo và phát triển: Đào tạo giảng viên

Khóa đào tạo nhấn mạnh vai trò quan trọng của người giảng viên.

Khóa đào tạo trang bị cho người tham dự một tư duy đúng đắn và những kỹ năng cần thiết để trở thành một giảng viên hiệu quả. Không chỉ dừng lại ở kỹ năng thuyết trình và điều phối, người giảng viên còn cần có năng lực thể hiện niềm đam mê, nhiệt huyết, niềm tin và sự tập trung để tối đa hóa việc tiếp thu của học viên.

Người tham dự sẽ được học cách tạo ra một môi trường an toàn, làm cho học viên cảm thấy gắn kết và tổ chức buổi học hiệu quả, vui vẻ và đáng nhớ.

 

Mục tiêu

Đến cuối khóa đào tạo, người tham dự có thể:

 • Biết vai trò và tầm quan trọng của giảng viên, cũng như những yếu tố cần thiết để trở thành một giảng viên hiệu quả
 • Làm quen với các lý thuyết, chu kỳ học tập và phong cách học của người trưởng thành
 • Thuyết trình một cách tự tin hơn
 • Điều phối các cuộc thảo luận và đưa ra kết luận một cách hiệu quả 
 • Biết cần chuẩn bị những gì để đảm bảo một buổi học trực tiếp hoặc trực tuyến diễn ra hiệu quả
 • Triển khai và quản lý các hoạt động học tập một cách hiệu quả.
Kết quả

Đến cuối khóa đào tạo, người tham dự có thể thực hiện các công việc của một giảng viên một cách hiệu quả.

Nội dung chi tiết
 • Giới thiệu về học tập ở người trưởng thành
 • Đặc điểm của một người giảng viên hiệu quả 
 • Kỹ năng thuyết trình 
 • Kỹ năng trình bày và phản hồi 
 • Kỹ năng điều phối 
 • Giao bài tập nhóm 
 • Điều phối lớp học trực tuyến
 • Các nội dung cần chuẩn bị 
 • Người tham gia triển khai và quản lý các hoạt động học tập, thực hành phản hồi 
 • Đánh giá và tóm tắt quá trình học tập 
 • Lắng nghe chủ động 
 • Sử dụng giáo cụ trực quan 
 • Trò chơi và câu đố 
 • Cách nâng cao năng lượng cho học viên 
 • Đóng vai và bài tập tình huống (case study) 
 • Kỹ năng thảo luận và đặt câu hỏi mở 
 • Khiến học viên ghi nhớ những nội dung được học 
 • Đánh giá 
 • Kết luận

  2 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Giảng viên mới

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Một bài thuyết trình hiệu quả không chỉ đơn thuần là truyền tải thông điệp. Người tham dự khóa học này sẽ chưa thực sự thành công cho đến khi người nghe họ trình bày tiếp nhận thông điệp của họ! Khóa đào tạo kết hợp lý thuyết và thực hành nhằm trang bị cho người tham dự các kỹ năng lên kế hoạch cho một bài thuyết trình, cũng như thuyết trình một cách hiệu quả và tạo ra sức ảnh hưởng đến với người nghe.

 

Mục tiêu

Đến cuối khóa đào tạo, người tham dự có thể:

 • Chuẩn bị thuyết trình, truyền tải thông điệp đến người nghe một cách hiệu quả và đáp ứng với nhu cầu của họ
 • Điều phối người nghe, sử dụng các kỹ thuật phù hợp để gia tăng sự gắn kết
 • Giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh trong quá trình thuyết trình.
Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự có thể đưa ra thông điệp một cách có sức ảnh hưởng, khiến người nghe có những phản hồi thích hợp.

Nội dung chi tiết
 • Giới thiệu
 • Lý thuyết và thực hành
 • Các rủi ro và những điểm phức tạp
 • Bài thuyết trình nhóm
 • Ứng biến và đưa ra quyết định nhanh
 • Cách dẫn dắt câu chuyện
 • Thuyết trình và nhận ý kiến phản hồi

  1 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Chuyên viên, Chuyên viên cao cấp, Quản lý, Quản lý cấp cao cần truyền đạt ý tưởng và tối đa hóa tác động của họ với người nghe

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Khóa đào tạo nhấn mạnh vào giải quyết và phân tích vấn đề. Khóa đào tạo trang bị cho người tham dự khả năng phân tích nguyên nhân gốc rễ, đưa ra giải pháp, xây dựng kế hoạch với các cột mốc chính quan trọng. Người tham dự sẽ được đào tạo các kỹ năng cần thiết trong một môi trường giả lập, mô phỏng lại những vấn đề có thể gặp trong thực tế.

 

Mục tiêu

Khi kết thúc khóa đào tạo, người tham gia sẽ có thể giải quyết vấn đề một cách có hệ thống từ đầu đến cuối, bằng cách sử dụng bộ công cụ được giới thiệu trong khóa học. Người tham dự có thể áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề này cả khi làm việc độc lập và làm việc trong một nhóm.

Kết quả

Vào cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ gia tăng sự tự tin trong việc xác định vấn đề cũng như tích cực làm việc để tìm ra giải pháp cho vấn đề.

Nội dung chi tiết

Trong quá trình đào tạo, chúng tôi sẽ giới thiệu đến người tham gia một bộ công cụ từ phân tích nguyên nhân gốc rễ đến đưa ra giải pháp, bao gồm khả năng trình bày kết quả thông qua một kế hoạch với các cột mốc chính quan trọng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn các kỹ năng cần thiết như phân tích các bên liên quan, xây dựng mối quan hệ và lập kế hoạch để họp hiệu quả. Khóa học này không chỉ dừng ở việc hướng dẫn kỹ lưỡng mà còn mang tính tương tác, những người tham gia sẽ được chủ động tương tác với nhau giống như khi giải quyết vấn đề trong thực tế.

  1 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

Đối tượng tham gia
 • Khóa đào tạo này dành cho những người thường cần giải quyết các vấn đề bản chất không đơn giản

Lãnh đạo linh hoạt

Những chuyên gia và lãnh đạo linh hoạt là những người thành công nhất trong tổ chức. Trong khóa đào tạo này, chúng tôi khám phá các đặc điểm của một nhà lãnh đạo linh hoạt dựa trên khung phong cách xã hội (social style) và khía cạnh xã hội (social dimension) nhằm giúp người tham dự hiểu và áp dụng lãnh đạo linh hoạt.

 

Mục tiêu

Khóa đào tạo giúp người tham dự hiểu những yếu tố cần thiết để trở thành một người lãnh đạo linh hoạt, xác định mức độ linh hoạt hiện tại, sử dụng các công cụ và kỹ thuật để trở thành một người lãnh đạo linh hoạt.

Kết quả

Đến cuối khóa đào tạo, người tham dự sẽ hiểu khái niệm về lãnh đạo linh hoạt và được trang bị các công cụ để thực hành lãnh đạo linh hoạt

Nội dung chi tiết

1. Các khía cạnh của phong cách xã hội và cách chúng ảnh hưởng đến cách lãnh đạo

 • Hiểu về Nhận thức
 • Ma trận phong cách xã hội
 • Hiểu về phong cách xã hội.

2. Xây dựng sự khác biệt giữa các phong cách xã hội

3. Quản lý xung đột giữa các phong cách

  2 ngày

  Đào tạo trực tiếp/ Đào tạo trực tuyến

 

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Đinh Thị Quỳnh Vân

Đinh Thị Quỳnh Vân

Chủ tịch, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Trần Thu Hương

Trần Thu Hương

Trưởng phòng cấp cao, PwC's Academy, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 4607

Nguyễn Trần Minh

Nguyễn Trần Minh

Trưởng phòng phát triển kinh doanh, PwC's Academy, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 4613

Hide