Sổ tay thuế Việt Nam 2023

15 Tháng 2, 2023

Tổng quan

Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2022.

Sổ tay này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi để được tư vấn cụ thể. 

Xin vui lòng tải ấn phẩm bên dưới.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your personal data to us, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing in accordance with the Privacy Statement. If you change your mind at any time,you can send us an email message using the Contact Us page.

Get in touch

Nguyen Thanh Trung

Partner, Tax Services Leader, PwC Vietnam

Tel: +84 28 3823 0796

Hide