Đưa hành vi gian lận ra ánh sáng

Khảo sát Tội phạm Kinh tế và Gian lận Toàn cầu năm 2018: Góc nhìn Việt Nam

Tổng quan

Khảo sát Tội phạm Kinh tế và Gian lận Toàn cầu do PwC thực hiện cho thấy tội phạm kinh tế là một vấn đề phổ biến ở Việt Nam và đang gây ra những tổn thất tài chính và phi tài chính cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đúng đắn về các chi phí và lợi ích của việc tuân thủ và quản lý rủi ro gian lận.

Cùng với sự hội nhập của Việt Nam vào thị trường quốc tế, các doanh nghiệp sẽ cần xây dựng và thực hiện các khung chính sách, quy trình phù hợp để bảo vệ tổ chức khỏi những tổn thất tiềm tàng do tội phạm gian lận gây ra.

Báo cáo của chúng tôi cung cấp một số phân tích hữu ích về tình hình tội phạm kinh tế tại Việt Nam và gợi mở một số câu hỏi về cách thức các doanh nghiệp có thể bảo vệ mình khỏi những mối đe dọa này.

Tải báo cáo

Grant Dennis
Grant Dennis

Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam

GECS

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Đinh Hồng Hạnh

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Dịch vụ Tài chính, Công ty Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Võ Tấn Bích Ngọc

Trưởng phòng cao cấp, Dịch vụ QTRR Tội phạm Tài Chính, Công ty Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Hide