Cập nhật kinh tế Việt Nam – H1 2023

Trong sáu tháng đầu năm 2023, nền kinh tế - xã hội Việt Nam đã đối mặt với nhiều thách thức và sự bất ổn từ kinh tế toàn cầu:

  • Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 3,72% so với cùng kỳ năm trước

  • Lĩnh vực dịch vụ đang dẫn đầu đà phục hồi kinh tế nhờ các chính sách kích thích tiêu dùng trong nước phát huy hiệu quả, nền kinh tế mở cửa trở lại từ ngày 15/3/2022 và từ sự phục hồi của du lịch lưu trú sau COVID.

  • Mặc dù tăng trưởng mạnh 11% vào năm 2022, nhưng giá trị xuất khẩu đang giảm (khoảng 12% so với nửa đầu năm 2022) do tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu lớn (bao gồm Hoa Kỳ và EU) bị thu hẹp.

  • Thị trường chứng khoán chịu tác động bất lợi từ chính sách của Chính phủ (kiểm soát lạm phát) và các sự kiện tiêu cực trên thị trường tài chính quốc tế (sự sụp đổ của các ngân hàng).

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí thông tin cá nhân của bạn, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ

Liên hệ

Nguyễn Lương Hiền

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụ, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Keith Mark Doten

Giám đốc, Tư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụ, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Trịnh Nguyễn Phương Tâm

Trưởng phòng Cấp Cao, Tư vấn chiến lược - Tư vấn thương vụ, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Hide