Інтелектуальна власність, ІТ та Захист персональних даних

Захистіть свою інтелектуальну власність вже зараз, не залишайте іншим жодних шансів привласнити або використовувати її!

Ми, команда практики Інтелектуальної власності, IT та Захисту персональних даних PwC Legal в Україні, готові допомогти вам ефективно захистити свою інтелектуальну власність, що дозволить вашому бізнесу стати більш конкурентоспроможним та збільшити свою присутність на міжнародних ринках.

Ми знаємо, що відсутність належного захисту об'єктів інтелектуальної власності часто призводить до значних збитків, адже найпотужніші бренди – це не тільки торговельні марки, а ідеї у певному їх вираженні – це найважливіші та найдорожчі активи будь-якого бізнесу. 

Ми надаємо комплексний перелік послуг для управління та захисту вашої інтелектуальної власності. Усі наші послуги розробляються з урахуванням специфіки вашого бізнесу та галузі, у якій ви ведете бізнес. 

Звертайтесь до нас з будь-яких питань щодо: 

1

2

3

4

 stewardship red

Розробка стратегії ІВ та структурування ІВ

Розробка стратегії комерціалізації та забезпечення захисту ваших об'єктів інтелектуальної власності

 contract mediumgrey

Управління договорами ІВ

Складання, аналіз та ведення усіх договорів у сфері інтелектуальної власності протягом усього їх життєвого циклу

 access to information mediumgrey

Аудит портфелю ІВ

Ретельний аналіз вашого портфелю дозволяє нам виявити ризики та запропонувати практичні рішення

 risk mediumgrey

Правовий аудит ІВ

Ми допомагаємо мінімізувати ризики за рахунок розробки ефективних юридичних механізмів для роботи з вашими об'єктами ІВ

 trust mediumgrey

Реєстрація ІВ

В Україні та за кордоном (торговельні марки, зразки, патенти, авторські права). Представництво інтересів власників прав в Національному офісі інтелектуальної власності

 justice legal mediumgrey

Вирішення спорів з питань ІВ

Ми представляємо ваші інтереси у судових та адміністративних процесах

 people audience teamwork mediumgrey

Недобросовісна конкуренція

Повний спектр юридичних послуг, включаючи представництво інтересів в Антимонопольному комітеті

 location mediumgrey

Реєстрація у митному реєстрі

Реєстрація у Митному реєстрі об'єктів прав інтелектуальної власності дозволяє попередити ввезення контрафактних товарів

 vision mediumgrey

Кримінальне переслідування

Ми сприяємо в ініціюванні кримінального провадження з питань порушення прав ІВ та здійснюємо супровід протягом усього процесу

 software mediumgrey

Електронний документообіг (ЕД)

Консультації з усіх правових та податкових аспектів впровадження ЕД

 consumer markets mediumgrey

Електронна комерція

Ми допомагаємо вам забезпечити дотримання усіх вимог законодавства щодо діяльності в Інтернеті

 facial recognition mediumgrey

Захист даних та аналіз відповідності вимогам GDPR

Ми виявляємо ризики, пов'язані з обробкою персональних даних, та допомагаємо вам забезпечити дотримання вимог Загального регламенту про захист даних (GDPR), а також надаємо консультації з питань захисту персональних даних та відповідності вимогам законодавства України

 webdesign mediumgrey

Вирішення доменних спорів, зокрема за процедурами UDRP та UA-DRP

Ваше доменне ім'я незаконно захопили? Скористайтеся процедурою позасудового вирішення спорів протягом 60 днів

 stewardship red

IP strategy development and IP structuring

Developing a strategy for commercialisation and ensuring safety of your IP assets

 contract mediumgrey

IP contractual management

Drafting, reviewing and maintaining all IP-related contracts through their lifecycle

 access to information mediumgrey

IP portfolio audit

A thorough analysis of your portfolio allows us identify risks and suggest pragmatic solutions

 risk mediumgrey

IP Due Diligence and clean-up

We help to mitigate risks by developing proper legal tools for handling IP assets

 trust mediumgrey

IP registration

In Ukraine and abroad (TMs, patents, copyright). Representing right holders before National Intellectual Property Office

 justice legal mediumgrey

IP disputes

We represent you before the courts and in administrative proceedings

 people audience teamwork mediumgrey

Unfair competition

A full range of legal services, including representation before the Antimonopoly Committee

 location mediumgrey

Customs

Registration in the Customs Register allows to prevent counterfeit of goods

 vision mediumgrey

Criminal prosecution

We assist you in initiating and handling criminal proceedings against IP infringements

 software mediumgrey

Electronic Document Workflow (EDW)

Advising on all legal and tax matters regarding EDW implementation

 consumer markets mediumgrey

Electronic commerce (e-commerce)

We help you to comply with all legal requirements regarding online activity

 facial recognition mediumgrey

Data protection and GDPR gap analysis

We identify risks related to personal data processing and help you to comply with the GDPR requirements

 webdesign mediumgrey

Domain name disputes resolution, including under UDRP and UA-DRP procedures

Your domain name was illegally taken? Use the out-of-court dispute resolution procedure within 60 days

Our centers of excellence

FMCG

Engage our team to:

 • get advice on labelling and packaging requirements

 • conduct compliance audits for existing product portfolios

 • get advice on advertising requirements, including comparative advertising matters

 • get advice on the clearance of copyright and related rights with Collective Management Organisations.

Technologies, innovations, start-ups

Engage our team to:

 • conduct legal due diligence of rights to software and other IP assets used in technology

 • prepare the documents to ensure that the customer obtains the rights to IT solutions developed by third-party contractors and employees

 • get advice on licenses, IT and/or telecommunication contracts (technology, software, hardware, cloud computing and others)

 • develop non-disclosure agreements (NDA) for developing technology and introducing a trade secret regime.

TMT

Engage our team to: 

 • advise on information, advertising and media legislation

 • develop documents for the protection of intangible assets on online projects

 • get legal support of franchising in the media business

 • structure contractual relationships in an online environment

 • draft user agreements, policies and disclaimers.

Наші центри експертизи


Виробництво та реалізація споживчих товарів

Зверніться до наших експертів за: 

 • консультаціями щодо маркування та пакування товарів

 • аудитом комплаєнсу існуючих продуктових портфелів

 • консультаціями щодо вимог, які стосуються реклами, зокрема з питань порівняльної реклами

 • консультаціями щодо отримання дозволів на авторські та суміжні права в організаціях колективного управління.

   

Технології, інновації та стартапи

Зверніться до наших експертів, аби:

 • провести юридичний аналіз прав на програмне забезпечення та інші об'єкти ІВ, що використовуються у сфері ІТ

 • підготувати документи для отримання клієнтом прав на ІТ-рішення, розроблені залученими підрядниками та співробітниками

 • отримати консультацію щодо ліцензій, договорів на ІТ та телекомунікаційні послуги (технології, програмне забезпечення, обладнання, хмарні технології та інше)

 • підготувати договори про нерозголошення конфіденційної інформації при розробці технологій та введення режиму комерційної таємниці.

 •  

ІТ, ЗМІ та телекомунікації

Зверніться до наших експертів за: 

 • консультаціями з питань законодавства у сфері інформації, реклами та ЗМІ
 • розробкою документів для захисту нематеріальних активів в онлайн-проектах
 • юридичною підтримкою для франшизи у межах комерційних відносин
 • структуруванням договірних відносин в онлайн-середовищі
 • розробкою угод користувачів, політики та юридичних застережень.