Інвестуємо у майбутнє

map
Реформи та
розробка політик
Інвестиційний
клімат
Cталий розвиток
Освіта та
кваліфікації
Культурні ініціативи
Ґендерна рівність
та різноманіття
Соціальна
відповідальність
У 2021 році Україна святкує
30-ту річницю Незалежності

Ми скористалися цією чудовою нагодою, аби підсумувати найважливіші інвестиції PwC в Україні за всі ці роки присутності на ринку. Окрім роботи над проєктами для бізнесу, ми наполегливо працювали над розбудовою нашої країни з тим, аби допомогти зробити її більш привабливою для бізнесу та інвесторів.

Запрошуємо Вас у подорож нашим сайтом, щоб разом дослідити ключові сфери та напрями, які мали значний вплив на ринок та якими ми пишаємося.

Дізнатися більше
Підтримка програми реформ Уряду
Допомога у підготовці річного звіту та в оновленні Стратегії розвитку міста Києва
Підтримка ПЕК Комітету ВРУ у розробці та реалізації політик
Численні проєкти, спрямовані на розбудову миру та відновлення Донбасу
Відновлення управління та сприяння примиренню в постраждалих від кризи громадах України
Кодекс законів про працю
Допомога Національному антикорупційному бюро України
Підтримка в проведенні моніторингу виконання Угоди про асоціацію Україна/ЄС
Допомога МЕРТ у реалізації Угоди про державні закупівлі
HRM модель для команди реформування державних закупівель – ProZorro
Дослідження «Оподаткування» – Paying Taxes
Підтримка великих учасників ринку України під час емісії Єврооблігацій
Авторизований економічний оператор
Підтримка щодо дотримання положення про створення ПВЗВТ
Розробка податкових змін та змін у правилах оподаткування залізорудної галузі України
Офіс із просування експорту
Довідник для іноземців
Прискорення шляху до забезпечення нульових викидів
Розробка бачення реформи управління муніципальними відходами в Україні
Перетворення зобов'язань бізнесу у реальні дії з боротьби з кліматичними змінами
Навчання молодого покоління майбутніх податківців
Діджиталізація нашого бізнесу і підвищення кваліфікації команди
Аудит майбутнього для наших клієнтів вже сьогодні
Оцінка корупційних ризиків у Києво-Могилянській академії
Розкриваємо таланти та готуємо експертів через унікальні освітні програми Академії PwC в Україні
Долучення до шедеврів світового мистецтва разом із PwC
Національний відбір на пісенний конкурс «Євробачення»
Понад 50% керівних посад у PwС в Україні обіймають жінки
Наші колеги-жінки регулярно очолюють авторитетні міжнародні та національні рейтинги
Створення інклюзивного робочого середовища
Підтримуємо прайд-тиждень PwC у Європі, на Близькому Сході та в Африці
Будуємо довіру у суспільстві та вирішуємо важливі задачі сьогодення
Співпраця із Благодійним фондом «Таблеточки»
Підтримка програми реформ Уряду

Вже багато років PwC надає Уряду України підтримку у реалізації програми реформ.

Наші експерти брали участь у ряді ініціатив, включаючи розробку Податкового кодексу України та нового Кодексу законів про працю, нормативних актів щодо трансфертного ціноутворення та «деофшоризації», створення відкритого ринку земель сільськогосподарського призначення, введення прозорого митного оформлення (АЕО), податкових висновків та процедур, спрямованих на дотримання Закону про оподаткування іноземних рахунків (FATCA). Наша підтримка складалася з проєктів, реалізованих на суспільних засадах, участі у діяльності Американської торгівельної палати, де наші експерти вже багато років обіймають посади співголів відповідних комітетів, а також співпраці PwC із Фондом ефективного державного управління (GGF)/Департаментом міжнародного розвитку Великої Британії.

Кодекс законів про працю

Кодекс законів про працю України, важливий законодавчий акт, що регулює трудові питання, був вперше прийнятий у 1971 році. Цей Кодекс здебільшого мав наказовий характер та містив застарілі положення про захист прав працівників та інтереси роботодавців. Зміни вносилися до Кодексу ситуативно і несистематично та не відображали достатньою мірою поточні потреби та потенціал ринку праці України. Внаслідок цього передбачені цим Кодексом норми не знаходили свого відображення у реальних відносинах між роботодавцями та працівниками, зокрема, стосовно ролі жінок у трудовому колективі. Недоліки цієї нормативно-правової бази сприяли ситуації, коли частка незаконних або неофіційних трудових відносин в Україні, за даними Державної служби статистики України, у 2018 році сягнула 20%. Внаслідок цього 3,5 мільйона українців, або кожен третій працевлаштований громадянин, працювали без офіційного оформлення трудових відносин. Недоліки Кодексу також призвели до порушень і в інших ключових сферах умов праці, серед яких: недотримання належних годин праці, несвоєчасна виплата заробітної плати, прийняття на роботу без підписання трудового договору, порушення у сфері охорони праці, нерівна оплата праці чоловіків та жінок та невиплата внесків на загальнообов'язкове соціальне страхування. З урахуванням цих обставин Уряд України звернувся до Фонду ефективного державного управління для розробки нового законодавства про працю.

У межах роботи над проєктом команда PwC в Україні реалізувала такі заходи:
- Технічна підтримка при розробці ключового законодавства у межах реформи
- Суспільні обговорення та робота з соціальними партнерами
- Розробка дорожньої карти заходів із підтримки імплементації реформи ринку праці

Наша команда допомогла Міністерству економічного розвитку із аналізом деяких законопроєктів, розроблених у межах Кодексу законів про працю, та внесенні змін та доповнень до них для забезпечення відповідності найкращим міжнародним практикам та стандартам Міжнародної організації праці (МОП). Із зацікавленими сторонами були проведені суспільні обговорення, отримані за результатами яких думки та пропозиції були враховані при наданні Міністерству економічного розвитку та торгівлі (Мінекономіки) консультацій щодо внесення змін до окремих норм для відповідності стандартам МОП. Після цього було створено дорожню карту, яка окреслює додаткові законодавчі зміни, потрібні для імплементації нового законодавства про працю з максимальним позитивним впливом на ринок праці та економіку у майбутньому.

Три зазначених вище результати проєкту забезпечили комплексний підхід до проведення реформи ринку праці з урахуванням не лише правових, але і соціальних аспектів (завдяки проведеним консультаціям із ключовими соціальними партнерами) та аспектів, пов'язаних із імплементацією (завдяки дорожній карті). Команда проєкту надала уряду комплекс інструментів, які допомогли охопити усі відповідні напрямки ретельно спланованої реформи з урахуванням думки ключових зацікавлених сторін. Разом із іншими заходами (наприклад, реформою Державної служби України з питань праці) реформа ринку праці в цілому та внесення змін до законів про працю зокрема допомогло ефективно досягти цілей, які ставив перед собою уряд, а саме, гнучкішого та конкурентного ринку праці, який залучає зовнішні інвестиції, скорочує неофіційне працевлаштування, стимулює створення робочих місць та сприяє економічному росту. Водночас, ця реформа враховувала права працівників та основні аспекти соціального захисту, брала до уваги поширений ґендерний дефіцит та дозволяла досягти оптимального балансу між різними учасниками ринку праці.

Команда експертів PwC підготувала рекомендації для Мінекономіки стосовно найважливіших нововведень проєкту законів про працю, які необхідно було ретельніше пропрацювати для забезпечення відповідності проєкту законів про працю Конституції України, відповідним міжнародним нормам (зокрема Конвенціям та рекомендаціям МОП, Угоді про асоціацію з ЄС, Директивам ЄС).

Після імплементації нове законодавство про працю забезпечить дотримання Україною найкращих міжнародних практик у сфері праці, що, в свою чергу, матиме позитивний ефект на економічний розвиток та зростання інвестиційного потенціалу України.

Підтримка ПЕК Комітету ВРУ у розробці та реалізації політик

У 2016-2019 роках команда PwC в Україні надавала підтримку Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу (Комітет ПЕК) у формуванні та реалізації політики.

Проєкт відігравав важливу роль у створенні та впровадженні ефективної платформи для публічних дискусій і передачі необхідних знань і досвіду для забезпечення формування прогресивної політики у цих сферах відповідно до вимог законодавства ЄС.

Понад 20 семінарів, проведених у межах проєкту, були покликані підвищити якість та прозорість процесу обговорень і допомогти у розробці відповідного законодавства у сфері ПЕК, вдосконалити процес взаємодії між ПЕК та його стейкхолдерами, заклавши міцний фундамент для подальшої співпраці. Відслідковувати та оцінювати прогрес реформи енергетичного сектору стало можливим через онлайн-портал (www.energydialog.com).

Внаслідок цього проєкту Україна активізувала свою енергетичну реформу за рахунок приведення національного законодавства у цій сфері у відповідність до Директив ЄС та виконання своїх зобов'язань за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства. Нове законодавство, прийняте за підтримки GGF, допомагає українському енергетичному сектору подолати численні виклики, розбудувати конкурентоспроможний національний ринок та забезпечити справжню енергетичну незалежність.

Численні проєкти, спрямовані на розбудову миру та відновлення Донбасу

У 2015-2016 рр. команда PwC в Україні надавала підтримку Державному агентству України з питань відновлення Донбасу у впровадженні ініціатив із відновлення та розбудови миру на сході України (Фонд попередження конфліктів, стабільності та безпеки України).

Зокрема, нашу команду було залучено для:
- Надання підтримки в операціоналізації Координаційного комітету та Державного агентства України з питань відновлення Донбасу, включаючи набір персоналу, розбудову спроможності та стратегічне планування
- Планування та реалізації стратегічних комунікаційних заходів
- Розробки стратегії комунікацій про відновлення та розбудову миру
- Надання пропозицій в частині внесення змін до законодавства України, тощо

У 2016-2017 рр. команда PwC в Україні надавала підтримку Міністерству з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

З метою підтримки операціоналізації роботи з відновлення та розбудови миру Національного координаційного комітету та новоствореного Міністерства (МінТОТ), проєкт GGF передбачав надання підтримки МінТОТ як бенефіціару проєкту, зокрема, щодо:
- Впровадження стратегічних комунікацій
- Розробки та впровадження цільової операційної моделі
- Розбудови спроможності персоналу МінТОТ
- Побудови консультаційних процесів між центральною владою та регіональними органами

Метою проєкту були: підтримка у розробці та впровадженні моделі розбудови спроможності в області компетентного адміністрування та управління у МінТОТ та надання підтримки в частині комунікацій про ініціативи з відновлення та розбудови миру з метою побудови конструктивного діалогу з громадянським суспільством, досягнення миру та зміцнення довіри.

Все зазначене вище сприяло побудові ефективного та оперативного стратегічного процесу відновлення, який забезпечив стабілізацію загальної соціальної, політичної та економічної ситуації в Україні, а також створив базу для майбутнього зростання.

Серед інших проєктів PwC із МінТОТ та Світовим банком (за спільного фінансування Урядом Великої Британії) – надання підтримки у створенні Координаційної платформи з розбудови миру та відновлення під управлінням Уряду України. Команда PwC в Україні надавала підтримку у створенні Секретаріату/підрозділу в МінТОТ для забезпечення координаційної платформи, розбудови спроможності для впровадження проєктів у межах Державної цільової програми та ін. Ми також сприяли підвищенню кваліфікації співробітників МінТОТ завдяки проведенню навчання з розробки та впровадження програми відновлення.

Протягом 2015-2018 років PwC в Україні виступала довіреним консультантом МінТОТ та надавала консультації Міністру пану Вадиму Чернишу з питань формування та реалізації політики відновлення та розбудови миру на сході України. Програма, яку впроваджувала PwC, була націлена на надання підтримки у забезпеченні функціонування процесів відновлення та розбудови миру під керівництвом Національного координаційного комітету та МінТОТ. У результаті цього проєкту МінТОТ стало більш ефективним та результативним у запобіганні, управлінні та реагуванні на кризу і конфлікт на сході України. Завдяки цьому проєкту ми розробили/створили низку нових функцій для реалізації ініціатив в області відновлення та розбудови миру у межах МінТОТ, у тому числі, проєктне управління та стратегічне планування, координація роботи з донорами та стратегічні комунікації. PwC також брала участь у розробці та координації успішного запуску високотехнологічного інструментарію для консолідації, моніторингу, оцінки та обміну інформацією з усіма стейкхолдерами про всі діючі ініціативи з відновлення та розбудови миру на сході України, включаючи Геопортал «Платформа даних для моніторингу соціально-економічних наслідків конфлікту і переміщення в Східній Україні».

Одним із надбань стало те, що успішне завершення цієї програми створило основу для майбутнього зростання в довгостроковій перспективі та принесло користь майже 4 мільйонам осіб, які зазнали прямого впливу конфлікту на Донбасі, та мільйонам громадян по всій Україні, а також сприяло стабілізації загальної соціальної, політичної та економічної ситуації в Україні.

Відновлення управління та сприяння примиренню в постраждалих від кризи громадах України

Під час роботи над проєктом команда експертів PwC в Україні провела оцінку 2 обласних та 15 місцевих (міських/об'єднаних громад) державних адміністрацій у межах 3 напрямків проєкту.

Зокрема, наші експерти здійснили:
- Функціональну діагностику розподілу операційних напрямків та порядку підпорядкування в організаційних структурах, аспектів розподілу ролей та обов'язків
- Оцінку функціональної спроможності адміністрацій щодо частини надання державних та адміністративних послуг, стратегічного планування, проєктного управління, моніторингу та оцінки, управління відносинами із зацікавленими сторонами, кадрового управління та фінансового управління
- Бюджетний аналіз, зокрема, фактичного та планового розподілу коштів, ключових факторів доходів і витрат, прийняття потенційних альтернативних фінансових рішень

На основі цього аналізу ПРООН було надано комплексний звіт, що включав рекомендації з удосконалення внутрішніх процесів та розбудови потенціалу, а також плани інституційного розвитку для кожної проаналізованої адміністрації.

Допомога у підготовці річного звіту та в оновленні Стратегії розвитку міста Києва

За програмою GGF команда PwC в Україні допомогла Київській міській державній адміністрації у перегляді та оновленні стратегії розвитку міста Києва.

Проєкт сприяв вирішенню певних серйозних проблем, пов'язаних зі стратегічною, управлінською та фінансовою ефективністю міста Києва.

Завдяки підтримці з боку проєктної команди перший річний звіт міста Києва був оприлюднений у 2015 році, що сприяло Державній адміністрації у досягненні угоди про реструктуризацію боргу з власниками облігацій, і заощадженню 100 млн. дол. США для мешканців міста Києва.

Окрім того, процес розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року допоміг досягнути згоди серед вищого керівництва міста Києва щодо довгострокового стратегічного бачення та пріоритетів розвитку міста.

Допомога Національному антикорупційному бюро України

У межах програми UK-UA: Підтримка реформ в Україні, що фінансується UKAID, команда PwC в Україні надавала технічну допомогу Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) протягом 2015-2019 років.

Наша підтримка була спрямована на:
- Детальне планування створення та запуску НАБУ
- Створення мінімальної операційної спроможності НАБУ
- Стратегічне планування розвитку НАБУ в ключових сферах діяльності: ІТ, інформаційна безпека, управління персоналом та комунікації з громадськістю

Загалом ми реалізували 11 проєктів для НАБУ

Підтримка в проведенні моніторингу виконання Угоди про асоціацію Україна/ЄС

Угода про асоціацію між Європейським Союзом (ЄС) та Україною, підписана у 2014 році, є найширшим міжнародно-правовим документом, який коли-небудь підписувала Україна, як за обсягом, так і за тематичним висвітленням. Угода встановлює дорожню карту зближення України із законодавством ЄС, стандартами та принципами діяльності. У межах програми UK-UA: Підтримка реформ в Україні, що фінансується UKAID, команда PwC в Україні розробила методологію та систему моніторингу, що складаються із «скоркард» для кожної тематичної області Угоди. Скоркарди містять плани з етапами та очікуваними результатами для кожної тематичної галузі з метою вдосконалення планування, моніторингу та координації процесу впровадження Угоди. Команда PwC також розробила веб-інструмент під назвою «Пульс Угоди» для онлайн-презентації скоркард, з метою інформування про досягнутий прогрес широкої аудиторії, включаючи громадянське суспільство.

Система моніторингу стала практичним інструментом контролю та моніторингу міністерств щодо виконання зобов'язань, пов'язаних іsз Угодою, а також єдиним джерелом інформації про прогрес України у напрямку асоціації з ЄС. Як загальнодоступний інструмент, він допомагає залучити громадянське суспільство до процесу впровадження та зробити уряд більш підзвітним.

Допомога МЕРТ у реалізації Угоди про державні закупівлі

12 листопада 2015 року Україна приєдналася до Угоди про державні закупівлі (GPA) – багатосторонньої угоди в межах СОТ. Станом на сьогодні GPA підписала 21 сторона, що складається з 48 членів СОТ. Основною метою GPA є відкриття державних закупівель між його сторонами. Сторони GPA відкрили для міжнародної конкуренції закупівельну діяльність, що оцінюється на суму у понад 1,7 трлн. дол. США щороку.

У межах програми UK-UA: Підтримка реформ в Україні, що фінансується UKAID, за підтримки PwC було створено пілотний підрозділ "GPAinUA", який зосередив свої зусилля на заохоченні українських постачальників брати участь у державних тендерах за кордоном. Окрім того, команда PwC в Україні розробила промо-матеріали щодо участі в українських публічних тендерах для експортерів із країн GPA, а також провела серію воркшопів щодо участі в тендерах за кордоном для українських експортерів.

Проєкт сприяв досягненню запланованих результатів щодо збільшення двосторонньої участі у державних закупівлях між Україною та сторонами, що уклали GPA, оскільки з листопада 2016 року 39 українських компаній виграли в державних закупівлях (тендерах) США та 47 іноземних постачальників брали участь в українських державних закупівлях з лютого 2017 року.

HRM модель для команди реформування державних закупівель – ProZorro

У межах програми UK-UA: Підтримка реформ в Україні, що фінансується UKAID, PwC підтримала команду ProZorro в межах МЕРТ у впровадженні моделі управління людськими ресурсами (HRM), заснованої на концепції високоефективної організації (High Performing Organization), яка базується на лінійних менеджерах, а не на спеціальній команді з управління персоналом.

За підтримки PwC команда ProZorro визначила щорічні особисті цілі та ключові показники ефективності працівників, а також щорічні стратегічні показники ефективності організації, узгоджені з довгостроковими стратегічними цілями.

Відповідний проєкт було вперше реалізовано у державному секторі в Україні.

Дослідження «Оподаткування» – Paying Taxes

Щороку PwC разом із експертами Світового банку проводять дослідження «Оподаткування» – Paying Taxes (частина дослідження Doing Business), яке оцінює простоту сплати податків у 190 країнах світу, зокрема – в Україні. Експерти PwC беруть участь у дослідженні на засадах pro bono. Спираючись на результати дослідження, наша команда Оподаткування на чолі з Партнером В'ячеславом Власовим розробляє пропозиції для Міністерства фінансів України щодо вдосконалення податкової політики.

Підтримка великих учасників ринку України під час емісії Єврооблігацій

За роки присутності на ринку України, аудиторська команда PwC в Україні регулярно бере участь в інноваційних та важливих емісіях Єврооблігацій великими підприємствами України, метою яких є збільшення обсягу інвестицій в економіку України.

Обсяг робіт PwC у подібних операціях, як правило, передбачав надання Листів комфорту (Сomfort Letters), які підтверджували точність показників, зазначених у Проспекті емісії.

Авторизований економічний оператор

Проєкт спрямований на надання підтримки Міністерству фінансів України у розробці уніфікованої, чіткої та прозорої процедури, яка дозволятиме митним органам України обробляти заявки на отримання статусу Авторизованого економічного оператора (АЕО).

Статус АЕО – це міжнародно визнаний знак якості, який свідчить про те, що процедури, пов’язані з митним оформленням у ланцюзі міжнародних постачань, є ефективними, прозорими та безпечними. Повноцінне впровадження процесу АЕО надасть українським компаніям можливість більш швидкого доступу до спрощених митних процедур та сприятиме збільшенню обсягу міжнародної торгівлі України, що є життєво необхідним для економічного зростання.

Для досягнення цілей проєкту, команда PwC в Україні розробила:
- Інструкції та методологію оцінки компаній, які подають заяви на отримання статусу АЕО, що були затверджені бенефіціаром проєкту
- Технічні вимоги до архітектури для ІТ-інструментарію та зовнішнього порталу для забезпечення процедури оцінки на отримання статусу АЕО, які були розроблені та погоджені з бенефіціаром проєкту
- Навчальні матеріали та тренінги для відповідного персоналу, в результаті яких працівники Державної податкової служби отримали знання із впровадження методології отримання статусу АЕО

У результаті цього проєкту АЕО повноцінно функціонує в Україні, і перший сертифікат АЕО було видано у березні 2021 року.

Підтримка щодо дотримання положення про створення ПВЗВТ

Україна підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС) у 2014 році. Угода передбачала положення про створення поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) для забезпечення вільної торгівлі між ЄС та кожною країною. В Україні це положення набуло чинності лише у січні 2016 року. Передбачається, що це допоможе збільшити обсяги експорту в ЄС, особливо для підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ).

Щоб скористатися перевагами ПВЗВТ, компанії мають не лише вийти на ринок, але й також відповідати нормативним вимогам ЄС, серед іншого, санітарним вимогам, вимогам до безпеки продукції, маркування та інтелектуальної власності. Доки компанія не виконає ці вимоги, вона не зможе експортувати в ЄС та використовувати переваги пільгових тарифів. Проте забезпечення дотримання вимог є складним і потенційно витратним процесом. Численні дослідження, перш за все для ЄС, підтвердили відсутність розуміння принципів у підприємств МСБ в Україні та обмежені знання про організації підтримки бізнесу (ОПБ) і наявність в уряду лише загальної несистемної інформації для надання зацікавленим сторонам. Це питання було вирішено у межах пілотного проєкту CU09, націленого на розбудову функціоналу компаній в Україні, Грузії та Молдові та отримання ними розуміння стандартів ЄС і підходу до дотримання галузевих нормативних вимог щодо якості товарів (з метою безперешкодного експорту їхніх товарів у ЄС). Проєкт був успішно реалізований в Україні, партнерські асоціації в Україні (виробники іграшок, косметичних товарів та сільськогосподарського обладнання) були задоволені результатами наданої допомоги та звернулися із проханням про надання подальшої підтримки, щоб скористатися перевагами отриманих результатів пілотного етапу проєкту.

Нижче перелічені ключові напрямки реалізації проєкту:
- Аналіз потенційних експортних секторів (включаючи сектори, визначені Національною стратегією розвитку експорту України) з обмеженим потенціалом дотримання вимог ПВЗВТ
- Розбудова спроможності ТПП/наявних торгових асоціацій у наданні консультаційних послуг підприємствам МСБ із дотримання нормативних вимог
- Формування галузевих груп для партнерства з торговими асоціаціями та ТПП ЄС, які надавали допомогу новим та наявним компаніям у групах, а також окремим компаніям (за підтримки проєктних експертів) у підготовці їхньої технічної документації
- Надання сприяння компаніям в остаточному виконанні нормативних вимог ЄС з боку галузевих груп на початкових етапах експорту під час B2B заходів із розвитку експорту

У результаті наданої підтримки сторони проєкту досягли виконання технічних вимог ЄС (та українських вимог) щодо експорту, що сприяло зростанню рівня якості та безпеки продукції для всіх громадян України та розбудові експортного потенціалу на ринку ЄС, завдяки наданню консультаційної підтримки у підготовці обов'язкової документації, зокрема, підтримки 76 компаній у дотриманні законодавства ЄС, понад 15 компаній в укладанні нових контрактів із компаніями з ЄС та 3 компаній у започаткуванні процесу експорту в країни ЄС.

У результаті цього проєкту його учасники отримали знання та досвід для надання консультаційної підтримки наявним і новим клієнтам у дотриманні нормативних вимог, внаслідок чого певні компанії почали експортувати в ЄС (деякі з них отримують вигоди від партнерських відносин, започаткованих під час заходів B2B). Усі сторони уклали контракти з клієнтами для сприяння 76 компаніям на етапі планування заходів із дотримання вимог. Це означає, що всі клієнти будуть чітко знати, які заключні кроки (маркування продукції, зміна дизайну, тестування) необхідні перед поданням декларації відповідності та початку експортної діяльності. До того ж, оскільки компанії інвестували час та кошти у процес отримання підтримки, вони залишатимуться відповідними після проєкту (особливо з огляду на той факт, що всі галузеві технічні регуляції України уніфіковані з вимогами ЄС, тому дотримання вимог є ключовим у процесі безперешкодного експорту в ЄС). Таким чином, проєкт має ланцюгову реакцію – усі його учасники (асоціації, торгові палати та ЄПБ) сприяють компаніям у процесі експортування продукції в ЄС.

Офіс із просування експорту

Уряд України визнав недостатню ефективність наявних в Україні структур із підтримки торгівлі для оперативного реагування на швидкі зміни в умовах міжнародної та національної торгівлі.

Відповідно до Стратегічної дорожньої карти розвитку торгівлі на 2017-2021 роки у межах Стратегії розвитку експорту України (розробленої та затвердженої МЕРТ), розвиток торгівлі потребує оптимізації та розбудови інституційної спроможності установ включно з персоналом. Отже, стратегія передбачала створення профільної установи для стимулювання експорту. Офіс із просування експорту (ОПЕ) було створено у листопаді 2016 року, проте він є лише дорадчо-консультаційним органом МЕРТ. Уряду України необхідно було вжити подальші кроки для перетворення цього органу на повноцінну ефективну організацію зі сприяння розвитку експорту, яка може сформувати та забезпечити функціонування максимально орієнтованої на експорт екосистеми у відносинах між державними установами та бізнес-спільнотою в Україні.

Команда експертів PwC в Україні проаналізувала вигоди від створення належної інституційної структури ОПЕ та надала консультації щодо кроків у напрямку трансформації ОПЕ у постійно функціональний орган із підтримки та просування експорту.

З цією метою команда проєкту виконала низку задач, зокрема:
- Розробила концепцію оптимальної моделі установи з просування експорту
- Консультувала щодо оптимального правового статусу установи з просування експорту, включаючи потенційні джерела фінансування, регіональну мережу, а також рекомендації щодо правових змін
- Надала рекомендації щодо ключових операційних документів установи з просування експорту, включаючи штатні розклади, ключові бізнес-процеси, бізнес-план та план заходів впровадження

Це призвело до створення Державної установи «Офіс із просування експорту». Потім проєктна команда допомогла новоствореній установі оптимізувати її внутрішні процеси.

Зокрема, фахівці PwC в Україні здійснили:
- Аналіз міжнародної передової практики використання КПЕ у міжнародних організаціях зі стимулювання торгівлі
- Розробку методології розбудови системи КПЕ для ОПЕ
- Розробку бази даних КПЕ для ОПЕ

Наша проєктна команда разом з ОПЕ розробили оргструктуру, яка допоможе чітко розподілити ролі та обов'язки для кожного структурного підрозділу у межах структури. Структура допомогла (i) визначити напрямки діяльності та відповідальні за них структурні підрозділи в частині забезпечення повного циклу дій нових/наявних експортерів; (ii) сформувати чітке бачення персоналу ОПЕ щодо внеску кожного підрозділу в ефективність та продуктивність організації у цілому. Таким чином, проєкт сприяв підвищенню ефективності управління організацією та допоміг їй стати більш стратегічно-орієнтованою та результативною в реалізації її місії, що полягає у підтримці розвитку експортної діяльності бізнесу.

Розробка податкових змін та змін у правилах оподаткування залізорудної галузі України

Команда PwC сприяла налагодженню конструктивного діалогу між органами державної влади і представниками бізнесу за рахунок надання інформації та експертних висновків щодо податкового законодавства інших країн, які експортують залізну руду, зокрема: Австралії, Китаю, Індії, ПАР, Росії, Казахстану, Бразилії та Канади.

У тісній співпраці з експертами PwC з кожної з цих країн ми зібрали великі обсяги інформації про режими оподаткування, проаналізували податкове навантаження на компанії, що виробляють залізну руду, та продемонстрували вплив потенційного підвищення ставки податку на українські компанії та конкурентну позицію України на світовому ринку залізних руд.

Довідник для іноземців

Експерти PwC в Україні розробили безкоштовний довідник – Expats’ Handbook, аби сприяти залученню інвестицій в економіку України та допомогти іноземцям, які приїздять в Україну для бізнесу чи з особистими цілями. Довідник містить огляд актуальних податкових та юридичних правил і вимог, про які необхідно знати іноземним громадянам в Україні, що дозволить їм почуватись комфортно та уникнути переобтяження формальностями. Expats’ Handbook доступний онлайн багатьма мовами, зокрема, англійською, німецькою, китайською, французькою та польською.

Розробка бачення реформи управління муніципальними відходами в Україні

У власних містах – на вулицях, парках, у дворах ми щодня спостерігаємо порожні пляшки та недопалки цигарок. А пікнік на природі не обійдеться без пошуку чистої, незасміченої галявини. Ці проблеми не залишились нам як спадок минулого. Це відбувається за нашого з вами життя і наша відповідальність – знайти вирішення цієї проблеми. Тому нам не байдуже.

Ми в PwC маємо необхідні професійні навички та сильну особисту мотивацію, щоб долучитися до пошуку рішень проблеми управління відходами в Україні. Ми віримо, що економічна і соціальна криза, яка зараз шириться світом, може стати імпульсом до змін. Наразі люди замислюються не про повернення до світу, в якому вони жили раніше, а про створення того світу, про який вони мріють. Це дає поштовх для проведення фундаментальних реформ. І саме зараз час діяти.

Початок реформування системи управління відходами в Україні покладено. Ми впевнені, що за умов взаємодії сильних лідерів, котрі об’єднані спільною метою, трансформація буде успішною.

У PwC ми прагнемо використати наші знання та можливість поширювати прогресивні ідеї для того, щоб привернути увагу всіх зацікавлених сторін та закликати до спільної роботи.

Протягом 2020 року наша команда працювала над поглибленим вивченням проблематики управління відходами в Україні та світі, залучаючи ключових стейкхолдерів галузі. Кінцевою метою цієї роботи був пошук відповіді на питання, чому в Україні реформа просувається повільними темпами та як домовитись усім стейкхолдерам галузі, щоб почати рухатися швидко у правильному напрямку.

Першим результатом нашої роботи став звіт «Із третього світу в перший», де ми проаналізували проблеми і перспективи сектору поводження з відходами в Україні та склали перелік із обов'язкових, на нашу думку, завдань, які стануть вирішальними для успіху реформування сектору. Цей звіт не є вичерпною дорожньою картою, але допоможе пересвідчитись, що ми на правильному шляху.

Наші подальші зусилля спрямовані на активну участь у суспільному діалозі щодо проблеми управління відходами в Україні та допомогу зацікавленим сторонам у пошуку взаємовигідних рішень.

Перетворення зобов'язань бізнесу у реальні дії з боротьби з кліматичними змінами

Питання сталого розвитку мають дедалі більший вплив на бізнес, інвесторів, споживачів та уряди країн. І хоча пандемія Covid-19 призвела до масової дестабілізації, вона також створила імпульс та можливості для трансформації та масштабних змін заради підвищення стійкості до викликів сьогодення.

Експерти PwC допомагають бізнесу планувати, організовувати постачання, реалізовувати, фінансувати та оцінювати усі види впливу їхніх товарів та послуг у комплексі. Ми допомагаємо бізнесу підготуватися до викликів майбутнього, ставши більш стійким, гнучким та забезпечивши сталий розвиток.

Вже кілька десятирічь ми консультуємо з широкого кола питань та працюємо з клієнтами з корпоративного та державного секторів, а також сектору прямих інвестицій.

Прискорення шляху до забезпечення нульових викидів

Ми спостерігаємо стійку тенденцію до зростання кількості глобальних корпорацій, які беруть на себе зобов'язання забезпечити нульові викиди у довкілля. Це один із ключових факторів успішності бізнесу у довгостроковій перспективі та відповідь на поточну кліматичну кризу.

Бізнес потребує допомоги у перетворенні цих зобов'язань у конкретний план дій. Ми пишаємося тим, що є довіреним експертним радником великих корпорацій на їхньому шляху до перетворення на компанії з нульовими викидами у довкілля.

Професійний досвід PwC у наданні компаніям підтримки у сфері нульових викидів та трансформації бізнесу дозволив нам створити посібник для допомоги компаніям у перетворенні амбітних цілей на конкретні дії.

Навчання молодого покоління майбутніх податківців

Впродовж десятиліття, PwC в Україні співпрацює із Національним університетом державної податкової служби України, аби допомогти у підготовці професійних податкових інспекторів, які добре знатимуться на податкових трендах та найкращих міжнародних практиках.️ Наші pro bono інвестиції у цей проєкт склали понад 1000 годин: за цей час ми провели десятки освітніх семінарів та лекцій, започаткували курс із Міжнародного оподаткування, який відвідало понад 200 студентів. Окрім того, ми допомогли Університету покращити IT інфраструктуру, а також запровадили щоквартальну іменну стипендію для найкращого студента.

Діджиталізація нашого бізнесу і підвищення кваліфікації команди

У PwC ми постійно трансформуємо наш бізнес, аби відповідати викликам сучасного цифрового світу. Так, ми інвестували понад 7 мільйонів годин рутинної роботи у глобальну ініціативу з підвищення кваліфікації нашої команди, поєднавши наших людей і технології.

Аудит майбутнього для наших клієнтів вже сьогодні

PwC змінює уявлення про аудит завдяки нашим інвестиціям у технології. Аудит майбутнього вже сьогодні – це реальність, і ми раді поділитися тим, як PwC переосмислює досвід аудиту, який отримують наші клієнти від співпраці з нами.

У сучасному світі технологій, який постійно змінюється і кожен день відкриває гравцям ринку нові можливості, бізнес-лідерам необхідно завжди бути на крок попереду. Це надихає PwC на рух зі швидкістю інновацій у напрямку аудиту.

Поєднання експертизи та досвіду професіоналів із ультрасучасними технологіями – саме це є запорукою нашого успіху сьогодні та мотивує на нові звершення у майбутньому.

Унікальність наших пропозицій – це симбіоз професійних навичок та новаторського ентузіазму команди висококваліфікованих спеціалістів і нашого арсеналу передових технологій.

Дізнайтеся, як ми щодня переосмислюємо можливе для наших клієнтів і компаній по всьому світу

Оцінка корупційних ризиків у Києво-Могилянській академії

Команда форензік експертів PwC в Україні та юристи Kinstellar спільно провели оцінку потенційних корупційних ризиків у діяльності Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА).

Під час проєкту команда проаналізувала структуру, ключові процеси та внутрішні політики академії, а також провела інтерв'ю з представниками адміністрації, студентства та викладачів.

У результаті, команда виявила найбільш вразливі до корупції види діяльності; ідентифікувала ключові потенційні загрози корупції в університеті; проаналізувала наявні заходи протидії корупції; сформувала перелік можливих корупційних ризиків, визначила ймовірність їхнього виникнення та потенційні наслідки.

Проєкт було проведено за ініціативи самої академії. Прагнучи відповідати стандартам доброчесності та прозорості, НаУКМА звернулася до міжнародних практик Kinstellar та PwC, що є безпрецедентним явищем серед українських вишів.

НаУКМА активно сприяє розвитку культури академічної доброчесності та формуванню антикорупційного світогляду серед своєї спільноти. Додатково, академія прагне вдосконалити власні інструменти та заходи щодо запобігання корупції відповідно до вимог антикорупційного законодавства України та найкращих міжнародних практик. Спільна команда обох компаній вважає за честь допомагати академії у цьому проєкті.

Розкриваємо таланти та готуємо експертів через унікальні освітні програми Академії PwC в Україні

Із 2009 року ми успішно розвиваємо напрямок із підвищення професійних кваліфікацій та формування експертних навичок у співробітників бізнесів та приватних осіб, які створюватимуть додаткову цінність для економіки України. Для вирішення цієї суспільно значущої та амбітної задачі ми започаткували Академію PwC в Україні, яка є частиною глобальної мережі Академій PwC, представлених у понад 40 країнах світу.

За 10+ років присутності Академії на ринку України ми інвестували понад 20 000 годин у розвиток професійних компетенцій персоналу клієнтів фірми, а 12 000 наших випускників вже досягли нових кар'єрних висот після успішного проходження понад 3 000 освітніх програм та тренінгів.

Ми постійно адаптуємо свої навчальні програми до реалій сучасного бізнесу та допомагаємо корпоративним клієнтам і приватним особам завойовувати нові ніші та ринки. Наші експерти розробили 135 авторських програм; пропонують підготовку для отримання 14 професійних кваліфікацій та сертифікацій (зокрема, й таких, що є цілком унікальними на ринку України) та постійно продовжують розширювати їхній перелік, впроваджуючи нові інструменти з урахуванням конкретних потреб, амбіцій та викликів відповідних індустрій та бізнесів.

Для розвитку своїх талантів нас обирають ключові гравці як приватної, так і державної форм власності, зокрема, Укрзалізниця, Нафтогаз України, Укрексімбанк, Ощадбанк, Reckitt Benckiser, Toyota, Адміністрація Морських Портів України, IMC, Teva Україна, Watsons, Асканія, Moneyveo, Yazaki, ATB, Acino, Vodafone, OTP Bank, Smart-Holding, EPAM, Softserve, Global Logic, KWS, Metlife Україна, Philip Morris Україна, IDS Group, Антикорупційна Ініціатива ЄС в Україні (EUACI), Укрсиббанк, Агрокебети, Укргідроенерго та багато інших.

Академія PwC реалізує соціальну місію, а саме – надання високоякісної професійної освіти для українського професійного співтовариства. Експерти Академії регулярно діляться досвідом на різноманітних професійних заходах, конференціях та вебінарах. Команда Академії тісно співпрацює з провідними професійними організаціями як на місцевому, так і на міжнародному рівнях.

Долучення до шедеврів світового мистецтва разом із PwC

В умовах сучасної глобальної кризи довіри бізнес та мистецтво об'єднує потяг до справжніх, непідробних та перевірених часом цінностей. Із 2018 року команда PwC під керівництвом Партнера В'ячеслава Власова запровадила новий культурний проєкт, покликаний сприяти популяризації світового та українського мистецтва серед представників бізнес-спільноти. В межах проєкту «Долучення до шедеврів світового мистецтва разом із PwC», наша команда разом із талановитим українським піаністом Євгеном Громовим щороку організовує музичний вечір творчості Ріхарда Вагнера. У 2019 році завдяки співпраці з творчими колективами Київ Арт Вік та Bereznitsky Art Foundation, ми представили більш широкій аудиторії виставку українського скульптора та художника Олександра Сухоліта.

Національний відбір на пісенний конкурс «Євробачення»

У 2016-2020 роках команда PwC в Україні забезпечувала достовірність та точність процесу голосування шляхом підтвердження правильності підрахунків голосів під час Національного відбору учасника від України на пісенний конкурс «Євробачення».

«Євробачення» – це один із найбільш відповідальних соціальних проєктів нашої аудиторської команди під керівництвом Партнера фірми Олени Волкової.

Ми пишаємося своїм внеском у забезпечення гарантування прозорої та коректної процедури голосування на Конкурсі, оскільки Євробачення дає можливість популяризувати на світовій арені як українських талановитих артистів, так і нашу країну як цікавий культурний та туристичний напрямок.

Понад 50% керівних посад у PwС в Україні обіймають жінки

Ґендерна демократія та, зокрема, створення рівних умов та можливостей для професійного розвитку незалежно від статі є одним із пріоритетів внутрішньої політики фірми.

Так, за ґендерним співвідношенням ми наразі випереджаємо світові тренди і пишаємось, що понад 70% працівників PwC в Україні – жінки, які також обіймають понад 50% керівних посад.

Наші колеги-жінки регулярно очолюють авторитетні міжнародні та національні рейтинги

Так, у 2018 році керівник практики Нерухомості Ольга Балицька увійшла до ТОП-100 успішних жінок України (за версією видання nv.ua).

Із 2018 року Жанна Бражник (Податкові спори) входить до списку Women in Tax in Ukraine, який щороку складається авторитетним виданням International Tax Review та рекомендує найкращих фахівців жіночої статі у сфері податків.

Професійні здобутки Ольги Трифонової (Трансфертне ціноутворення), Ольги Мельниченко (Трудове право), Віти Мірошниченко (Міжнародна торгівля та митне регулювання) регулярно відзначаються незалежними міжнародними рейтингами.

Створення інклюзивного робочого середовища

У PwC ми взяли на себе відповідальність створити цілковито інклюзивне робоче середовище, де кожен має право бути собою. І це не лише тому, що інклюзія – це правильно, а і тому, що інклюзивне робоче середовище дозволяє відчути переваги різноманітного досвіду і різних точок зору всіх співробітників, створюючи цінність для наших клієнтів та суспільства в цілому.

Підтримуємо прайд-тиждень PwC у Європі, на Близькому Сході та в Африці

Метою цьогорічного прайд-тижня, який вшановує PwC у Європі, на Близькому Сході та в Африці вже другий рік поспіль, є підвищення поінформованості щодо важливості права кожного члена суспільства бути самим собою. Ми відкрито говоримо про важливі теми та права ЛГБТ-спільноти.

Будуємо довіру у суспільстві та вирішуємо важливі задачі сьогодення

Корпоративна соціальна відповідальність команди PwC в Україні не обмежується благодійними внесками. Ми інвестуємо час, ресурси та зусилля для уможливлення важливих змін саме там, де вони найбільше потрібні.

Ми працюємо з організаціями по всьому світу, аби разом долати соціальні та екологічні виклики сьогодення. Люди – наша найбільша цінність, і ми пишаємося тим, що наша команда долучається до вирішення нагальних задач суспільства, у якому ми працюємо та живемо.

Протягом усіх цих років ми тісно співпрацювали з Благодійним фондом «Таблеточки», ВБО «Даун Синдром», Міжнародним жіночим клубом Києва, Коростенським реабілітаційним центром, Благодійним магазином «Ласка». Ми слідкуємо за їхньою діяльністю та підтримуємо їхні численні ініціативи, а також регулярно організовуємо кампанії зі збору коштів для цих ГО.

Співпраця із Благодійним фондом «Таблеточки»

Щороку в Україні у понад тисячі дітей діагностують онкологічні захворювання. На жаль, не всі з них мають можливість отримати якісне лікування. Із 2011 року Благодійний фонд «Таблеточки» допомагає українським родинам у подоланні цих захворювань, а також надає допомогу лікарям, щоб врятувати життя онкохворих дітей.

У 2020 році Фонд залучив команду PwC в Україні для підготовки техніко-економічного обґрунтування проєкту зі створення Дитячого центру боротьби з раком, який безкоштовно забезпечуватиме високоякісне лікування українських дітей, у яких діагностували рак, та надаватиме допомогу їхнім родинам.

Відповідно до проєкту Центр надаватиме медичні послуги згідно з найефективнішими протоколами лікування, дієвими програмами реабілітації та мультидисциплінарним підходом до лікування, щоб підвищити показник одужання пацієнтів до 75%, що відповідає показнику країн із розвиненою медичною інфраструктурою. Центр буде оснащено унікальними для України технологіями, які дозволять пацієнтам проходити повний цикл діагностики та лікування дитячого раку в країні у повній відповідності до міжнародних стандартів.

Наша команда PwC в Україні продовжить й надалі активно підтримувати Благодійний фонд «Таблеточки» шляхом надання фахових консультацій у межах програми корпоративної відповідальності.

У 2021 році Україна святкує 30-ту річницю Незалежності

Ми скористалися цією чудовою нагодою, аби підсумувати найважливіші інвестиції PwC в Україні за всі ці роки присутності на ринку. Окрім роботи над проєктами для бізнесу, ми наполегливо працювали над розбудовою нашої країни з тим, аби допомогти зробити її більш привабливою для бізнесу та інвесторів.

Запрошуємо Вас у подорож нашим сайтом, щоб разом дослідити ключові сфери та напрями, які мали значний вплив на ринок та якими ми пишаємося.

Дізнатися більше
Реформи та
розробка політик
Інвестиційний
клімат
Cталий розвиток
Освіта та
кваліфікації
Культурні ініціативи
Ґендерна рівність
та різноманіття
Соціальна
відповідальність

Наші контакти

Аго Вілу

Аго Вілу

Керуючий партнер, PwC в Україні

PwC у соцмережах

Обов'язкові для заповнення поля відмічені зірочкою(*)

Надаючи свою електронну адресу, ви погоджуєтеся, що ознайомилися з політикою Конфіденційності і надаєте згоду на обробку нами ваших персональних даних. Ви можете відкликати згоду будь-коли, надіславши нам повідомлення.

Згорнути