Управління ризиками шахрайства

Попередження та подолання потенційних зловживань

Наскільки ефективним є управління ризиками шахрайства у вашій Організації? 

Шахрайство – одна з найбільш істотних загроз життєздатності та сталому розвитку будь-якої Організації. Шкода, спричинена шахрайством, далеко не обмежується суто фінансовими збитками або санкціями з боку регуляторів. Вона також може спричинити значний негативний вплив, ставлячи під загрозу відносини, репутацію та бренди, важливі для забезпечення неперервного успішного розвитку та зростання Організації.

Варто зазначити, що в контексті ризиків шахрайства, зазвичай набагато раціональніше проактивно управляти ними, аніж діяти реактивно, витрачаючи цінні ресурси на виявлення, розслідування та усунення негативних наслідків від такого роду зловживань.

Ми надаємо комплексну практичну консультаційну підтримку щодо різних аспектів управління ризиками шахрайства, починаючи від їх загальної діагностики до розробки та впровадження повноцінних методик та практик, спрямованих на забезпечення своєчасного виявлення і належного реагування на загрози та виклики, спричинені ризиками шахрайства. 

На чому ми спеціалізуємося?

Оцінка ризиків шахрайства

Комплексна оцінка ризиків шахрайства в Організації є одним із ключових компонентів у розбудові її потенціалу ефективно протистояти їх негативним наслідкам. Максимальний ефект від такої оцінки зазвичай досягається при проведенні її на регулярній основі з урахуванням специфіки Організації, а також внутрішніх та зовнішніх факторів впливу.

В рамках проведення оцінки ризиків шахрайства ми допомагаємо Організаціям з:

 • Виявленням та пріоритезацією сфер та видів діяльності найбільш уразливих до такого роду зловживань з урахуванням галузевої специфіки, розміру бізнесу, історії випадків шахрайств у минулому тощо;
 • Ідентифікацією властивих ризиків шахрайства, притаманних Організації, та оцінкою їхньої ймовірності та масштабу потенційного впливу;
 • Визначенням наявних внутрішніх контролів, спрямованих на протидію існуючим ризикам шахрайства та оцінкою їх дизайну та операційної ефективності;
 • Виявленням та оцінкою залишкових ризиків шахрайства внаслідок недостатньої ефективності існуючих або відсутності необхідних внутрішніх контролів;
 • Пріоритезацією залишкових ризиків шахрайства на основі їх потенційної ймовірності та масштабу потенційного впливу;
 • Розробкою індивідуальних практичних рекомендацій у відповідь на виявлені залишкові ризики шахрайства.

Вдосконалення існуючих практик управління ризиками шахрайства

Управління ризиками шахрайства є невід’ємною складовою існуючої системи управління ризиками в Організації. Його основою є розробка комплексного набору заходів з урахуванням специфіки діяльності Організації та широкого спектру внутрішніх і зовнішніх факторів впливу, спрямованих на своєчасне виявлення, аналіз та реагування на ризики шахрайства, що можуть поставити під загрозу життєздатність Організації, її репутацію та спроможність створювати цінність.

Ми допомагаємо Організаціям із розробкою, впровадженням та вдосконаленням існуючих підходів та практик управління ризиками шахрайства шляхом:

 • Аналізу наявних політик, процедур, практик та інструментів, а також виявлення областей/напрямів для вдосконалення;
 • Розробки практичних рекомендацій із розвитку існуючих практик управління ризиками шахрайства, включаючи:
  • Вдосконалення корпоративної культури в частині протидії шахрайству та механізмів демонстрації керівництвом дотримання корпоративної етики і стандартів професійної поведінки;
  • Посилення внутрішніх контролів, спрямованих на попередження та виявлення випадків шахрайства;
  • Запровадження нових або підготовка рекомендацій щодо удосконалення існуючих політик управління ризиками шахрайства;
  • Розробку необхідних організаційних змін, а також змін в частині комунікацій та механізмів підзвітності;
  • Надання консультаційної підтримки із вибору та впровадження автоматизованих рішень для управління ризиками шахрайства;
  • Розвиток потенціалу (експертизи, навичок) профільного персоналу, відповідального за управління ризиками шахрайства, а також підвищення рівня обізнаності керівництва, бізнес-партнерів та інших стейкхолдерів Організації (клієнтів, постачальників, дистриб’юторів);
 • Експертної фахової підтримки з впровадження необхідних змін.

Наші контакти

Андрій Третяк

Андрій Третяк

CFE, CISA, Керівник практики Форензік послуг, PwC в Україні

Тел: +380 44 354 04 04

Богдана Тищенко

Богдана Тищенко

Старша менеджерка, Форензік послуги, PwC в Україні

Тел: +380 44 354 04 04

PwC у соцмережах

Обов'язкові для заповнення поля відмічені зірочкою(*)

Надаючи свою електронну адресу, ви погоджуєтеся, що ознайомилися з політикою Конфіденційності і надаєте згоду на обробку нами ваших персональних даних. Ви можете відкликати згоду будь-коли, надіславши нам повідомлення.

Згорнути