Політика в сфері конфіденційності та персональних даних

Вступ

Ми (далі також - «PwC») надзвичайно серйозно ставимося до безпеки персональних даних. У цій заяві про конфіденційність персональних даних розглядаються цілі та способи збору і використання персональних даних, а також наводиться інформація про права фізичних осіб. Ми можемо використовувати надані нам персональні дані з будь-якою метою з числа тих, які описані у цьому інформаційному повідомленні, або з іншими цілями, визначеними при отриманні даних.

Персональні дані - це будь-яка інформація, що ідентифікує або дозволяє ідентифікувати фізичну особу. PwC обробляє персональні дані у численних цілях, для кожної з яких можуть застосовуватися різні засоби збору даних, законні підстави їх обробки, використання, розкриття та строк зберігання.

Наша політика щодо збору та використання персональних даних передбачає прозоре розкриття інформації про цілі та способи обробки персональних даних.
 

Безпека

Ми дуже серйозно ставимося до безпеки усіх даних у нашому розпорядженні. Ми дотримуємося визнаних міжнародних стандартів безпеки, а наша система управління інформаційною безпекою конфіденційних даних клієнтів успішно пройшла незалежну сертифікацію на відповідність вимогам стандарту ISO/IEC 27001: 2013. У нас функціонує система політик, процедур і навчання з питань захисту, конфіденційності та безпеки даних, і ми регулярно переглядаємо достатність наявних заходів для забезпечення стабільної безпеки даних у нашому розпорядженні.
 

Наші заходи з обробки даних

Щоб дізнатися більше про актуальні для вас питання, перейдіть до відповідних розділів цієї заяви.

 

Відомості про контактних осіб

Збір персональних даних

PwC обробляє персональні дані про контактних осіб (наявних та потенційних клієнтів PwC та/або пов'язаних із ними фізичних осіб) у системі управління відносинами з клієнтами (далі - «система PwC CRM»).

Збір персональних даних контактних осіб та їх завантаження до системи PwC CRM ініціюється користувачем PwC. Ці дані включають ПІБ контактної особи, місце її роботи, посаду, номер телефону, адресу електронної пошти та іншу робочу контактну інформацію. Крім того, система PwC CRM може збирати дані з електронної пошти PwC (ім'я відправника, ім'я одержувача, дату та час) та електронного календаря (ім'я організатора заходу, ім'я учасника заходу, дату та час заходу), які стосуються взаємодії користувачів PwC з контактними особами або третіми сторонами.  

Використання персональних даних

Персональні дані контактних осіб можуть бути доступні для перегляду та використання користувачами PwC для отримання інформації про потенційного або поточного клієнта чи комерційну можливість, що їх цікавить, і можуть використовуватися у таких цілях:

 • розбудова нашого бізнесу і послуг
 • надання вам інформації про нас та спектр наших послуг
 • забезпечення працівників PwC доступом до ваших персональних даних з метою надання існуючих послуг та пропонування нових послуг
 • визначення клієнтів з ідентичними потребами
 • підготовка аналітики, наприклад, про ринкові тенденції, характеристики відносин або кон'юнктуру ринку.

Крім того, система PwC CRM використовує алгоритм оцінки якості взаємодії між користувачем PwC та контактною особою. Оцінка враховує, у першу чергу, частоту взаємодії, її тривалість, актуальність та час до відповіді.   

Юридичні підстави обробки

Ми обробляємо персональні дані наших контактних осіб на підставі своїх законних бізнес-інтересів або наданої згоди, якщо така згода запитувалася у суб'єкта даних. Ми зацікавлені у просуванні своїх послуг на ринку або наданні інформаційних повідомлень, які, на нашу думку, можуть бути цікавими для отримувачів.

Зберігання даних

Персональні дані зберігатимуться у системі PwC CRM протягом часу, необхідного для зазначених вище цілей (тобто протягом того періоду, поки ми маємо відносини з контактною особою або поки нам необхідно вести облік таких відносин).  

Фізичні особи, пов'язані з нашими корпоративними клієнтами

Збір персональних даних

Наша політика передбачає збір виключно тих персональних даних, які необхідні для досягнення визначених цілей, і ми запитуємо у наших клієнтів виключно ті персональні дані, які суто необхідні у таких цілях.

Якщо нам необхідно обробляти персональні дані для надання професійних послуг, ми звертаємося до наших клієнтів із проханням надати необхідну інформацію суб'єктам даних щодо їх використання. Наші клієнти можуть використовувати відповідні розділи цієї заяви про конфіденційність персональних даних або рекомендувати її суб'єктам даних, якщо вони вважають це за потрібне.

Як правило, ми збираємо персональні дані від наших клієнтів або від третіх осіб, які діють згідно з інструкціями відповідного клієнта.

Персональні дані можуть включати ПІБ, місце роботи, посаду, номер телефону, адресу електронної пошти та іншу робочу контактну інформацію.  

Використання персональних даних

Ми використовуємо персональні дані у таких цілях:

 • Надання професійних послуг
  Ми надаємо широкий спектр професійних послуг (з інформацією про наші послуги можна ознайомитися за посиланням https://www.pwc.com/ua/uk.html). Деякі наші послуги вимагають від нас обробки персональних даних для надання консультацій та результатів послуг. Так, ми аналізуємо дані про заробітну плату у ході аудиту, і ми часто потребуємо використання персональних даних для надання консультаційних послуг в області оподаткування іноземних фахівців та пенсійного забезпечення.
 • Адміністрування, управління та розбудова нашого бізнесу і послуг
  Ми обробляємо персональні дані з метою провадження нашої комерційної діяльності, у тому числі:
  • управління нашими відносинами з клієнтами;
  • розбудови нашого бізнесу та послуг (наприклад, для визначення потреб клієнтів і підвищення якості послуг);
  • супроводження та використання ІТ-систем;
  • організації або сприяння організації заходів; та
  • адміністрування і управління нашим веб-сайтом, системами і прикладними програмами.
 • Безпека, якість та управління ризиками
  Ми застосовуємо засоби безпеки для захисту нашої інформації та інформації наших клієнтів (включаючи персональні дані), які передбачають виявлення, дослідження та усунення загроз безпеки. Персональні дані можуть оброблятися у ході нашого моніторингу стану безпеки, наприклад, автоматизоване сканування для ідентифікації шкідливих електронних повідомлень. Ми контролюємо якість послуг, які ми надаємо нашим клієнтам, і у процесі цього контролю ми можемо обробляти персональні дані, що зберігаються у файлі відповідного клієнта. Ми керуємося нашими політиками і процедурами для контролю якості наших послуг та управління ризиками, пов'язаними з клієнтськими проектами. Ми збираємо і зберігаємо персональні дані у ході виконання наших процедур, що стосуються надання послуг існуючим клієнтам та аналізу потенційної співпраці з новими клієнтами. 
 • Дотримання вимог законодавства, нормативно-правових актів або положень професійних організацій, учасником яких ми є
  Як і будь-яка інша організація, яка надає професійні послуги, ми зобов'язані виконувати правові, регуляторні та професійні обов'язки. Нам потрібно зберігати відомості, щоб підтвердити, що у ході надання наших послуг ми виконуємо зазначені обов'язки, і такі відомості можуть містити персональні дані.

Юридичні підстави обробки

Якщо ми підпадаємо під дію правового обов'язку, який передбачає обов'язкову обробку персональних даних, наприклад, виконання податкових зобов'язань або підтвердження чи документування наданих професійних послуг, обробка персональних даних фізичних осіб, пов'язаних із нашими корпоративними клієнтами, відбувається відповідно до правового обов'язку (на законних підставах).

Крім того, ми можемо обробляти персональні дані фізичних осіб, пов'язаних із нашими корпоративними клієнтами, на підставі наших законних бізнес-інтересів (наприклад, у ході надання послуг працедавцю суб'єкта даних) або наданої згоди, якщо така згода запитувалася у суб'єкта даних.

Зберігання даних

Ми зберігаємо персональні дані, які ми обробляємо, протягом часу, необхідного для досягнення мети, з якою вони були зібрані (у тому числі відповідно до вимог чинного законодавства або нормативно-правового акту).   

За відсутності спеціальних правових, регуляторних або договірних вимог, базовий термін зберігання нами відомостей та іншої підтверджувальної документації, сформованої під час надання послуг, не перевищує 10 років.

Приватні клієнти

Збір персональних даних

Наша політика передбачає збір виключно тих персональних даних, які необхідні для досягнення визначених цілей, і ми запитуємо у наших клієнтів виключно ті персональні дані, які суто необхідні у таких цілях.

Якщо нам необхідно обробляти персональні дані для надання наших послуг, ми звертаємося до наших клієнтів із проханням надати необхідну інформацію іншим пов'язаним суб'єктам даних, наприклад, членам родини, щодо їх використання.

З огляду на широкий спектр послуг, які ми надаємо приватним клієнтам (з інформацією про наші послуги можна ознайомитися за посиланням https://www.pwc.com/ua/uk.html), ми обробляємо численні категорії персональних даних, у тому числі, залежно від ситуації, для надання нами послуг:

 • контактну інформацію;
 • відомості про комерційну діяльність;
 • інформація про родину;
 • відомості про доходи, оподаткування та інші фінансові дані;
 • відомості про інвестиції та інші фінансові інтереси.

З метою надання окремих послуг або провадження певної діяльності та у випадках, передбачених законодавством, або за згодою фізичної особи, ми можемо також збирати персональні дані спеціальних категорій.   

Як правило, ми збираємо персональні дані від наших клієнтів або від третіх осіб, які діють згідно з інструкціями відповідного клієнта.  

Використання персональних даних

Ми використовуємо персональні дані у таких цілях:

 • Надання професійних послуг
  Ми надаємо широкий спектр професійних послуг. Деякі наші послуги вимагають від нас обробки персональних даних для надання консультацій та результатів послуг. Так, нам необхідно використовувати персональні дані для надання фізичним особам консультаційних послуг в області оподаткування, соціального забезпечення або імміграції.
 • Адміністрування, управління та розбудова нашого бізнесу і послуг
  Ми обробляємо персональні дані з метою провадження нашої комерційної діяльності, у тому числі:
  • управління нашими відносинами з клієнтами;
  • розбудови нашого бізнесу та послуг (наприклад, для визначення потреб клієнтів і підвищення якості послуг);
  • супроводження та використання ІТ-систем;
  • організації або сприяння організації заходів; та
  • адміністрування і управління нашим веб-сайтом, системами і прикладними програмами.
 • Безпека, якість та управління ризиками
  Ми застосовуємо засоби безпеки для захисту нашої інформації та інформації наших клієнтів (включаючи персональні дані), які передбачають виявлення, дослідження та усунення загроз безпеки. Персональні дані можуть оброблятися у ході нашого моніторингу стану безпеки, наприклад, автоматизоване сканування для ідентифікації шкідливих електронних повідомлень. Ми контролюємо якість послуг, які ми надаємо нашим клієнтам, і у процесі цього контролю ми можемо обробляти персональні дані, що зберігаються у файлі відповідного клієнта. Ми керуємося нашими політиками і процедурами для контролю якості наших послуг та управління ризиками, пов'язаними з клієнтськими проектами. Ми збираємо і зберігаємо персональні дані у ході виконання наших процедур, що стосуються надання послуг існуючим клієнтам та аналізу потенційної співпраці з новими клієнтами.  
 • Надання нашим клієнтам інформації про нас та спектр наших послуг
  Відповідно до чинного законодавства, ми використовуємо контактну інформацію клієнтів для надання інформації про нас та наші послуги, яка, на нашу думку, буде цікавою для них. Наприклад, така інформація може включати відомості про актуальні події та аналітику щодо тієї чи іншої галузі, інші потенційно актуальні послуги, а також запрошення на заходи.   
 • Дотримання вимог законодавства, нормативно-правових актів або положень професійних організацій, учасником яких ми є
  Як і будь-яка інша організація, яка надає професійні послуги, ми зобов'язані виконувати правові, регуляторні та професійні обов'язки. Нам потрібно зберігати відомості, щоб підтвердити, що у ході надання наших послуг ми виконуємо зазначені обов'язки, і такі відомості можуть містити персональні дані.

Юридичні підстави обробки

У разі, якщо обробка персональних даних у порядку, передбаченому цим розділом, необхідна для виконання контракту, стороною якого є суб'єкт даних, наприклад, коли операції з обробки даних необхідні для надання послуг, обробка даних здійснюється на законних договірних підставах. Якщо обробка даних необхідна для виконання юридичного обов'язку, наприклад, передбаченого податковим законодавством або необхідністю документального оформлення та підтвердження факту надання професійних послуг, обробка даних здійснюється відповідно до юридичного обов'язку. Якщо обробка персональних даних здійснюється в інших цілях, перелічених вище, ми керуватимемося законними інтересами або згодою, якщо така згода була запитана у суб'єкта даних.

Зберігання даних

Ми зберігаємо персональні дані, які ми обробляємо, протягом часу, необхідного для досягнення мети, з якою вони були зібрані (у тому числі відповідно до вимог чинного законодавства або нормативно-правового акту).   

За відсутності спеціальних правових, регуляторних або договірних вимог, базовий термін зберігання нами відомостей та іншої підтверджувальної документації, сформованої під час надання послуг, не перевищує 10 років.

Фізичні особи, які користуються нашими прикладними програмами

Ми надаємо зовнішнім користувачам доступ до різноманітних прикладних програм, якими ми управляємо. Такі прикладні програми міститимуть їхні власні заяви про конфіденційність, які роз'яснюватимуть, чому і як ці прикладні програми збирають та обробляють персональні дані. Ми рекомендуємо особам, які користуються нашими прикладними програмами, ознайомитися із заявами про конфіденційність, наявними у цих прикладних програмах.

Фізичні особи, чиї персональні дані ми отримуємо у зв'язку з наданням послуг нашим клієнтам

Збір персональних даних

Наша політика передбачає збір виключно тих персональних даних, які необхідні для досягнення визначених цілей, і ми запитуємо у наших клієнтів виключно ті персональні дані, які суто необхідні у таких цілях.

Якщо нам необхідно обробляти персональні дані для надання наших послуг, ми звертаємося до наших клієнтів із проханням надати необхідну інформацію відповідним суб'єктам даних щодо їх використання.  

Ми збираємо та використовуємо контактну інформацію для наших клієнтів з метою управління та підтримки наших відносин з такими фізичними особами. Докладна інформація про обробку цього виду даних наведена у розділі «Відомості про контактні особи» цієї заяви про конфіденційність персональних даних.

З огляду на широкий спектр послуг, які ми надаємо клієнтам (з інформацією про наші послуги можна ознайомитися за посиланням https://www.pwc.com/ua/uk.html), ми обробляємо численні категорії персональних даних, у тому числі:

 • контактну інформацію;
 • відомості про комерційну діяльність;
 • інформацію про керівництво та працівників;
 • відомості про заробітну плату та інші фінансові дані;
 • відомості про інвестиції та інші фінансові інтереси.

Як правило, ми збираємо персональні дані від наших клієнтів або від третіх осіб, які діють згідно з інструкціями відповідного клієнта. Для надання окремих послуг, наприклад, у ході проведення фінансово-комерційного аналізу придбання об'єкта угоди від імені клієнта, ми можемо отримувати персональні дані від керівництва та працівників цього об'єкта або від третьої особи, яка діє за дорученням об'єкта.

Використання персональних даних

Ми використовуємо персональні дані у таких цілях:

 • Надання професійних послуг
  Ми надаємо широкий спектр професійних послуг (з інформацією про наші послуги можна ознайомитися за посиланням https://www.pwc.com/ua/uk.html ). Деякі наші послуги вимагають від нас обробки персональних даних для надання консультацій та результатів послуг. Так, ми аналізуємо дані про заробітну плату у ході аудиту, і ми часто потребуємо використання персональних даних для надання консультаційних послуг в області оподаткування іноземних фахівців та пенсійного забезпечення.
 • Адміністрування, управління та розбудова нашого бізнесу і послуг
  Ми обробляємо персональні дані з метою провадження нашої комерційної діяльності, у тому числі:
  • управління нашими відносинами з клієнтами;
  • розбудови нашого бізнесу та послуг (наприклад, для визначення потреб клієнтів і підвищення якості послуг);
  • супроводження та використання ІТ-систем;
  • організації або сприяння організації заходів; та
  • адміністрування і управління нашим веб-сайтом, системами і прикладними програмами.
 • Безпека, якість та управління ризиками
  Ми застосовуємо засоби безпеки для захисту нашої інформації та інформації наших клієнтів (включаючи персональні дані), які передбачають виявлення, дослідження та усунення загроз безпеки. Персональні дані можуть оброблятися у ході нашого моніторингу стану безпеки, наприклад, автоматизоване сканування для ідентифікації шкідливих електронних повідомлень. Ми контролюємо якість послуг, які ми надаємо нашим клієнтам, і у процесі цього контролю ми можемо обробляти персональні дані, що зберігаються у файлі відповідного клієнта. Ми керуємося нашими політиками і процедурами для контролю якості наших послуг та управління ризиками, пов'язаними з клієнтськими проектами.  
 • Дотримання вимог законодавства, нормативно-правових актів або положень професійних організацій, учасником яких ми є
  Як і будь-яка інша організація, яка надає професійні послуги, ми зобов'язані виконувати правові, регуляторні та професійні обов'язки. Нам потрібно зберігати відомості, щоб підтвердити, що у ході надання наших послуг ми виконуємо зазначені обов'язки, і такі відомості можуть містити персональні дані.

Юридичні підстави обробки

Якщо обробка даних, які ми отримуємо у зв'язку з наданням послуг нашим клієнтам, необхідна для виконання юридичного обов'язку, наприклад, передбаченого податковим законодавством або необхідністю документального оформлення та підтвердження факту надання професійних послуг, обробка даних здійснюється відповідно до юридичного обов'язку. Якщо обробка вказаних вище персональних даних здійснюється в інших цілях, перелічених у цьому розділі, ми керуватимемося законними інтересами (наприклад, надання наших послуг) або згодою, якщо така згода була запитана у суб'єкта даних.

Зберігання даних

Ми зберігаємо персональні дані, які ми обробляємо, протягом часу, необхідного для досягнення мети, з якою вони були зібрані (у тому числі відповідно до вимог чинного законодавства або нормативно-правового акту).   

За відсутності спеціальних правових, регуляторних або договірних вимог, базовий термін зберігання нами відомостей та іншої підтверджувальної документації, сформованої під час надання послуг, не перевищує 10 років.

Інші особи, які до нас звертаються

Ми збираємо персональні дані, якщо фізичні особи звертаються до нас із запитаннями, скаргами, зауваженнями або надають відгуки про наші послуги (ПІБ, контактна інформація та зміст звернення). У цих випадках фізична особа контролює персональні дані, які вона нам надає, і ми використовуватимемо ці дані виключно з метою надання відповіді на звернення та опрацювання питання належним чином. Вказані вище персональні дані можуть включати ПІБ, місце роботи, посаду, номер телефону, адресу електронної пошти та іншу робочу контактну інформацію.  

Юридичні підстави обробки

Якщо обробка персональних даних здійснюється в інших цілях, перелічених вище, ми керуватимемося законними інтересами або згодою, якщо така згода була запитана у суб'єкта даних.

Зберігання даних

Ми зберігаємо вказані у цьому розділі персональні дані протягом часу, необхідного для досягнення мети, з якою вони були зібрані.   

Кандидати на працевлаштування

У разі подання заяви в режимі онлайн на працевлаштування у PwC на веб-сайті PwC, на якому розміщені вакансії, кандидати повинні ознайомитися з оприлюдненою інформацією про причини і методи збору та обробки персональних даних.  

Докладна інформація про наш процес набору персоналу розміщена на нашому сайті на сторінці «Кар'єра».

Постачальники (включаючи субпідрядників та фізичних осіб, пов'язаних з нашими постачальниками та субпідрядниками)

Збір персональних даних

Ми збираємо та обробляємо персональні дані про наших постачальників (включаючи субпідрядників та фізичних осіб, пов'язаних з нашими постачальниками та субпідрядниками) у цілях управління відносинами, договірної роботи, отримання послуг від наших постачальників, а у деяких випадках - надання професійних послуг нашим клієнтам.

Використання персональних даних

Ми використовуємо персональні дані у таких цілях:

 • Отримання послуг
  Ми обробляємо персональні дані, що стосуються наших постачальників та їхніх співробітників, коли це необхідно для отримання послуг. Наприклад, якщо постачальник надає нам послуги з технічного обслуговування або інші сторонні послуги, ми обробляємо персональні дані про фізичних осіб, які надають нам ці послуги.
 • Надання професійних послуг клієнтам
  У тих випадках, коли постачальник допомагає нам у наданні професійних послуг нашим клієнтам, ми обробляємо персональні дані про фізичних осіб, що беруть участь у наданні послуг, з метою адміністрування та управління нашими відносинами з постачальником та відповідними фізичними особами, а також з метою надання таких послуг нашим клієнтам (наприклад, у випадках, коли наш постачальник надає персонал для спільної роботи з нами у складі групи експертів PwC, яка надає професійні послуги нашим клієнтам).
 • Адміністрування, управління та розбудова нашого бізнесу і послуг
  Ми обробляємо персональні дані з метою провадження нашої комерційної діяльності, у тому числі:
  • управління нашими відносинами з постачальниками;
  • розбудови нашого бізнесу і послуг (наприклад, визначення потреб клієнтів та вдосконалення процесів надання послуг);
  • обслуговування та використання ІТ-систем;
  • проведення та організація проведення заходів;
  • адміністрування та управління нашим сайтом, системами та програмами.
 • Безпека, якість та управління ризиками
  Ми застосовуємо засоби безпеки для захисту нашої інформації та інформації наших клієнтів (включаючи персональні дані), які передбачають виявлення, дослідження та усунення загроз безпеки. Персональні дані можуть оброблятися у ході нашого моніторингу стану безпеки, наприклад, автоматизоване сканування для ідентифікації шкідливих електронних повідомлень. Ми застосовуємо політику та процедури контролю якості наших послуг та управління ризиками, пов'язаними з нашими постачальниками. Ми збираємо персональні дані та розпоряджуємося ними у ході договірної роботи з постачальниками. Ми здійснюємо моніторинг якості надаваних послуг, що може передбачати обробку персональних даних.
 • Надання вам інформації про нас та спектр наших послуг
  Ми використовуємо робочі контактні дані контактних осіб для надання інформації про нашу фірму та послуги яка, на нашу думку, може їх зацікавити, за винятком випадків, коли ці особи висловили бажання не отримувати такої інформації. Наприклад, така інформація може включати відомості про актуальні події та аналітику щодо тієї чи іншої галузі, інші потенційно актуальні послуги, а також запрошення на заходи.
 • Виконання вимог законодавства, нормативних актив або вимог професійного органу, членом якого є наша фірма
  Як і інші фірми, що надають професійні послуги, ми маємо ряд обов'язків правового, регуляторного та професійного характеру. Нам потрібно зберігати відомості, щоб підтвердити, що у ході надання наших послуг ми виконуємо зазначені обов'язки, і такі відомості можуть містити персональні дані.

Юридичні підстави обробки

У разі якщо обробка персональних даних у порядку, передбаченому цим розділом, необхідна для виконання контракту, стороною якого є суб'єкт даних, наприклад, коли операції з обробки даних необхідні для отримання послуг, обробка даних здійснюється на законних договірних підставах. Якщо обробка даних необхідна для виконання юридичного обов'язку, наприклад, передбаченого податковим законодавством або необхідністю документального оформлення та підтвердження факту отримання професійних послуг, обробка даних здійснюється на законних підставах. Якщо персональні дані обробляються в інших цілях, зазначених вище, така обробка здійснюється на підставі законних інтересів (наприклад, отримання послуг, надання послуг, адміністрування, управління та розбудова нашого бізнесу, безпека, якість та управління ризиками) або згоди, якщо ми отримали згоду суб'єкта даних.

Зберігання даних

Ми зберігаємо персональні дані, які ми обробляємо, протягом часу, необхідного для досягнення мети, з якою вони були зібрані (у тому числі відповідно до вимог чинного законодавства або нормативно-правового акту).   

Строк зберігання персональних даних може бути подовжено, у разі якщо подовжений строк зберігання передбачений законодавством або нормативно-правовим актом, а також з метою встановлення, реалізації або захисту наших законних прав.

Відвідувачі наших офісів

В наших офісах функціонують засоби безпеки, у тому числі засоби відеоспостереження та контрольно-пропускна система.

Наші офіси обладнано оголошеннями про те, що у приміщенні ведеться відеоспостереження. Відзняті зображення зберігаються із дотриманням вимог безпеки та переглядаються лише у разі службової необхідності (наприклад, при вивченні обставин позаштатної події). Записи відеоспостереження автоматично перезаписуються через короткий проміжок часу, якщо не виявлено подій, які вимагають розслідування (наприклад, крадіжки).

Для входу до офісу наші відвідувачі повинні поставити підпис у журналі відвідання, який зберігається протягом короткого часу. Журнал відвідання зберігається із дотриманням вимог безпеки та переглядається лише у разі службової необхідності (наприклад, при вивченні обставин позаштатної події).  Така обробка здійснюється на підставі законних інтересів (забезпечення безпеки наших офісів).

Відвідувачі нашого сайту

Збір персональних даних

Відвідувачі нашого сайту у більшості випадків мають змогу контролювати, які персональні дані надаються нам. Незначний обсяг персональних даних може збиратися автоматично шляхом використання на нашому сайті файлів cookie. З додатковою інформацією можна ознайомитися у розділі «Файли Cookie» далі.

Ми отримуємо персональні дані відвідувачів сайту, зокрема, ПІБ, посаду, адресу компанії, адресу електронної пошти, номери телефону та факсу, наприклад, коли фізична особа підписується на отримання від нас інформаційної розсилки.

Відвідувачі сайту також мають можливість надіслати нам електронний лист через наш сайт. Таке повідомлення буде містити обране ім'я користувача та його адресу електронної пошти, а також додаткову інформацію, яку користувач побажав включити до повідомлення.    

Ми просимо не надавати нам при користуванні сайтом інформації конфіденційного характеру (зокрема, расове або етнічне походження, політичні вподобання, релігійні або філософські переконання, членство у профспілках, фізичне або психічне здоров'я, генетичні дані, біометричні дані, відомості про сексуальне життя або сексуальну орієнтацію, а також судимість). У разі, якщо з будь-яких причин вами буде прийнято рішення надати нам інформацію конфіденційного характеру, факт надання такої інформації становить явну згоду на збір та використання нами цієї інформації у порядку, передбаченому цією заявою про конфіденційність персональних даних, або описаному у місці надання вами цієї інформації.

Файли cookie

Ми використовуємо текстові файли невеликого розміру, відомі як файли cookie, які розміщуються на вашому жорсткому диску для сприяння у персоналізації контенту та вдосконалення вашої роботи із сайтом шляхом відображення вам контенту, який із більшою вірогідністю буде актуальним та цікавим для вас. Використання файлів cookie є стандартною процедурою функціонування більшості сайтів. Якщо ви не погоджуєтеся на використання файлів cookie, більшість сучасних браузерів надає користувачам можливість заборонити їх отримання. Для реєстрації на нашому сайті згода на отримання файлів cookie є обов'язковою. Інші функції сайту можуть працювати некоректно у разі блокування файлів cookie. Після завершення відвідання нашого сайту ви маєте можливість у будь-який момент видалити за бажанням файли cookie зі своєї системи.

З додатковою інформацією про використання нами файлів cookie можна ознайомитися на нашій сторінці «Файли cookie».

Використання персональних даних

Ми використовуємо надані нам відвідувачем персональні дані у тих цілях, в яких вони були нам надані та які зазначені у місці збору даних (або які явно випливають з контексту збору даних). Як правило, персональні дані збираються для:

 • реєстрації в окремих розділах сайту;
 • підписки на інформаційну розсилку;  
 • запиту додаткової інформації;
 • надання запитаних довідкових матеріалів;
 • подання резюме;
 • моніторингу та забезпечення дотримання умов використання нашого сайту;
 • адміністрування та управління нашим сайтом, у тому числі підтвердження та встановлення особи користувача і попередження несанкціонованого доступу до розділів сайту з обмеженим доступом, преміальним контентом або іншими сервісами, призначеними виключно для зареєстрованих користувачів;
 • узагальнення даних для аналітики та вдосконалення роботи сайту.

Ми також можемо використовувати ваші дані для надання вам інформації про діяльність, послуги та заходи PwC, а також іншої інформації, що може вас зацікавити, за винятком випадків, коли ви висловили бажання не отримувати такої інформації. Якщо відвідувач у подальшому бажає відписатися від інформаційної розсилки або скасувати свою реєстрацію, він може скористатися інструкціями, наданими нами на відповідній сторінці сайту чи в електронному листі користувачу або звернутися до нас за адресою електронної пошти pwc.ukraine@ua.pwc.com.

Наші сайти не збирають та не накопичують дані для їх поширення або продажу третім сторонам для цілей споживчого маркетингу або інформаційних розсилок від імені третіх сторін. У разі якщо така інформація може бути надана стороні, яка не є фірмою мережі PwC, відвідувача буде попередньо запитано про згоду.

Юридичні підстави обробки

Ми обробляємо персональні дані відвідувачів нашого сайту на підставі своїх законних бізнес-інтересів або наданої згоди, якщо така згода запитувалася у суб'єкта даних. Наприклад, ми зацікавлені у забезпеченні актуальності наших маркетингових заходів для певних осіб, тому ми можемо обробляти персональні дані для розсилки маркетингових матеріалів, що відповідають інтересам суб'єкта даних.

Зберігання даних

Персональні дані, зібрані через наші сайти, зберігатимуться нам протягом необхідного часу (тобто протягом того періоду, поки ми маємо відносини з відповідною фізичною особою).  

Юридичні підстави обробки

Юридичні підстави обробки даних у кожному випадку вказані у відповідних розділах вище. При обробці персональних даних на підставі своїх законних інтересів ми враховуємо її потенційний вплив на суб'єкта даних (як позитивний, так і негативний) та права суб'єкта даних згідно з законодавством про захист даних і прагнемо забезпечити їх оптимальне поєднання. Наші законні бізнес-інтереси не мають автоматичного пріоритету над інтересами суб'єктів даних - ми не оброблятимемо персональні дані у ситуаціях, коли наслідки для суб'єкта даних головують над впливом на нього (крім випадків, коли ми отримали згоду або коли така обробка іншим чином вимагається або дозволяється законодавством).
 

У яких випадках та як ми використовуємо персональні дані спільно з іншими особами та місце їх обробки

Ми використовуватимемо персональні дані спільно з іншими сторонами виключно у дозволених законодавством випадках. У разі використання нами даних спільно з іншими сторонами, ми застосовуємо договірні домовленості та механізми безпеки для захисту персональних даних і дотримуємося наших стандартів захисту, конфіденційності та безпеки даних.

Ми входимо до складу всесвітньої мережі фірми, і, як і інші фірми, що надають професійні послуги, користуємося у ході своєї комерційної діяльності послугами третіх сторін, що знаходяться в інших країнах. Внаслідок цього персональні дані можуть передаватися за межі країн, в яких знаходимося ми та наші клієнти.

Стосовно персональних даних, що регулюються законодавством ЄС, звертаємо вашу увагу, що дані можуть передаватися до держав, які не є членами Європейської економічної зони (далі - «ЄЕЗ»), та до країн, які не мають законодавства про захист персональних даних. Ми вжили заходів для забезпечення достатнього захисту усіх персональних даних та законності передачі всіх персональних даних за межі ЄЕЗ. У тих випадках, коли ми передаємо персональні дані за межі ЄЕЗ до держави, що не входить до встановленого Єврокомісією переліку держав, які забезпечують достатній рівень захисту персональних даних, передача даних відбувається за договором, до якого включено вимоги ЄС до передачі персональних даних за межі ЄЕЗ, зокрема, затверджені Єврокомісією стандартні положення договору. Ознайомитися із затвердженими Єврокомісією стандартними положеннями договору можна за посиланням.

Персональні дані у нашому розпорядженні можуть передаватися:

 • Іншим фірмам мережі PwC
  З інформацією про країни, в яких працюють фірми нашої мережі можна ознайомитися за посиланням. Ми можемо передавати персональні дані іншим фірмам мережі PwC у тих випадках, коли це необхідно в адміністративних цілях, а також у цілях надання професійних послуг нашим клієнтам (наприклад, при наданні послуг, що передбачають консультації фірм мережі PwC в інших країнах). Відомості про контрактні особи доступні для перегляду та використання користувачами PwC для отримання інформації про потенційного або поточного клієнта чи можливість, що їх цікавить (з додатковою інформацією про обробку нами цього виду даних можна ознайомитися у розділі Контактні особи цієї Заяви про конфіденційність персональних даних.
 • Стороннім організаціям, які надають нам прикладні програми, послуги з їх функціонування, обробки даних або ІТ-послуги
 • Ми звертаємося до третіх сторін у ході надання своїх послуг та для сприяння у постачанні, експлуатації та управління нашими внутрішніми ІТ-системами. Наприклад, це організації, що надають послуги у сфері інформаційних технологій, послуги з хмарного програмного забезпечення, управління ідентифікаційною інформацією користувачів, хостингу і експлуатації сайтів, аналітики, резервного копіювання, безпеки та зберігання даних. Сервери, на яких працює або обслуговується ця хмарна інфраструктура, знаходяться у безпечних центрах обробки даних у різних країнах світу, в одному з яких можуть зберігатися персональні дані.
 • Стороннім організаціям, які надають нам інше сприяння у постачанні товарів, послуг або інформації
 • Аудиторам та іншим професійним консультантам
 • Правоохоронним або іншим державним та регулюючим органам чи іншим третім сторонам у відповідності до вимог та у порядку, передбаченому чинним законодавством чи нормативними вимогами
 • В окремих випадках ми можемо отримувати запити від третіх сторін, які мають повноваження на одержання доступу до персональних даних, наприклад, для перевірки дотримання нами чинного законодавства та нормативних вимог, розслідування підозр на протиправні діяння, встановлення, реалізації або захисту законних прав. Ми виконуємо запити на надання персональних даних виключно в тих випадках, коли це дозволено у відповідності до чинного законодавства чи нормативних вимог.
   

Внесення змін до цієї заяви про конфіденційність персональних даних

Ми визнаємо, що забезпечення прозорості є постійним обов'язком, тому регулярно переглядатимемо цю заяву про конфіденційність персональних даних.

Востаннє зміни до цієї заяви про конфіденційність персональних даних вносилися 21 травня 2018 року.
 

Оператор даних та його контактна інформація

Оператором даних є PwC Україна або фірма мережі PwC з переліку, наведеного за посиланням, яка є стороною контракту для цілей надання або отримання послуг чи юридичною особою, до якої ви зверталися.

Якщо у вас виникли запитання щодо цієї заяви про конфіденційність персональних даних або цілей та способів обробки нами персональних даних, будь-ласка, звертайтеся до нас:

Україна, 01032, Київ
вул. Жилянська, 75
Електронна пошта: ua_pwc@pwc.com
Телефон: +380 44 354 0404
 

Права фізичних осіб та способи їх реалізації

Фізичні особи мають певні права стосовно своїх персональних даних, за забезпечення реалізації яких відповідає оператор даних. У тих випадках, коли ми приймаємо рішення про цілі та способи обробки персональних даних, ми виступаємо оператором даних і наводимо далі додаткову інформацію про наявні у фізичних осіб права та способи їх реалізації.

Ознайомлення з персональними даними

Ви маєте право ознайомлення з персональними даними, які ми маємо у розпорядженні як оператор даних. Щоб скористатися цим правом, зверніться до нас електронною поштою за адресою ua_pwc@pwc.com.

Внесення змін до персональних даних

Для редагування наданих нам персональних даних зверніться до нас електронною поштою за адресою ua_pwc@pwc.com чи, коли це можливо, за допомогою відповідної сторінки реєстрації на сайті або відредагуйте свої дані у додатках, в яких ви зареєструвалися.

Коли це можливо, ми виправимо (за потреби) персональні дані, які ми обробляємо, відразу після отримання інформації про їх неточність, для приведення їх у відповідність наданій вами інформації.

Відкликання згоди

У разі обробки нами персональних даних відповідно до наданої нам згоди, особи мають право відкликати згоду будь-коли. Ми, як правило, не обробляємо персональні дані відповідно до згоди (оскільки зазвичай ми можемо керуватися іншими правовими засадами). Для відкликання згоди на обробку нами ваших персональних даних просимо вас надіслати нам повідомлення електронною поштою на адресу ua_pwc@pwc.com. Якщо ви бажаєте припинити отримувати електронні повідомлення з маркетингового переліку PwC, просимо вас перейти за посиланням, щоб відписатися від розсилки, в отриманому від нас електронному повідомленні.

Право на обмеження або заперечення обробки нами персональних даних

Ви маєте право на обмеження або заперечення обробки ваших персональних даних у будь-який час з обґрунтованих причин, що стосуються вашої конкретної ситуації, крім випадків, у яких обробка є вимогою законодавства.

У такому разі ми не оброблятимемо або обмежимо обробку персональних даних, крім випадків, у яких ми зможемо довести вагомі законні підстави для обробки або для встановлення, реалізації чи захисту законних вимог.

Інші права суб'єктів даних

Це інформаційне повідомлення має на меті поінформувати про те, які персональні дані ми збираємо про вас і як вони використовуються. Крім перелічених вище прав доступу, зміни та обмеження або заперечення обробки, особи можуть мати інші права стосовно персональних даних, які ми зберігаємо, наприклад, право на видалення даних та право на перенесення даних.  

Якщо ви бажаєте скористатися цими правами, просимо вас надіслати електронне повідомлення на адресу ua_pwc@pwc.com.

Скарги

Ми сподіваємося, що вам не доведеться скаржитися, проте якщо ви побажаєте подати скаргу щодо використання нами персональних даних, ви можете надіслати електронне повідомлення з докладним описом вашої скарги на адресу ua_pwc@pwc.com. Ми розглянемо та відповімо на будь-які скарги, які ми отримаємо.

 

Наші контакти

PwC Україна

Київ, PwC в Україні

Тел: +380 44 354 0404

PwC у соцмережах

Обов'язкові для заповнення поля відмічені зірочкою(*)

Надаючи свою електронну адресу, ви погоджуєтеся, що ознайомилися з політикою Конфіденційності і надаєте згоду на обробку нами ваших персональних даних. Ви можете відкликати згоду будь-коли, надіславши нам повідомлення.

Згорнути