Skip to content Skip to footer
Пошук

Завантажуємо результати

Корпоративне управління та комплаєнс

Чому PwC Legal Україна?

 • Наша команда спеціалістів у сфері корпоративного управління та комплаєнсу є частиною мережі, що об’єднує 2500 юристів у понад 80 країнах світу та надає консультаційні послуги бізнесу, зокрема компаніям, чиї акції входять до індексу FTSE 100, транснаціональним корпораціям, великим приватним підприємствам та середньому бізнесу
 • Враховуючи наявність ґрунтовних знань локального законодавства та доступу до спеціалістів в інших юрисдикціях, ми готові надати всебічну підтримку нашим клієнтам для ефективного вирішення питань корпоративного управління та комплаєнсу. Наша команда має значний досвід роботи в сфері банківських та фінансових послуг, консультуючи клієнтів з усіх аспектів корпоративного управління та комплаєнсу
 • Досвід нашої глобальної мережі дозволяє нам надавати послуги комплаєнсу найвищої якості, які втілюють кращі світові практики, та тримати наших клієнтів в курсі розвитку поточних подій в міжнародних правилах у сфері комплаєнсу
 • Наша практика у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі – «AML») включає в себе фахівців в сфері як українського, так і зарубіжного законодавства, з навичками і досвідом, необхідними для допомоги клієнтам в:
  • удосконаленні політик і процедур протидії відмиванню коштів
  • запобіганні порушень нормативних вимог, що, в свою чергу, дозволяє уникати штрафних санкцій, репутаційних збитків, призупинення діяльності та/або відкликання ліцензій 
 • Наша команда складається з досвідчених юристів, які є соціально відповідальними та дотримуються найвищих професійних та етичних стандартів 

Клієнти

В Україні наша фірма надає послуги у сфері корпоративного управління та комплаєнсу банкам, іншим фінансовим установам та міжнародним корпораціям з метою надання допомоги в:

 • розробці стабільних й ефективних систем корпоративного управління та комплаєнсу;
 • підвищенні їх ефективності у протидії відмиванню доходів та запобіганню фінансових злочинів.

Наша команда також бере активну участь у публічних проектах, у тому числі, консультує Міністерство фінансів України під час розробки законодавчих ініціатив, спрямованих на вдосконалення корпоративного управління на державних підприємствах.


Наші послуги

Послуги, що надаються нашими спеціалістами у сфері корпоративного управління та комплаєнсу, включають правову допомогу і консультації з таких питань:

Корпоративне управління

Юридична діагностика: діюча структура корпоративного управління; політики та процедури управління/звітності; склад наглядової ради та її обов’язки; права і привілеї міноритарних акціонерів; дотримання антимонопольного законодавства у випадку суміщення однією особою посад керівників кількох компаній;

Розробка цільової структури:  консультування з питань провідної практики корпоративного управління в Україні та інших юрисдикціях;  структурування відносин між учасниками (акціонерами); залучення незалежних директорів до наглядової ради; забезпечення збалансованості розподілу повноважень між наглядовою радою та директором/радою директорів; розробка внутрішніх політик/положень (процедури підписання/візування, політики звітності, управління ризиками, ключові показники ефективності тощо);

Імплементація цільової структури: підготовка/внесення змін до установчих документів і внутрішніх положень; забезпечення належного оформлення таких документів; підготовка акціонерних договорів та інших документів (опціонних контрактів, договорів управління, трудових контрактів з керівництвом, тощо); забезпечення належної реєстрації необхідних документів (статуту тощо) у відповідних органах обраної юрисдикції.

читати далі

Комплаєнс

AML-комплаєнс: незалежний аудит систем AML / внутрішній аудит систем AML, оцінка AML-програм та проведення аналізу її відповідності законодавчим вимогам та/або політикам компанії (“gap analysis”); аналіз ефективності AML-програм  та/або допомога в оцінці ризиків компанії в сфері AML-комплаєнсу; розробка і впровадження процедур комплексної перевірки клієнтів (“due diligence”) – програм “Знай Свого Клієнта”, критеріїв ризику, тощо; розробка і проведення тренінгів для співробітників компанії та її керівників.

Антикорупційний комплаєнс: незалежна оцінка ризиків, які виникають в сфері протидії корупції, та проведення аналізу відповідності антикорупційних програм законодавчим вимогам та/або політикам компанії  (“gap analysis”); надання практичних рекомендацій щодо вдосконалення антикорупційних політик і процедур, а також усунення комплаєнс-ризиків; розробка і супровід в реалізації антикорупційних програм; розробка і проведення тренінгів для співробітників компанії та її керівників.           

Комплаєнс із іншими правилами та політиками: аналіз ключових елементів комплаєнс-програм компанії щодо інших спеціальних законів і кращої світової практики в окремих сферах; забезпечення належного проведення діяльності у сфері комплаєнсу.

читати далі


Релевантний досвід

Оцінка політики “Знай Свого Клієнта” дочірнього банку в Україні. Зокрема, клієнт був зацікавлений в оцінці того, наскільки політика “Знай Свого Клієнта” відповідає українському законодавству в сфері протидії легалізації доходів, а також політикам всієї групи.

Клієнт: один із найбільших міжнародних банків

Проведення внутрішнього AML аудиту політик та положень дочірнього банку в Україні. В рамках цього проекту PwC Legal, зокрема, провели аудит якості процесів виявлення ризикових операцій.

Клієнт: один із найбільших міжнародних банків

Проведення внутрішнього AML аудиту українського дочірнього банку стосовно відповідності локальним нормативним вимогам. В рамках цього проекту, PwC провів: оцінку відповідності AML процесів дочірнього банку чинному законодавству України, в тому числі вимогам, які встановлені Національним банком України; аналіз імплементації існуючих AML – процесів (включаючи процедуру ідентифікації клієнтів, юридичну перевірку клієнтів [due diligence] та процедури управління ризиками) шляхом вибіркової перевірки файлів клієнтів і опитування ключових співробітників банку; оцінка моніторингу транзакцій банку і контролю звітності в сфері AML, шляхом аналізу алгоритмів, вибіркової перевірки зразків звітності та відповідей на запити регуляторних органів, а також інтерв'ю з ключовими працівниками; оцінка відповідності AML - процесів дочірнього банку українським та міжнародним правилам щодо застосування санкцій, а також оцінка відповідності навчальної програми в сфері AML вимогам НБУ та кращої світової практики.

Клієнт: один із найбільших міжнародних банків

Розробка і впровадження стратегії вдосконалення системи корпоративного управління в українських державних банках відповідно до кращих міжнародних принципів і стандартів. Це унікальний досвід, який може мати істотний вплив на всю банківську систему України

Клієнт: Міністерство фінансів України

Вдосконалення моделі корпоративного управління у НАК "Нафтогаз України" та її дочірнього підприємства ПАТ "Укртрансгаз" у відповідності до принципів ОЕСР. В межах проекту командою PwC були виконані наступні завдання: аналіз поточного стану корпоративного управління компанії у порівнянні з передовою практикою, зокрема, з урахуванням принципів корпоративного управління ОЕСР для державних підприємств; розробка цільової структури корпоративного управління з забезпеченням відповідності пропонованих рекомендацій вимогам Третього енергетичного пакету ЄС та іншої передової практики та міжнародних стандартів; розробка рекомендацій щодо функціонування ключових органів корпоративного управління та системи контролю керівництва з акцентом на ефективність процесів прийняття рішень та внутрішнього контролю; розробка пріоритезованого плану заходів зі впровадження змін (дорожньої карти), які потрібно реалізувати для забезпечення відповідності розробленої структури управління передовим практикам.

Клієнт: НАК «Нафтогаз України» та її дочірнє підприємство ПАТ «Укртрансгаз»

Наші контакти

Олексій Катасонов

Олексій Катасонов

Керуючий партнер, Адвокатське об'єднання «PwC Legal Україна»

Тел: +380 44 354 0404

Ольга Мельниченко

Ольга Мельниченко

Керівник практики Консультування під час виходу на ринок, трудового та міграційного права, Адвокатське об'єднання «PwC Legal Україна»

Тел: +380 44 354 0404

PwC Legal у соцмережах
Згорнути