Митниця та міжнародна торгівля

Як митні процедури впливають на Ваш бізнес?

Я, Віта Мірошниченко, керівник практики митного регулювання та міжнародної торгівлі PwC в Україні. Я і моя команда готові допомогти вам та вашому бізнесу опановувати нові ринки завдяки безперешкодному проходженню товарів через кордони.

Темп життя у сучасному світі стрімко зростає. Тому, для збереження конкурентних позицій на світовій арені, потрібно бути мобільним, технологічним та швидко реагувати на зміни. У міжнародній торгівлі ефективність, зокрема, залежить від того, скільки триває митне оформлення товарів та як швидко вони потрапляють до клієнта. З одного боку, процедури контролю досить складні та потребують певного часу. З іншого, правильна підготовка та детальне опрацювання кожної стадії зовнішньоекономічної операції є запорукою успіху. Накопичений досвід та можливості мережі PwC у 155 країнах світу, дозволяють нам запропонувати найбільш ефективні рішення для побудови ланцюгів постачання наших клієнтів та підвищення їхньої конкурентоспроможністі.

Віта Мірошниченко
Керівник практики митного регулювання
та міжнародної торгівлі
< Назад

< Назад
[+] Читати далі
Як компаніям вести бізнес в Україні в умовах постійних змін митного законодавства?

Наша допомога

До нашої Групи з питань митного регулювання та міжнародної торгівлі входять визнані експерти які мають чималий досвід у галузях митного регулювання, зовнішньоекономічної діяльності, транспортної логістики, юриспруденції та оподаткування.

Експертиза наших фахівців поширюється на питання митної діяльності, серед яких: перевірка та оцінка правильності розрахунку митної вартості товарів, класифікація товарів згідно з УКТЗЕД, застосування пільг та преференцій за угодами про вільну торгівлю, використання митних  режимів, перегляд зовнішньоекономічної та логістичної діяльності компаній та її трансформація, впровадження ліцензійних умов для договорів зі сплатою роялті та механізм його розрахунку при включенні витрат до митної вартості, оскарження рішень митних органів в адміністративному та судовому порядку тощо.

Фахівці PwC надавали консультації урядовим органам під час підготовки нової редакції Митного кодексу. За підтримки Департаменту міжнародного розвитку Уряду Великобританії, наша команда допомогла Міністерству фінансів України розробити методику оцінки для отримання статусу АЕО. За підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, фахівці PwC брали активну участь в переформатуванні Державної митної служби України в єдину юридичну особу.

Ми маємо великий  практичний досвід діяльності в митній сфері, включаючи розробку митного законодавства, проведення переговорів з митними органами та вирішення складних та спірних ситуацій, представлення інтересів компаній в митних органах.

Ми завжди готові допомогти вам оптимізувати ваш бізнес та досягти стратегічних цілей, яких ви прагнете.

Митний аудит

Результати перевірки зовнішньоторговельних операцій митними органами можуть мати такі наслідки:
 • Збільшення податкових зобов’язань;
 • Штрафні санкції за порушення митних правил;
 • Відкликання дозволів, виданих митними органами;
 • Підвищення рівня ризику при подальшому митному оформленні поставок.
Ми можемо провести комплексний митний аудит або окремий аналіз за напрямками:
 • Підготовка митної аналітики (big data) для виявлення потенційних ризиків та оптимізації витрат для визначення подальшої стратегії щодо митних оформлень;
 • Ефективність існуючих процесів і процедур у відділі ЗЕД компанії;
 • Правильність застосування податкових пільг та преференцій;
 • Коректність складання товаросупровідних документів;
 • Доцільність застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД;
 • Аналіз правильністі класифікації товарів згідно з УКТЗЕД;
 • Аналіз структури ЗЕД операції з метою оптимізації процесів митного оформлення;
 • Аналіз правильності розрахунку та складових митної вартості товарів
Метою нашого митного аудиту можуть бути:
 • Ідентифікація основних ризиків та їхнє попередження/зменшення;
 • Виявлення можливостей для підвищення ефективності логістичної діяльності;
 • Скорочення  витрат та часу на митні процедури;
 • Трансформація ланцюга логістичного постачання;
 • Перевірка дотримання вимог митного законодавства;
 • Швидка адаптація до змін у митному законодавстві (наприклад, при зміні Митного тарифу України).

Також ми надаємо допомогу з практичного впровадження наших рекомендацій.

Представництво інтересів компанії

Під час повсякденної зовнішньоекономічної діяльності наші клієнти часто стикаються з необхідністю вирішення спорів з митними та іншими державними органами.

Як свідчить практика, митні органи можуть ставити під сумнів такі питання:
 • Класифікацію товарів згідно з УКТЗЕД, яка впливає на застосування ставок мита, пільг, преференцій, нетарифного регулювання, обмеження та заборони на переміщення товарів через митний кордон України
 • Митну вартість товарів, що впливає на розмір митних платежів
 • Правомірність застосування окремих митних процедур та режимів
 • Помилки при декларуванні товарів та підготовці товаросупровідних документів, які можуть стати підставою для їх тлумачення як порушення митних правил
Ми можемо надати нашим клієнтам таку допомогу в представництві інтересів компанії з митними органами:
 • Досудове врегулювання спорів: підготовка оскаржень рішень митного органу щодо класифікації товарів та визначення митної вартості
 • Аналіз запитів, актів перевірок митних органів, надання висновків щодо їхньої обґрунтованості
 • Консультування та допомога під час переговорів та зустрічей з митними органами
 • Супровід та представництво співробітників компанії в митних органах при складанні протоколу про порушення митних правил
 • Підготовка заперечень до актів перевірок, скарг та відповідей митним органам
 • Представництво інтересів компанії у суді
 • Супровід під час митного аудиту
 • Комплексне представництво інтересів компанії з митних питань в державних органах України.

Авторизований економічний оператор

Під час отримання статусу AEO ми супроводжуємо наших клієнтів по напрямах:
 • Розробка плану та дорожньої карти для проекту по отриманню статусу АЕО
 • Оцінка готовності та відповідності критеріям АЕО, виявлення ризиків з митних питань та розробка рекомендацій
 • Розробка/перевірка процедур та політик для відповідності критеріям АЕО
 • Надання рекомендацій з розробки нових документів/процедур відповідно до критеріїв АЕО, впровадження, підтримка в їх імплементації
 • Консультативна підтримка з питань заповнення анкети самооцінки, підготовці до подачі анкети самооцінки
 • Консультативна допомога під час митної оцінки відповідності критеріям АЕО, виїзду митних органів на об'єкти компанії та при отриманні спеціальних спрощень
 • Супровід протягом оцінки проведення оцінки, допомога з підготовкою відповідей на письмові запити, участь в зустрічах з митними органами
 • Підтримка в отриманні спеціальних спрощень, підготовці звітів до митних органів

переглянути брошюру
завантажити АЕО-гід

Митне законодавство

На практиці здійснення зовнішньоекономічних операцій у відповідності з митним законодавством є складним завданням для будь-якої компанії незалежно від її розміру.

Експерти PwC нададуть Вам допомогу у таких сферах:
 • Оцінка митного брокера на дотримання вимог законодавства щодо митного оформлення товарів компанії
 • Консультації /роз’яснення стосовно окремих/комплексних митних питань;
 • Висновки щодо правильності визначення митної вартості товарів, класифікації товарів згідно з УКТЗЕД
 • Аналіз застосування пільг та преференцій при здійсненні поставок товарів
 • Застосування окремих митних процедур та митних режимів, особливості оподаткування;
 • Необхідність отримання дозволів, ліцензій, сертифікатів та рішень для митного оформлення та для реалізації товарів, реєстрація компанії в митних органах.
 • Митна аналітика (big data)
 • Митний аудит
 • Консультації щодо застосування правил Інкотермс у ЗЕД договорах з метою  мінімізації ризиків для компанії
 • Проведення навчальних заходів, семінарів, воркшопів для співробітників компаній з митних питань, ЗЕД та логістики
 • Складання  ЗЕД договорів купівлі-продажу, переробки, оренди, лізингу, тощо
 • Перевірка та розробка зразків пакету товаросупровідних документів для постачання
Оцінка регулярних митних процедур та транзакцій
 • Перевірка присвоєння товарам правильного коду товару згідно з УКТЗЕД з коректною ставкою мита для процесів декларування імпорту (деякі товари можуть підпадати під опис декількох товарних кодів, що спонукає декларантів на декларування товару за завищеної ставкою мита)
 • Перегляд митних операцій на вибірковій основі (окремі операції в рік), зокрема, ми перевіримо:
  • загальну відповідність заповнення митних декларацій;
  • підхід до визначення та декларування митної вартості, відрахувань / додавань до митної вартості і т. д.
  • тарифну класифікацію, визначення країни походження товару, застосування ставок митних зборів і нетарифного регулювання окремих товарів
 • Перевірка відображення обраних операцій у бухгалтерському обліку;
 • Перегляд порядку зберігання митної документації і взаємин з митним брокером

Комплексна оптимізація системи постачання товарів/логістики

У складних економічних умовах сьогодення системи постачання товарів та логістична складова багатьох компаній потребують вдосконалення та оптимізації.

Ви можете скоротити операційні витрати та підвищити ефективність бізнесу за допомогою таких рішень:
 • Ефективне застосування окремих митних режимів, зокрема, переробки, оренди, тимчасового ввезення/вивезення, вивезення на ремонт/заміну;
 • Оптимізація операційних процесів та управління митно-брокерською діяльністю;
 • Використання переваг митних складів, електронного декларування, спеціальних спрощень.
Ми надаємо консультації як державним установам, так і приватним компаніям щодо:
 • Визначення можливостей для заощадження коштів шляхом розробки комплексних рішень для підвищення продуктивності імпортно-експортних операцій, логістичних процесів та реструктуризації діяльності;
 • Аудиту митних операцій, трансформації та реструктуризації бізнес-процесів з метою підвищення їхньої ефективності
Митниця і податки:
 • Консультування з питань митного та податкового законодавства в Україні та ЄС;
 • Роялті та ліцензійні платежі
 • Митне та податкове структурування зовнішньоекономічної діяльності;
 • Практична підтримка в імплементації нових імпортно-експортних операцій, зокрема:
  • підготовка зовнішньоекономічних контрактів і документації,
  • отримання дозволів і сертифікатів,
  • перемовини з митними органами в процесі виникнення проблемних ситуацій, допомога в оскарженні рішень.
Регуляторні аспекти:
 • Консультування з питань:
  • Захисту і використання прав інтелектуальної власності,
  • Роялті та ліцензійних платежів
  • Аналіз впливу антимонопольного і антикорупційного законодавства,
  • Аналіз корпоративного законодавства, в т.ч. юридичної присутності на закордонних ринках;
 • Вирішення торгових спорів - антидемпінгові розслідування
 • Супровід державних закупівель

Митний аудит

Результати перевірки зовнішньоторгівельних операцій митними органами можуть мати такі наслідки:

 • Збільшення податкових зобов’язань;
 • Штрафні санкції за порушення митних правил;
 • Відкликання дозволів, виданих митними органами;
 • Перегляд спрощень або особливого статусу підприємства.


Метою нашого митного аудиту можуть бути:

 • Ідентифікація основних ризиків та їхнє попередження/зменшення;
 • Виявлення можливостей для підвищення ефективності оперативної діяльності.


Також, ми надаємо допомогу з практичного впровадження наших рекомендацій.

Суперечки з митними органами

Під час повсякденної зовнішньоекономічної діяльності наші клієнти часто стикаються з необхідністю розв’язання суперечок з митними та іншими державними органами.


Як свідчить практика, митні органи можуть піддавати сумніву такі питання:

 • Класифікацію товарів, що впливає на можливість пропуску товарів через митний кордон, податкові зобов’язання компанії, та застосування спеціальних торгових режимів;
 • Митну вартість товарів, яка впливає на розмір митних платежів;
 • Правомірність застосування окремих митних процедур або податкових пільг.


Ми можемо надати нашим клієнтам таку допомогу в розв’язанні суперечок з митними органами:

 • Аналіз запитів, актів перевірок та податкових повідомлень-рішень, надання висновків щодо їхньої обґрунтованості;
 • Консультування та допомога під час переговорів та зустрічей з митними та контролюючими органами;
 • Підготовка заперечень до актів перевірок, скарг та відповідей митним органам;
 • Представництво інтересів компаній у суді.

Митне та зовнішньоторгівельне законодавство

На практиці здійснення зовнішньоекономічних операцій у відповідності із митним законодавством є складним завданням для будь-якої компанії не залежно від її розміру.


Спеціалісти PwC нададуть Вам допомогу у таких сферах:

 • митні консультації /роз’яснення стосовно окремих/комплексних питань;
 • висновки щодо визначення митної вартості товарів, їхньої класифікації, митних процедур, оподаткування;
 • отримання дозволів, ліцензій та рішень, реєстрація в митних органах.

Комплексна оптимізація системи постачання товарів/логістики

У складних економічних умовах сьогодення системи постачання товарів та логістична складова багатьох компаній потребують вдосконалення та оптимізації.


Значний вплив на ведення бізнесу та операційні витрати компаній мають сучасні рішення з управління митною діяльністю, наприклад:

 • ефективне застосування окремих митних режимів, зокрема, переробки або тимчасового ввезення;
 • оптимізація операційних процесів та управління митно-брокерською діяльністю;
 • використання переваг митних складів або електронного декларування.


Ми надаємо консультації як державним установам, так і приватним компаніям щодо:

 • визначення можливостей для заощадження коштів шляхом розробки комплексних рішень для підвищення продуктивності імпортно-експортних операцій, логістичних процесів та реструктуризації діяльності;
 • аудиту митних операцій та реструктуризації бізнес-процесів з метою підвищення їхньої ефективності

Розширення торгівлі з ЕС: від оцінки можливостей та ризиків до імплементації

Митниця і податки:

 • Ідентифікація можливостей, які відкриваються у зв’язку з Угодою про асоціацію;
 • Консультування з питань митного та податкового законодавства в Україні та ЄС;
 • Митне та податкове структурування зовнішньоекономічної діяльності;
 • Практична підтримка в імплементації нових імпортно-експортних операцій, в т.ч.:
  • підготовка зовнішньоекономічних контрактів і документації,
  • отримання дозволів і сертифікатів,
  • перемовини з митними органами в процесі виникнення проблемних ситуацій, допомога в оскарженні рішень.


Регуляторні аспекти:

 • Консультування з питань:
  • захисту і використання прав інтелектуальної власності,
  • антимонопольного і антикорупційного законодавства,
  • екологічних норм,
  • трудового законодавства,
  • корпоративного законодавства, в т.ч. юридичної присутності на закордонних ринках;
 • Вирішення торгових суперечок;
 • Супровід державних закупівель.


Аналіз галузей:

 • Аналіз впливу Угоди про асоціацію на різні сфери ринку ;
 • Приведення стратегії бізнесу у відповідність до ринкової ситуації, що швидко змінюється ;
 • Корпоративне управління і організаційна структура;
 • Керування фінансовими і операційними ризиками;
 • Фінансове моделювання розвитку компанії.


Уповноважений експортер

 • Отримання статусу Затвердженого експортера
 • Консультування та надання рекомендацій щодо процесів виробництва, виконання критеріїв походження, документального підтвердження країни походження
 • Супровід під час перевірок митними органами
   

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : ' '}}
{{contentList.loadingText}}

Наші контакти

Віта Мірошниченко

Віта Мірошниченко

Керівниця практики митного регулювання та міжнародної торгівлі, PwC в Україні

Тел: +380 44 354 0404

PwC у соцмережах

Обов'язкові для заповнення поля відмічені зірочкою(*)

Надаючи свою електронну адресу, ви погоджуєтеся, що ознайомилися з політикою Конфіденційності і надаєте згоду на обробку нами ваших персональних даних. Ви можете відкликати згоду будь-коли, надіславши нам повідомлення.

Згорнути