Фінанси

Роль фінансової функції з кожним роком зростає, змінюючись та зазнаючи впливу нових вимог, і ще ніколи не була настільки нестандартною.

PwC має величезний досвід надання консультаційних послуг з розробки оптимального підходу до трансформації фінансової функції. З нашою допомогою у вашої фінансової функції з'являться важелі спільного впливу на механізми контролю, витрати і ефективність у відповідності зі стратегією бізнесу, а також можливості для сприяння створенню організаційної структури та корпоративної культури, які оперативно реагують на динамічні зміни.

Ми надаємо підтримку нашим клієнтам у підвищенні ефективності та продуктивності фінансової функції та бухгалтерії. Наші знання та досвід у сфері фінансів і бухгалтерського обліку, а також наше організаційне і технічне ноу-хау допоможуть підвищити рівень базової компетентності в обробці інформації та складанні звітності, а також зміцнити авторитет фінансової функції як бізнес-партнера у процесі прийняття бізнес-рішень та розробці корпоративної стратегії Компанії.

Василь Караван, Директор
Василь Караван
Директор

На чому ми спеціалізуємося?

Бенчмаркінг та розробка стратегії фінансової функції

 • Оцінка поточної ефективності та результативності Компанії у порівнянні з групою організацій аналогічного масштабу та структури, що дасть Компанії чітке розуміння, де зосередити свої зусилля в процесі перебудови фінансової функції.
 • Надання консультаційної підтримки у формуванні стратегічного бачення фінансової функції, яке сприяє реалізації корпоративної стратегії Компанії, а також відповідає функціональним стратегіям інших корпоративних підрозділів (ІТ, управління персоналом, закупівлі).
 • Розробка цільової операційної моделі, яка стимулює взаємодію та створює оптимальні умови для трансформації в еру технологічної революції та змін поведінки споживачів.

Діагностика і трансформація фінансової функції

 • Проведення діагностики фінансової функції Компанії за методом «360 градусів» з метою оцінки її поточного стану, включаючи її відповідність передовим світовим практикам.
 • Аналіз контролів, процесів, даних, організаційної структури, кадрів і ІТ-систем фінансової функції та розробка, на основі результатів аналізу,   оптимізованої структури фінансової функції.
 • Розробка оптимальних бізнес-процесів фінансової функції.
 • Оцінка та трансформація застосованих ключових показників ефективності (КПЕ), сервісів, метрик та точок інтеграції.
 • Оцінка ключових компетенцій, розробка максимально ефективних функціональних і організаційних структур.
 • Моделювання фінансової функції на основі передової практики відповідно до стратегічних та операційних цілей Компанії.

Загальний центр фінансового обслуговування і аутсорсинг

 • Розробка стратегії ЗЦО, яка відповідає довгостроковій стратегії та цілям Компанії.
 • Підготовка технічного обґрунтування та розробка концепції операційної моделі ЗЦО, включаючи рекомендації щодо локації, оргструктури, розмежування процесів, технологій та угод SLA/OLA.
 • Розробка плану впровадження ЗЦО, який включає деталізацію елементів операційної моделі ЗЦО, показники ефективності та детальну модель розрахунку штатної чисельності ЗЦО.
 • Планування підходу до переходу Компанії на ЗЦО, а також підготовка загального плану переходу з описом стратегії, комунікаційних каналів, ІТ-рішень, планів навчальної програми та матеріалів для персоналу, підтримка в процесі впровадження ЗЦО.
 • Оптимізація впровадженої операційної моделі та процесів ЗЦО.
 • Проведення оцінки загального рівня технічної компетентності для визначення рівня зрілості існуючого ЗЦО Компанії та його потенціалу для вдосконалення. 

Фінансове планування, бюджетування, прогнозування і складання управлінської звітності

 • Розробка/оптимізація процесів, моделей і процедур бюджетування, прогнозування і планування.
 • Розробка моделей управлінської звітності.
 • Визначення завдань, функцій і продуктивності системи оцінки бізнес-процесів.
 • Розробка моделей оцінки статусу реалізації корпоративної стратегії по КПЕ (наприклад, збалансована система показників).
 • Консультування при розробці концепцій моделі даних та архітектури прикладних додатків для підтримки контролю і підготовки звітності за отриманими результатами, а також надання підтримки в ході аналізу і вибору систем, що обслуговують процес управління результатами.
 • Розробка та впровадження системи оцінки створення цінності.

Оптимізація казначейських операцій

 • Проведення детального аналізу поточної моделі казначейства Компанії, включаючи порівняння з передовою світовою практикою, та розробка цільової операційної моделі із визначенням ролі, функцій та рівня централізації казначейства.
 • Діагностика поточної моделі управління грошовими коштами/ліквідністю Компанії та розробка рішень для вдосконалення системи прогнозування ліквідності, процесу залучення фінансування, корпоративних політик та положень.
 • Розробка детального плану впровадження платіжного календаря, сприяння у виборі ІТ-рішень для оптимізації функції казначейства.
 • Аналіз впливу фінансових ризиків на операції Компанії та надання консультацій щодо впровадження стратегії та механізмів хеджування фінансових ризиків. 

Оптимізація бухгалтерського обліку, консолідації та підготовки фінансової звітності

 • Розробка та впровадження методології для системи підготовки звітності.
 • Розробка та впровадження методології переходу на облік за МСФЗ або іншими бухгалтерськими стандартами (трансформація та консолідація фінансової звітності).
 • Визначення функціональних вимог до ІТ-систем, індивідуалізованих з урахуванням потреб вашого бізнесу, розробка і адаптування процедур/положень з бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності за МСФЗ до змін в ІТ-системах.  
 • Запровадження власно розробленої методології для скорочення періоду часу, необхідного для підготовки фінансової та управлінської звітності, та підвищення її якості.

SmartClose

 • Прискорення процесу закриття звітного періоду для своєчасної підготовки достовірної фінансової та/чи управлінської звітності.
 • Оптимізація методологічних підходів, розробка політик та процедур.
 • Консультаційна підтримка у впровадженні ІТ-рішень.
 • Оптимізація організаційних структур та процесів SmartClose. 

Фінанси як бізнес-партнер

 • Аналіз поточного стану та ролі фінансової функції Компанії.
 • Розробка амбітної моделі фінансового бізнес-партнерства, яка відповідає довгостроковій корпоративній стратегії та цілям Компанії.
 • Підготовка детального опису профілю бізнес-партнера, який відповідає фінансовій функції Компанії та забезпечує її орієнтованість на пріоритетні напрямки розвитку.
 • Розробка дорожньої карти для успішного досягнення ролі бізнес-партнера, включаючи консультаційне супроводження у процесі переходу.  

Впровадження фінансових ІТ-систем

 • Проведення детального аналізу ІТ-рішень, які використовує фінансова функція Компанії, визначення областей неефективності в ІТ-системах та їх інтеграції.
 • Надання консультацій щодо інноваційних технологічних рішень у сфері фінансів, які допоможуть фінансовій функції Компанії досягнути її цілей, підвищити ефективність, скоротити витрати та суттєво покращити аналітичний блок.  
 • Трансформація операційної моделі фінансової функції Компанії відповідно до плану впровадження нового програмного забезпечення.

Наші контакти

Василь Караван

Василь Караван

Директор, Консультаційні послуги, PwC в Україні

Тел: +380 44 354 04 04

PwC у соцмережах

Обов'язкові для заповнення поля відмічені зірочкою(*)

Надаючи свою електронну адресу, ви погоджуєтеся, що ознайомилися з політикою Конфіденційності і надаєте згоду на обробку нами ваших персональних даних. Ви можете відкликати згоду будь-коли, надіславши нам повідомлення.

Згорнути