Послуги для державного сектору

Основні бенефіціари

Уряд Великої Британії надає технічну допомогу багатьом українським державним установам у рамках програми Фонду ефективного державного управління (ФЕДУ), спрямовану на підвищення ефективності та прозорості основних реформ у державному секторі.

Наша команда, яка включає в себе юридичних, податкових та бізнес консультантів, співпрацює з ФЕДУ з 2014 року, з метою розробки важливих концепцій реформ та допомоги у їх імплементації.

Зокрема, команда PwC надавала свою професійну підтримку ряду державних установ, серед яких - Генеральна прокуратура України (реформа кримінального провадження), Міністерство фінансів України (реформа банківського сектору, вдосконалення податкової системи), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (реформа системи інтелектуальної власності) тощо. Крім того, наша юридична команда надала консультацію Німецькому державному банку розвитку щодо створення Експортно-кредитного агентства України.

Релевантний досвід

Реформа кримінального провадження
Допомога у підготовці процесу досудового розслідування до автоматизації

Експерти PwC брали участь у підготовці до автоматизації процесу досудового розслідування. Зокрема, компанія підготувала:

  • рекомендації щодо необхідних правових та регуляторних змін
  • концепцію системи управління eCase для автоматизації процесу досудового розслідування. Під час проекту команда PwC Legal здійснила глибоке вивчення багатьох особливостей досудового слідства та слідчих заходів, і разом з представниками Генеральної прокуратури України застосувала отримані знання при розробці концепції системи управління eCase
  • функціональний дизайн та ІТ-архітектура цільової системи.
Criminal proceedings reform
Реформи банківського сектору
Розробка та реалізація стратегії вдосконалення корпоративного управління державних банків

Експерти PwC Legal надавали технічну допомогу Міністерству фінансів України у розробці та реалізації стратегії вдосконалення корпоративного управління в державних банках. Відповідно до стратегії, опублікованої в лютому 2016 року, українськими державними банками повинні управляти  незалежні наглядові ради, відповідно до кращих міжнародних принципів корпоративного управління.

Крім того, під час роботи над даним проектом, компанія PwC була призначена відповідальною за вибір компетентної української юридичної фірми, яка повинна була переглянути пакет документів (підготовлений експертами PwC Legal), спрямований на вдосконалення корпоративного управління в державних банках. PwC Legal разом з Міністерством фінансів України, ЄБРР, МВФ та Світовим банком провели тендер серед провідних українських юридичних фірм для проведення такої перевірки.

Допомога при створенні  Експортно-кредитного агентства України

PwC було залучено для надання допомоги Міністерству економічного розвитку та торгівлі України у підготовці змін до національного законодавства щодо створення Експортно-кредитного агентства України (ЕКА) та супроводу під час подальшого законотворчого процесу.

Banking sector reforms
Реформа системи інтелектуальної власності
Підвищення ефективності державного управління у сфері інтелектуальної власності

Цей проект спрямований на подолання низької ефективності діяльності держави в управлінні правами інтелектуальної власності шляхом надання технічної допомоги Міністерству економічного розвитку та торгівлі України, що відповідальне за реформування цієї сфери. Зокрема команда PwC виконала наступне:

  • провела ретельний аналіз існуючої організаційної структури інститутів охорони прав інтелектуальної власності в Україні
  • здійснила огляд міжнародних передових практик з управління інтелектуальною власністю
  • розробила цільову інституційну, організаційну та функціональну модель державного управління у сфері інтелектуальної власності в Україні.

Розроблені рекомендації включали, серед іншого, створення прозорої дворівневої системи державного управління правами інтелектуальної власності; передачу контрольних функцій у цій сфері правоохоронним органам; зміну поточних процедур примусового ліцензування та запровадження можливості адміністративного оскарження виданих патентів (свідоцтв) на об’єкти права інтелектуальної власності («post-grant opposition»); усунення певних правових колізій та прогалин. Команда проекту також розробила дорожню карту для успішної імплементації необхідних змін.

intellectual property