Skip to content Skip to footer
Пошук

Завантажуємо результати

Трансформація ланцюгу постачань та закупівель

Ми надаємо експертну підтримку, інструментарій та апробовані практики для комплексного планування та оптимізації ланцюгу постачань

Останнім часом ланцюг постачань та закупівель в компаніях зазнали істотних змін – їх роль у створенні додаткової вартості бізнесу значно зросла, при цьому сукупні витрати від операційної діяльності скоротилися.

Постійні зміни, що відбуваються у світі – у тому числі поширення цифрових технологій, будуть і надалі впливати на процеси ланцюгу постачань та закупівель в компаніях, а темпи цих змін прискоряться впродовж наступних 3-5 років.

Наша команда експертів має значний досвід успішної реалізації проектів з трансформації функцій ланцюгу постачань та закупівель для українських та міжнародних компаній. Ми допомагаємо нашим клієнтам визначити напрямки стратегічного розвитку функцій, трансформувати їх операційну модель, вдосконалити ефективність процесів та скоротити операційні витрати і, як наслідок, максимізувати вартість бізнесу.

На чому ми спеціалізуємося?

Розробка стратегії розвитку ланцюгу постачань

Компанії працюють в умовах постійного тиску щодо необхідності розробки більш ефективних, клієнтоорієнтованих ланцюгів постачань і, водночас, пошуку інноваційних шляхів для скорочення витрат та забезпечення зростання бізнесу у довгостроковій перспективі.

Ми допомагаємо компаніям розробити комплексну стратегію розвитку ланцюгу постачань на основі детального аналізу внутрішніх ресурсів компанії та зовнішніх можливостей і загроз для неї. Така стратегія враховує актуальні цифрові технології та потреби ринку, на якому представлена компанія, для забезпечення їй конкурентної переваги.

Інноваційна та сучасна стратегія розвитку ланцюгу постачань дозволить компанії забезпечувати найкращий рівень обслуговування, ефективно використовувати її ресурси і активи, досягнути необхідний рівень гнучкості та, зрештою, зміцнити свої позиції на ринку.

Розробка операційної моделі ланцюгу постачань та закупівель

Компанії прагнуть перетворити свої операції у цінний актив, поєднуючи наявні переваги галузі, функціональні та технологічні можливості задля досягнення своїх стратегічних, фінансових та операційних цілей.

Операційна модель ланцюгу постачань та закупівель забезпечує ефективне використання фізичних активів, людського капіталу, технологій, інформації та даних, а також дозволяє вдосконалити прийняття управлінських рішень та виконання операційних задач.

Ми допомагаємо компаніям провести діагностику поточної операційної моделі ланцюгу постачань та закупівель для виявлення вузьких місць в організаційній структурі, процесах та операціях, а також для визначення можливостей її вдосконалення за допомогою синергії та операційної ефективності, що забезпечить скорочення витрат та зростання бізнесу у майбутньому.

Оптимізація планування потреб замовників та клієнтів

За умов сьогоденного волатильного середовища, особливо ускладненого специфікою ринків, що розвиваються; споживачами, орієнтованими на слідування модним тенденціям; скороченням життєвого циклу продукту – компаніям дедалі складніше постійно вдосконалювати ефективність ланцюгу постачань.

Тому не варто нехтувати можливістю формування більш точних даних щодо потреб замовників та клієнтів для мінімізації тиску на процеси планування реалізації продукції.

Ефективне планування потреб, яке дозволяє отримати необхідні дані для реалізації процесів продажу та інших процесів операційної діяльності,  може допомогти компанії усунути слабкі місця в її діяльності та досягнути стратегічних, фінансових та операційних цілей.

Ми допомагаємо компаніям узгодити планування потреб замовників та клієнтів в рамках всіх функцій ланцюгу постачань та для всіх зацікавлених сторін з метою задоволення потреб ринку, досягнення рентабельності та ефективності з наявними активами ланцюгу постачань.

Розробка стратегій пошуку постачальників

У сучасному конкурентному бізнес-кліматі для багатьох компаній побудова довгострокових партнерських відносин з надійними постачальниками – важливий крок на шляху до вдосконалення ефективності ланцюгу постачань.

Стратегії пошуку постачальників допомагають компаніям визначити та пріоритезувати напрямки для оптимізації таких процесів, як стратегічне планування, розробка цінових рішень, вибір постачальників, проведення переговорів щодо узгодження умов контрактів.

Ми допомагаємо компаніям з розробкою стратегій пошуку постачальників та відповідних дорожніх карт, спрямованих на вдосконалення процесів до рівня, який існує в провідних компаніях. Ми враховуємо складність та швидкість змін ринку постачальників, який обумовлює необхідність швидкої трансформації відповідних функцій та процесів компаній.

Оптимізація процесів «від закупівлі до оплати» (P2P)

«Від закупівлі до оплати» (P2P) пов'язує між собою процеси від вибору постачальника до безпосередньої оплати закупівлі – такі процеси, як правило, виконують різні підрозділи у компанії. Розподіл функцій між декількома підрозділами та значна кількість зацікавлених сторін можуть створювати перешкоди при реалізації процесів та заважати компанії їх ефективно виконувати, що призводить до збільшення витрат на функціонування процесів та впливає на майбутнє зростання бізнесу.

Ми допомагаємо компаніям провести діагностику поточного стану процесів «від закупівлі до оплати» (P2P) і розробити їх цільову модель, оцінити поточні витрати та потенційні переваги цільової моделі, а також розробити дорожню карту трансформаційних проектів, спрямованих як на підвищення прибутковості та ефективності діяльності вашої компанії, так і на дотримання політик та правил в межах процесів P2P.

Оптимізація логістики

Логістичні процеси відіграють критично важливу роль в усьому ланцюгу постачань та мають значний вплив на його ефективність, а також витрати на них займають значну частину в операційних витратах ланцюгу постачань.

Оптимізація логістичної функції вашої компанії допомагає досягти балансу між наданням клієнтоорієнтованих послуг та забезпеченням економії витрат.

Ми допомагаємо компаніям визначити напрямки трансформації логістичних функцій та мереж для усунення неефективності у процесах, покращення прийняття рішень та, зрештою, вдосконалення внутрішньої та зовнішньої спроможності компанії приймати, зберігати, транспортувати та доставляти до кінцевого місця призначення товари, а також поповнювати та відновлювати їх запаси.

Оптимізація управління складом та запасами

Управління запасами відіграє ключову роль в операційному управлінні як на стратегічному, так і на тактичному рівнях. Крім того, запаси є важливою складовою оборотного капіталу компанії. Неефективне та неточне управління складом та запасами може наражати компанію на значні ризики.

Для оптимізації процесів управління складом та запасами в компанії ми надаємо послуги з діагностики поточного стану процесів, аналізу особливостей та схем продажів компанії, розробки цільової операційної моделі та відповідної дорожньої карти проектів для подальшого управління трансформацією.

Ми допомагаємо компаніям досягнути рівня обслуговування та доступності продукції, яку очікують ваші клієнти, та забезпечити зменшення витрат за допомогою поглибленого аналізу даних, доступності повної інформації про запаси, ефективного використання приміщень та доступного простору, автоматизації процесів та застосування ефективних політик управління запасами на всіх етапах ланцюга постачань.

Попередження та розслідування шахрайства

Згідно із результатами опитування українських компаній в рамках Всесвітнього дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018 року, яке проводилось PwC, кожна третя компанія в Україні стикалася з шахрайством у сфері закупівель. Збитки від шахрайських схем у закупівлях, яких зазнали компанії, становили від ста тисяч до 1 мільйона доларів США.

Наші експерти практики Форензік допомагають компаніям розробити та впровадити стратегії і рішення із попередження, виявлення та розслідування шахрайства у сфері закупівель.

Ми допомагаємо компаніям збирати та аналізувати інформацію щодо репутації, зв'язків, доброчесності, платоспроможності ваших бізнес-партнерів, а також впроваджувати механізми контролю для попередження порушення працівниками політик та процедур у сфері закупівель і використання ними слабких сторін в процесах закупівель.

Форензік послуги

Наші контакти

Василь Караван

Василь Караван

Директор, консультаційні послуги, PwC Україна

Тел: +380 44 354 04 04

Яна Омельчук

Яна Омельчук

Менеджер, Форензік послуги, PwC Україна

Тел: +380 44 354 04 04

PwC у соцмережах

Запит щодо послуг PwC Україна

Обов'язкові для заповнення поля відмічені зірочкою(*)

Надаючи свою електронну адресу, ви погоджуєтеся, що ознайомилися з політикою Конфіденційності і надаєте згоду на обробку нами ваших персональних даних. Ви можете відкликати згоду будь-коли, надіславши нам повідомлення.

Згорнути