Як компанії можуть створювати цінність у світі, основним пріоритетом якого є сталий розвиток?

Директива ЄС про корпоративну звітність зі сталого розвитку (CSRD)

pwc csrd is resetting the esg value-creation in cee

Директива ЄС про корпоративну звітність зі сталого розвитку (CSRD) була опублікована у грудні 2022 року і для певних компаній почне застосовуватися у 2024 фінансовому році. Під дію CSRD підпадають приблизно 50 000 компаній, які зареєстровані на регульованих ринках ЄС або провадять значну діяльність у країнах ЄС. Директива вимагає від компаній розкривати у звітності більший обсяг інформації про результати їх діяльності у сфері сталого розвитку, аніж будь-який інший досі прийнятий нормативно-правовий акт.

Основне питання, що ставить CSRD перед бізнес-лідерами виходить за рамки простого дотримання вимог. Скоріше, питання має звучати так: як ваша компанія буде створювати цінність у світі, основним пріоритетом якого є сталий розвиток?

На це запитання існує безліч відповідей, які, зокрема, стосуються досягнення цілей Net-Zero (нульових викидів парникових газів), декарбонізації бізнесу, розробки екологічних продуктів та послуг, розвитку проєктів у сфері циркулярної економіки та численних інших аспектів сталого розвитку. Лідери бізнесу мають розглядати CSRD через призму можливостей, які відкриває перед їхніми компаніями сталий розвиток, а не лише як необхідність виконання низки формальних вимог.

Директива ЄС про корпоративну звітність зі сталого розвитку стосується не лише звітності, вона стимулює трансформацію бізнесу та впливає на велику кількість бізнес-процесів. Директива сприяє більш ретельному, структурованому підходу до стратегічного планування та сталих перетворень. Прийняття Директиви підкреслює важливість впровадження сталих практик ведення бізнесу, а також підвищення прозорості та надійності нефінансової звітності. CSRD – це нова реальність для бізнесу як в Європейському Союзі, так і в Україні. Наша команда експертів допомагає компаніям адаптуватися до нових регулятивних вимог, надає профільні консультації та ділиться своїм досвідом у сфері CSRD.

Анна Парокінна, Директорка, Керівниця практики ESG звітування, PwC в Україні

Лідерам бізнесу потрібно не обмежуватися лише дотриманням тих чи інших формальних вимог CSRD, а натомість забезпечити врахування факторів сталого розвитку як невід'ємного компоненту діяльності і стратегії бізнесу, що, у свою чергу, також допоможе покращити фінансові результати компанії.

Цей підхід вимагає від керівників чотирьох конкретних змін в управлінні бізнесом, а саме: включити сталий розвиток у стратегію як її невід'ємний елемент, визначити вплив діяльності компанії на суспільство, вдосконалити прийняття рішень і готувати дані, які мають більшу практичну цінність. Дізнайтеся більше у статті про CSRD, опублікованій на глобальному порталі PwC.

Головне про CSRD

Що таке CSRD?

Директива ЄС про корпоративну звітність зі сталого розвитку - це новий нормативно-правовий акт. Вона вимагає від компаній розкривати великий обсяг детальної інформації про результати діяльності у сфері сталого розвитку і відповідні стратегічні наслідки. Вимоги щодо розкриття інформації встановлено Європейськими стандартами звітності про сталий розвиток (ESRS)

Стандарти ESRS - це стандарти звітності про сталий розвиток у ЄС, які охоплюють цілу низку напрямків, пов'язаних з довкіллям, соціальною сферою та корпоративним управлінням (ESG), включно з кліматичними змінами, біорізноманіттям, правами людини тощо. Основним призначенням стандартів ESRS є надання простої та логічно зрозумілої інформації про сталий розвиток. Стандарти є невід'ємним елементом директиви CSRD. Наразі чинним є пакет з 12 стандартів ESRS, і очікується прийняття ще кількох додаткових стандартів, які наразі перебувають на етапі розробки.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Які компанії підпадають під вимоги CSRD?

Усі компанії, зареєстровані на фондових ринках, що регулюються ЄС, а також великі компанії без реєстрації на фондових ринках, що потенційно включає міжнародні компанії з головним офісом за межами ЄС. Очікується, що CSRD торкнеться приблизно 50 000 компаній у всьому світі, зокрема й 10 000 компаній з головним офісом за межами ЄС. Категорії компаній, що підпадають під CSRD: 

  • Компанії, цінні папери яких торгуються на фондовому ринку, що регулюється ЄС (з деякими винятками, зокрема у разі «мікропідприємств»).
  • Компанії певного розміру без реєстрації на фондових ринках (включаючи європейські дочірні підприємства компаній з головним офісом за межами ЄС, що можуть підпадати під консолідовану звітність материнської компанії).
  • Материнські компанії в ЄС, не зареєстровані на фондових ринках, із певним загальним обсягом активів. [1]

[1] Компанії повинні виконувати вимоги CSRD, якщо вони перевищують два з наступних трьох максимальних показників: загальні активи у сумі 25 мільйонів євро, виручка у сумі 50 мільйонів євро і середньооблікова чисельність персоналу протягом фінансового року 250 осіб станом на дві звітні дати поспіль.

Що вимагається?

Компанії повинні оцінити суттєві теми сталого розвитку вздовж всього ланцюга створення вартості і визначити, з понад 1 000 показників, ті, що мають бути розкриті. Інші розкриття інформації складаються з якісної інформації, зокрема про те, як у корпоративній стратегії компанії враховано можливості і ризики, пов'язані зі сталим розвитком. Уся інформація потребує незалежного підтвердження (на першому етапі - в обсязі обмеженої впевненості).

Які особи несуть відповідальність?

Нові повсякденні обов’язки, пов’язані з виконанням вимог CSRD, матимуть генеральний директор, фінансовий директор, директор з безпеки і директор з ІТ, тобто майже повний склад управлінської команди. Обов'язки з нагляду за звітністю компанії зі сталого розвитку, покладаються на наглядову раду й аудиторський комітет.

Які строки встановлено для імплементації CSRD?

Компанії, які вже підпадають під Директиву ЄС про нефінансову звітність (NFRD), зобов'язані виконати вимоги CSRD у фінансовому році, що починається 1 січня 2024 року або після цієї дати (подання звітів у 2025 фінансовому році). Інші компанії з реєстрацією на фондовому ринку, а також компанії певного розміру без реєстрації на фондовому ринку матимуть більше часу.

Timeline for CSRD coming into effect

[1] Підприємства повинні дотримуватися CSRD, якщо вони перевищують два з наступних трьох розмірних порогів: загальна активність 20 мільйонів євро, доходи 40 мільйонів євро

Послуги

PwC має кваліфікованих експертів та досвід, необхідні для надання нашим клієнтам комплексної підтримки у застосуванні CSRD як інструмента створення цінності та підвищення ефективності бізнесу.

Наші експерти з CSRD у регіоні Центральної та Східної Європи мають контакти зі своїми колегами в усіх країнах світу. До складу команди входить понад 460 експертів з ESG у 27 країнах регіону, зокрема локальна команда в Україні, а фахівці з усіх інших практик PwC допомагають надавати поглиблені консультації стосовно широкого спектру вимог CSRD для наших клієнтів:

  • Стратегічне розуміння та досвід в питаннях біорізноманіття, ланцюгу постачань та циркулярної економіки, галузеві експерти з питань клімату
  • Діагностика готовності до впровадження CSRD/ESRS і корпоративного управління 
  • Визначення обсягу питань, що підлягають розкриттю у звіті та підготовка звіту

Ми маємо у своєму розпорядженні широкий спектр цифрових рішень і контактів з партнерськими організаціями. Збір, аналіз та представлення інформації для прийняття рішень на підставі наявних фактів з екосистемою партнерів, зокрема, Salesforce, Microsoft, Oracle та SAP.

В основі нашого підходу - гнучкість та індивідуальний підхід до кожного клієнта. Спираючись на свій величезний професійний досвід, ми надаємо клієнтам рекомендації з процедур та методологій у сфері сталого розвитку.

Наші контакти

Анна Парокінна

Анна Парокінна

Директорка, Керівниця практики ESG звітування, PwC в Україні

Тел: +380 95 280 5328

PwC у соцмережах

Поля, позначені *, обов'язкові для заповнення

Згорнути