Технології

Ера цифри вже тут. Єдиний спосіб зберегти конкурентоспроможність – постійно відкривати і використовувати нові можливості.

Довіра означає, що:

 • ваші клієнти придбають ваші товари через Інтернет і будуть упевненими в тому, що ви захистите їхні дані;
 • ваші постачальники переконані у тому, що ваші системи їх не підведуть;
 • ви впевнено розбудовуєте власний бізнес, активно застосовуючи передові технології та реалізуючи максимум потенціалу, який вони відкривають.

З упевненістю у цілісності та безпеці ваших даних, надійності ваших систем і в успіху цифрової трансформації вашої організації, її "цифрове майбутнє" не викликатиме сумнівів: цифрові технології нададуть імпульсу її розвитку.

Комплекс технологічних рішень

Зміна технологій, посилення регуляторних вимог і дедалі сильніша залежність від ІТ створюють нові виклики для компаній. Бізнес системи повинні функціонувати максимально ефективно і надійно, щоб забезпечити неперервність, контрольованість і прозорість ваших бізнес-процесів. 

Цінність наших послуг полягає у тому, що ми:

 • допомагаємо ідентифікувати ризики, притаманні інформаційним системам, оцінюємо їх потенційний вплив, надаємо рекомендації щодо удосконалення механізмів внутрішнього контролю, оцінюємо ефективність системи контролю та пропонуємо рішення щодо мінімізації ризиків і усунення недоліків 
 • надаємо незалежну експертну думку щодо ефективності витрат на ІТ та пропонуємо шляхи їх оптимізації
 • надаємо аудиторську та консультаційну допомогу з метою впровадження надійного контролю ризиків ІТ, включаючи удосконалення процесів, оптимізацію автоматизованих і ручних механізмів контролю та підтвердження коректності даних та звітів    
 • ідентифікуємо та оцінюємо ризик імовірності невиявлених помилок, зловживань або суттєвих викривлень фінансових і операційних даних 
 • оптимізуємо впровадження автоматизованих інструментів комплаєнсу, у тому числі SAP GRC.

Сучасний бізнес дедалі сильніше залежить від технологій, які скорочують обсяг численних операцій, що виконуються вручну, завдяки впровадженню високоякісних автоматизованих процесів і механізмів контролю. За рахунок цього бізнес функціонує як єдине ціле, генеруючи необхідні дані.  

Бізнес-лідерам слід визнати цінність даних з огляду на ефективне функціонування критично важливих бізнес-процесів та набуття організацією конкурентних переваг. Отже, достовірні дані є важливим чинником успіху вашої організації, оскільки вони надають об'єктивну інформацію про стан бізнесу і є основою прийняття обґрунтованих управлінських і стратегічних рішень.   

Чи готова ваша організація скористатися новими можливостями завдяки даним? Чи викликає у вас занепокоєння рівень достовірності даних вашої організації? Чи необхідно вашій організації витрачати багато часу на збір та/чи обробку даних вручну, перш ніж використати їх для підготовки звітності? Чи використовуєте ви складні електронні таблиці, для заповнення яких потрібен тривалий час? Чи існують "вузькі місця" у ваших бізнес-процесах, які значною мірою залежать від даних?

Ми пропонуємо вам оптимальні рішення та ефективний інструментарій для своєчасного збору та обробки належної інформації, які допоможуть бізнесу розкрити його потенціал.

Ми надаємо нашим клієнтам професійні послуги, орієнтовані на підтвердження достовірності їхніх даних, у тому числі:

 • Організація, управління та контроль даних
 • Управління якістю даних та їх аудит
 • Підтвердження достовірності управлінської інформації
 • Аналітика процесів та ризиків
 • Аналітика та візуалізація «розумних даних» 
 • Збір, перетворення та міграція даних
 • Розробка інформаційних панелей та складання фінансових/регуляторних/ управлінських звітів
 • Підвищення якості довідкових даних
 • Соціальні мережі, Big Data та машинне навчання

Останні гучні події у державному та приватному секторах набули широкого розголосу і зробили інформаційну безпеку та захист персональних даних критично важливими питаннями для компаній. Втрата та викрадання даних можуть мати серйозний вплив на репутацію компанії, довіру до неї та вартість бренду. Часто негативні інциденти у цій сфері помилково вважають наслідком технологічних проблем, та, хоча технології насправді є одним з найголовніших компонентів інформаційної та кібербезпеки, не меншої уваги потребують ваш персонал, організаційна структура, корпоративна культура та бізнес-процеси.

У сучасних умовах організації більше не влаштовує несистемне управління інформаційною безпекою   . Тепер для зменшення ризику збоїв бізнес-процесів, виконання вимог регуляторів та ефективного реагування на складні випадки порушення безпеки даних організації мають впроваджувати інфраструктуру безпеки як невід'ємний компонент кожного процесу і вести постійний моніторинг стандартів, політики та механізмів контролю на відповідність встановленим параметрам. Усі ці заходи не лише дозволяють компаніям отримати повне розуміння своєї інфраструктури інформаційної безпеки, а й оперативно усувати виявлені слабкі місця.

Наші послуги дозволяють клієнтам бути впевненими у безпеці своїх даних, персоналу та організації. Зокрема, ми надаємо такі послуги:

 • Наші послуги дозволяють клієнтам бути впевненими у безпеці своїх даних, персоналу та організації. Зокрема, ми надаємо  такі послуги:
 • Стратегія інформаційної безпеки, аналіз та оптимізація системи управління інформаційною безпекою
 • Оцінка та управління кіберризиками
 • Управління ризиками третіх сторін та забезпечення інформаційної безпеки при використанні хмарних технологій
 • Проектування та аналіз архітектури засобів інформаційної безпеки
 • Впровадження та функціонування рішень з інформаційної безпеки (зокрема, програм з управління ідентифікацією та доступом користувачів (IAM), аналітики безпеки, попередження втрати даних (DLP), мережевої безпеки тощо)
 • Надання послуг у сфері управління безпекою
 • Аудит загроз та вразливостей, тестування систем на захист від несанкціонованого проникнення та детальна оцінка безпеки у сфері інформаційних технологій
 • Оцінка готовності до інцидентів у сфері ІТ і розробка комплексу заходів із реагування на них
 • Дизайн, управління та трансформація системи захисту даних
 • Розробка програми інформування про ІТ-безпеку та проведення навчання персоналу

Еволюція бізнес-систем з одночасною роботою користувачів у локальних системах, хмарних сервісах та мобільних додатках потребує комплексного підходу до контролю систем, повністю інтегрованого у загальну стратегію організації.

Рішення PwC у сфері надання впевненості в ефективному функціонуванні бізнес-систем допомагають клієнтам підвищити вірогідність успішної реалізації проекту та досягти стратегічних цілей бізнесу. Експерти PwC запропонують вам перевірені на практиці ефективні методи та усі переваги свого багаторічного досвіду у сфері бізнес-консалтингу та управління проектами, що охоплює широкий діапазон ІТ-систем: системи класу ERP та управління персоналом (SAP ERP, Oracle E-Business Suite, Microsoft Dynamics AX, 1C, Qlik), геоінформаційні системи (GIS), системи управління відносинами з клієнтами (CRM), системи бізнес-аналітики (BI), GRC, корпоративні портали, системи управління документообігом, інформаційні панелі, системи бюджетування та управлінського обліку, консолідації та казначейських операцій.

Ми надаємо впевненість в ефективному функціонуванні бізнес-систем шляхом сприяння у виборі, впровадженні та оптимізації функціонування як стандартних, так і спеціалізованих бізнес-систем. Зокрема, ми пропонуємо такі послуги:

 • Розробка та аналіз вимог для вибору систем
 • Сприяння у виборі оптимального бізнес-рішення
 • Розробка та/або аналіз механізмів контролю, які необхідно впровадити засобами того чи іншого бізнес-рішення
 • Сприяння у локалізації систем (наприклад, розробка інструментів податкового або паралельного обліку)
 • Системне та користувацьке тестування впровадженого функціоналу бізнес-рішень
 • Сприяння у ході міграції даних та аудит даних за його результатами
 • Розробка додаткового інструментарію підготовки звітності

Організації впроваджують безпрецедентний обсяг трансформаційних змін, спрямованих на отримання конкурентних переваг та виконання вимог регуляторів. Такі проекти, як правило, є великими за масштабом та потребують широкого використання ІТ, що дозволяє отримати істотні переваги, але одночасно і призводить до виникнення ризиків. Неефективне управління такими ризиками може мати численні негативні наслідки для діяльності та репутації організації.

Як показують дослідження, чверть масштабних програм трансформації зазнають повної поразки, а майже три чверті не приносять усієї повноти запланованих результатів. Численні компанії уже мають негативний досвід реалізації ІТ-проектів, які не лише не принесли усіх очікуваних результатів, але й часто мали негативний вплив на реалізацію інших проектів або конкурували з ними за ресурси.

PwC може підвищити успішність ваших проектів, програм та трансформаційних стратегій за допомогою:

 • Створення офісу з управління проектом (ОУП) та нагляду за ходом реалізації проектів та програм
 • Проведення незалежної оцінки стану реалізації поточного проекту, практики управління проектами та КПЕ, включаючи виявлення ризиків проекту та управління такими ризиками
 • Оцінки якості управління програмами та проектами з метою підвищення ефективності та контролю, та забезпечення прозорості через звітність про хід проекту
 • Оцінки комерційних та юридичних аспектів контрактів з третіми сторонами та виявлення відповідних ризиків
 • Нагляду за дотриманням вимог законодавства та регуляторів
 • Сприяння в аналізі та розробці технік управління проектами та програмами для забезпечення належного контролю та аналізу над відповідністю цих проектів та програм пріоритетним задачам бізнесу та над реалізацією запланованих результатів
 • Аналізу наявного контролю системного ландшафта, розробка цільової архітектури та інтеграція систем
 • Оцінки готовності технологій та організації до масштабних проектів технологічної трансформації, включаючи Industry 4.0, цифровізації основних процесів, переходу на хмарні технології тощо.

 

 

"Аудит ризиків сприяє формуванню концептуально обґрунтованої і життєздатної з практичної точки зору моделі управління ризиками підприємства, яка забезпечує його надійний захист від впливу ризиків і, при цьому, створює можливості для максимізації його цінності завдяки алгоритму заходів, спрямованих на нейтралізацію ризиків".

Грег Пітцер, Керівник практики PwC з аудиту ризиків у Центральній та Східній Європі

Наші контакти

Олена Волкова

Олена Волкова

Партнерка, PwC в Україні

Тел: +380 44 354 0404

Антон Цешнатій

Антон Цешнатій

CISA, CISM, Старший менеджер з надання послуг з управління ризиками, PwC в Україні

Тел: +380 44 354 0404

PwC у соцмережах

Обов'язкові для заповнення поля відмічені зірочкою(*)

Надаючи свою електронну адресу, ви погоджуєтеся, що ознайомилися з політикою Конфіденційності і надаєте згоду на обробку нами ваших персональних даних. Ви можете відкликати згоду будь-коли, надіславши нам повідомлення.

Згорнути