Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Quản lý rủi ro và tuân thủ

Sự hiểu biết tốt về tình hình tuân thủ đối với các vùng lãnh thổ và các lĩnh vực kinh tế nơi khách hàng có hoạt động kinh doanh là điều kiện không thể thiếu để triển khai hiệu quả chiến lược lưu chuyển nhân sự toàn cầu.

Giờ có thể đã đến lúc khảo sát chương trình thuế dành cho nhân viên người nước ngoài của quý doanh nghiệp để đánh giá liệu chương trình đó có tuân thủ quy định thuế thu nhập cá nhân và an sinh xã hội và các yêu cầu về báo cáo tiền lương, giảm thiểu việc soát xét và chất vấn của cơ quan thuế, và quản lý rủi ro thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp và rủi ro tuân thủ luôn có trong các hoạt động triển khai toàn cầu.

Hỗ trợ của chúng tôi

Cách thức các công ty đa quốc gia thực hiện hiện nay:

 • Duyệt qua tính chất phức tạp và năng động của các quy định thuế quốc gia và vùng;
 • Kiểm soát rủi ro trong bối cảnh toàn cầu rộng lớn
 • Điều phối số thuế của nhân viên được cử đi nước ngoài công tác; và
 • Tìm ra công nghệ phù hợp để quản lý toàn bộ vấn đề này.

Để đạt được các mục tiêu này quả là việc khá gai góc, nhưng không phải là không thể. Bộ phận Dịch vụ Thuyên chuyển nhân sự quốc tế (IAS) của PwC hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết:

 • Các yêu cầu kê khai thuế của nước sở tại và nước chủ nhà
 • Các rủi ro về cơ sở thường trú do nhân viên được thuyển chuyển quốc tế gây ra
 • Báo cáo tiền lương toàn cầu và việc giữ lương
 • Quản lý rủi ro tuân thủ thuế thu nhập cá nhân
 • Yêu cầu kê khai thuế với đối tượng không lưu trú
 • Quản lý chi phí
 • Phương pháp kế toán đối với chi phí thuyên chuyển
 • Hoạch định thuế công bằng toàn cầu và quản lý nghĩa vụ thuệ́
 • Cấu trúc tuyển dụng có hiệu quả về thuế
 • Công nghệ hỗ trợ tiền lương chính xác và kịp thời cho nhân viên làm việc ở nước ngoài

Ý kiến trái chiều:

Mạng lưới tư vấn thuế toàn cầu của PwC có kiến thức kỹ thuật và kinh nghiệm thực tiễn để giúp quý doanh nghiệp xử lý tình hình nộp thuế phức tạp nhất của doanh nghiệp và các ý kiến trái chiều của cơ quan thuế. Chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến:

 • Các nhân viên được thuyên chuyển trong ngắn hạn,
 • Những người đi công tác thường xuyên,
 • Các vấn đề về hiệp định thuế,
 • Chuyển giá đối với lao động xuyên biên giới, và
 • Báo cáo thông tin (ví dụ: FBARs, FATCA, Subpart F), việc đi nước ngoài, tín dụng thuế nước ngoài, các vấn đề về hiệp định thuế, và thu nhập có được từ nước ngoài và việc loại trừ chi phí lưu trú.

Việc di chuyển "người lao động" ra nước ngoài trong các chuyến công tác ngắn và dài hạn (tiêu biểu là đi bất kỳ nơi nào trong thời gian từ 3 tháng đến 5 năm) có thể dẫn đến rủi ro về cơ sở thường trú (PE) cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể không soạn lập hoặc thi hành hướng dẫn để hạn chế việc tạo ra sự hiện diện về thuế cho "người sử dụng lao động" ở trong nước. Sự hiện diện thực tế của cá nhân tại một lãnh thổ nước ngoài có thể tạo ra sự hiện diện về thuế không được dự kiến trước.

Các cơ quan quản lý thuế doanh nghiệp cần hiểu rõ cấu trúc và bản chất của các nhiệm vụ công tác tạm thời ở nước ngoài. Có bao nhiêu nhân viên sẽ làm việc tại một địa điểm? Họ sẽ thực hiện các hoạt động gì? Thời hạn lưu trú tại quốc gia tiếp nhận là bao lâu và kế hoạch hoạt động dài hạn ở đó như thế nào? Tất cả các nhân tố này là cần thiết để đo lường mức độ rủi ro về thuế của doanh nghiệp theo vùng lãnh thổ. Làm việc với bộ phận Nhân sự và giám sát rủi ro này cho các chương trình thuyên chuyển nhân sự toàn cầu nên là một phần cơ bản trong các hoạt động quản lý rủi ro của bộ phận thuế doanh nghiệp.

Nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi phải có chiến lược kinh doanh toàn cầu, vốn luôn bao gồm nhu cầu di chuyển tài sản lớn nhất của quý doanh nghiệp -- lực lượng lao động -- một cách trôi chảy và nhanh chóng xuyên biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, hiện nay trong chiến lược thuyên chuyển nhân sự toàn cầu có nhiều vấn đề hơn là việc đảm bảo thị thực lao động và giấy phép cư trú, và đảm bảo việc đi công tác không bị trở ngại. Việc lập kế hoạch kinh doanh cũng đòi hỏi quý khách có chiến lược về nhập cư, tức là chẩn đoán các thay đổi về nhập cư chưa được giải quyết giữa các quốc gia và khu vực -- và thường xuyên bày tỏ quan điểm với các nhà hoạch định chính sách.

Vì các cơ quan quản lý thuế nhà nước và nhập cư ngày càng chia sẻ nhiều thông tin về các công ty đa quốc gia nên việc phối hợp với một nhà cung cấp dịch vụ tư vấn luật có thương hiệu lớn, có sự am hiểu sâu sắc về chính quyền, và có phạm vi hoạt động toàn cầu, có thể đưa ra ý kiến tư vấn hữu hiệu, tổng hợp về nhập cư và thuế -- giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho quý khách và hợp lý hóa các quy trình.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn nhập cư của chúng tôi.

Phát triển kinh doanh thường có nghĩa là thuyên chuyển lao động giữa các quốc gia – và có nghĩa là hoàn thành các nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội tại địa phương. Trong một môi trường mà các quy định pháp luật thay đổi liên tục và nhà chức trách càng ngày càng kiểm tra gắt gao hơn, thì càng ngày càng khó làm cho đúng.

Mạng lưới các chuyên gia tư vấn bảo hiểm xã hội toàn cầu của chúng tôi duy trì liên kết mật thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để liên tục cập nhật tình hình về bảo hiểm xã hội cho quý khách và giúp giảm thiểu rủi ro cho quý khách.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội của chúng tôi.

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Phan Thị Thùy Dương

Luật sư điều hành, Công ty Luật TNHH PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 1508

Lã Trần Minh

Trưởng phòng cao cấp, Dịch vụ Tư vấn Chuyển đổi Nguồn nhân lực, Công ty Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Hide