Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tư vấn Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa trong thương vụ huy động vốn từ một nhóm nhà đầu tư

Đội ngũ Tài chính Doanh nghiệp của Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC Việt Nam) trân trọng thông báo thương vụ huy động vốn thành công của Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Dịch Vụ – Thương Mại Ngọc Nghĩa (“Ngọc Nghĩa”) từ một nhóm nhà đầu tư với giá trị 21,4 triệu đô la Mỹ. Giao dịch hoàn tất thành công vào tháng 12 năm 2019.
shinhan prudential acquisition

Thành lập năm 1993 tại Việt Nam, Ngọc Nghĩa chuyên sản xuất các sản phẩm bao bì nhựa polyethylene terephthalate (PET) (chủ yếu bao gồm phôi, chai và nắp nhựa). Mong muốn mở rộng năng lực sản xuất cũng như khả năng thâm nhập các thị trường mới trong tương lai, Ngọc Nghĩa nhìn nhận việc hợp tác với các đối tác giàu kinh nghiệm thông qua giao dịch này sẽ hỗ trợ Công ty đạt được những mục tiêu kinh doanh trong dài hạn.

PwC Việt Nam đã đóng vai trò tư vấn tài chính độc quyền cho Ngọc Nghĩa trong thương vụ này.

 

Đội ngũ PwC:

Johnathan Ooi                                                Phạm Hà My
Phó Tổng Giám đốc, PwC Việt Nam                Trưởng phòng cao cấp, PwC Việt Nam

Required fields are marked with an asterisk(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Johnathan Ooi Siew Loke

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thương vụ, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796

Phạm Hà My

Trưởng phòng cao cấp, Tài chính doanh nghiệp, PwC Việt Nam

ĐT: +84 28 3823 0796, máy lẻ: 2035

Hide