Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Ấn phẩm chọn lọc Việt Nam

Góc nhìn địa phương về những vấn đề có tầm ảnh hưởng tới doanh nghiệp


Ấn phẩm mới nhất

Khảo sát Doanh nghiệp gia đình 2021: Góc nhìn Việt Nam

Khảo sát Doanh nghiệp gia đình 2021: Góc nhìn Việt Nam

Báo cáo này nằm trong Khảo sát Doanh nghiệp Gia đình Toàn cầu lần thứ 10. Chúng tôi đã tìm hiểu suy nghĩ về hiện tại và triển vọng tương lai của hơn 2800 nhà lãnh đạo DNGĐ trên 87 vùng lãnh thổ, trong đó có 33 đại diện đến từ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh doanh ngành nghề khác nhau. Lần đầu tiên, các DNGĐ Việt Nam chia sẻ quan điểm và ý kiến ​​về những vấn đề mà họ đang quan tâm.

Khảo sát Tội phạm Kinh tế và Gian lận Toàn cầu năm 2018: Góc nhìn Việt Nam

Khảo sát Tội phạm Kinh tế và Gian lận Toàn cầu năm 2018: Góc nhìn Việt Nam

Khảo sát Tội phạm Kinh tế và Gian lận Toàn cầu do PwC thực hiện cho thấy tội phạm kinh tế là một vấn đề phổ biến ở Việt Nam và đang gây ra những tổn thất tài chính và phi tài chính cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đúng đắn về các chi phí và lợi ích của việc tuân thủ và quản lý rủi ro gian lận.

Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi hay yêu cầu nào, xin vui lòng điền vào các trường bên dưới và gửi cho chúng tôi

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Đinh Thị Quỳnh Vân

Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246

Hide