Miễn thuế nhập khẩu cho hàng hóa nhập sản xuất xuất khẩu sau đó thuê gia công lại

17 Tháng 12, 2020

Ngày 12/12/2020, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết 178/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 11/2020 của Chính phủ. Một nội dung quan trọng được thông qua là Chính phủ chấp thuận đề xuất của Bộ Tài Chính cho phép miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu, sau đó được doanh nghiệp nhập khẩu thuê gia công lại. Trước đây, chúng tôi từng phát hành bản tin ngày 21/11/2018 về vấn đề này.