Hiệp định thương mại tự do mới giữa Vương quốc Anh và Việt Nam

14 Tháng 12, 2020

Ngày 11/12/2020, Việt Nam và Vương quốc Anh đã chính thức kết thúc đàm phán cho hiệp định thương mại tự do song phương, tức Hiệp định thương mại tự do Vương quốc Anh - Việt Nam (gọi tắt là UKVFTA).

UKVFTA dự kiến sẽ có hiệu lực từ 01/01/2021 nhằm đảm bảo các lợi ích về tự do thương mại giữa hai bên không bị gián đoạn sau khi EVFTA hết hiệu lực với Vương quốc Anh sau ngày 31/12/2020.