Hội thảo trực tuyến về giá giao dịch liên kết

Thông tin sự kiện

PwC Việt Nam xin gửi tới Quý vị chương trình hội thảo trực tuyến về giá giao dịch liên kết thời gian sắp tới. Trong chương trình, doanh nghiệp sẽ được cập nhật và thảo luận với các chuyên gia của PwC Việt Nam về những chủ đề đang được quan tâm nhất hiện nay về giá giao dịch liên kết. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết và đường link đăng ký bên dưới.

Thông tin chương trình

  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Hình thức: Hội thảo trực tuyến
  • Đây là chương trình hội thảo không tính phí.
Annual seminars
Tháng 10/2023: Xác định rủi ro về giá giao dịch liên kết cho người nộp thuế
  • Ngày: 19/10/2023
  • Thời gian: 10h - 11h30 sáng
Tháng 12/2023: Hướng dẫn kê khai tờ khai giá giao dịch liên kết và chuẩn bị nội dung cho Hồ sơ quốc gia
  • Ngày: 06/12/2023
  • Thời gian: 10h - 11h30 sáng
Tháng 5/2024: Sau thanh tra giá giao dịch liên kết: Doanh nghiệp cần lưu ý những gì?
  • Ngày: 8/5/2024
  • Thời gian: 10h - 11h30 sáng

Diễn giả

transfer pricing webinar
Host: Ngô Thanh Tín

Giám đốc
Văn phòng HCM

19/10/2023: Xác định rủi ro về giá giao dịch liên kết cho người nộp thuế
transfer pricing webinar
Diễn giả: Huỳnh Anh Việt

Trưởng phòng cao cấp
Văn phòng HCM

transfer pricing webinar
Diễn giả: Nguyễn Hương Ly

Trưởng phòng cao cấp
Văn phòng Hà Nội

06/12/2023: Hướng dẫn kê khai tờ khai giá giao dịch liên kết và chuẩn bị nội dung cho Hồ sơ quốc gia
transfer pricing webinar
Diễn giả: Đào Vân Anh

Trưởng phòng cao cấp
Văn phòng HCM

transfer pricing webinar
Diễn giả: Đỗ Nhật Linh

Trưởng phòng cao cấp
Văn phòng Hà Nội

08/05/2024: Sau thanh tra giá giao dịch liên kết: Doanh nghiệp cần lưu ý những gì?
transfer pricing webinar
Diễn giả: Đỗ Trúc Huyền

Trưởng phòng cao cấp
Văn phòng HCM

transfer pricing webinar
Diễn giả: Nguyễn Thị Bích Diệp

Trưởng phòng cao cấp
Văn phòng Hà Nội