Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số: Yếu tố thành công

Để được nhận bản ghi hình của hội thảo trực tuyến:"Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số: Yếu tố thành công", xin vui lòng điền vào các trường bên dưới:

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Võ Tấn Long

Giám đốc Chuyển đổi số / Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn, Công ty Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam

ĐT: +84 24 3946 2246, máy lẻ: 1606