Johnathan Ooi Siew Loke

Johnathan Ooi Siew Loke

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thương vụ và Hoạt động, PwC Việt Nam

Thông tin liên hệ

ĐT: +84 28 3823 0796

Email

Get in touch

Kết nối với chúng tôi