Комплексне відновлення областей та територіальних громад

16/05/22

12 травня 2022 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності», реєстраційний номер законопроекту 7282 (надалі – «Закон»).

Закон вводить нове поняття – програма комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини) (надалі – «Програма відновлення»). Так, Програма відновлення – це документ, який буде визначати основні просторові, містобудівні та соціально-економічні пріоритети політики відновлення і включати комплекс заходів для забезпечення відновлення території відповідної області, території територіальної громади (її частини), яка постраждала внаслідок збройної агресії проти України або в якій сконцентровані соціально-економічні, інфраструктурні, екологічні чи інші кризові явища.

Програма відновлення не належить до містобудівної документації. При цьому, розробляється у формі електронного документа та вноситься до Реєстру будівельної діяльності у встановленому Урядом форматі та порядку.

Відповідно до Закону Програма відновлення області може бути розроблена за рішенням голови обласної державної адміністрації, а Програма відновлення території територіальної громади (її частини) – за рішенням виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради відповідно. За вимогами щодо змісту вказані програми мають певні відмінності.

Якщо аналізувати Програму відновлення території територіальної громади (її частини) (надалі – «Територія»), то вона має включати:

 1. загальний опис населеного пункту (Території), для якого (якої) вона розробляється;
 2. питання містобудівної документації;
 3. аналіз негативних впливів бойових дій, що призвели до необхідності розроблення Програми відновлення;
 4. аналіз негативних впливів на традиційний характер середовища, історичні ареали населених місць, об’єкти культурної спадщини;
 5. аналіз ресурсів для відновлення життєдіяльності Території;
 6. інформацію щодо необхідності здійснення розмінування, демонтажу зруйнованих будівель та споруд, рекультивації земель тощо;
 7. інформацію про шкоду, заподіяну бойовими діями (об’єктам житлової нерухомості, об’єктам громадського призначення соціальної сфери тощо);
 8. інформацію щодо технічної можливості, економічної доцільності відновлення пошкоджених об’єктів шляхом виконання робіт із реконструкції, реставрації, капітального чи поточного ремонту;
 9. інформацію щодо технічної можливості, економічної доцільності відновлення об’єктів шляхом нового будівництва або пропозиції щодо будівництва нових об’єктів замість тих, що зазнали пошкоджень або зруйновані;
 10. інформацію щодо необхідних заходів інженерної підготовки та інженерного захисту Території;
 11. обґрунтовані пропозиції щодо доцільності зміни функціонального призначення територій із урахуванням наявної забудови та наявної містобудівної документації;
 12. пропозиції щодо внесення змін або розроблення містобудівної документації на місцевому рівні;
 13. обґрунтовані пропозиції щодо перенесення об’єктів виробничої сфери; 
 14. план заходів для забезпечення комплексного відновлення Території з визначенням пріоритетності;
 15. попередній фінансово-економічний розрахунок для забезпечення заходів комплексного відновлення Території;
 16. пропозиції щодо джерел фінансування заходів для забезпечення комплексного відновлення Території.

Таким чином, передбачається розроблення достатньо серйозних та комплексних документів, які охоплюють всі сфери життєдіяльності громад та їхнього повоєнного відновлення.

При цьому, перед затвердженням місцевою радою, Програма відновлення Території підлягає громадському обговоренню та погодженню обласною державною адміністрацією.

Щодо розробки, то Програма відновлення Території може бути розроблена виконавчим органом відповідної сільської, селищної, міської ради самостійно або із залученням відповідних фахівців підприємств, установ, організацій.

Фінансування робіт із розроблення Програми відновлення може здійснюватися за рахунок бюджетних коштів, міжнародної технічної та/або поворотної чи безповоротної фінансової допомоги міжнародних організацій.

Сподіваємось, що територіальні громади, які постраждали від агресії, ефективно використають передбачені Законом можливості та отримають дієві Програми відновлення.