Набули чинності зміни до деяких законодавчих актів щодо оптимізації трудових відносин

20/07/22

19 липня 2022 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин"  № 2352 - ІХ від 01.07.2022 року (далі — "Закон"). 

Законом внесено ряд важливих змін до законодавства у сфері трудових відносин, включаючи суттєві доповнення до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" № 2136 - ІХ від 15.03.2022 року. Серед іншого, набули чинності такі нововведення: 

1. Скасовано збереження середнього заробітку мобілізованим працівникам та іншим категоріям працівників, визначеним у частині 3 статті 119 Кодексу законів про працю України (такі працівники отримують грошове забезпечення за рахунок держави відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей").

2.   Запроваджено нові підстави для розірвання трудового договору, а саме: 

  • відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль; 
  • смерть працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим;
  • неможливість забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв'язку із знищенням (відсутністю) виробничих та інших умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій. 

Також, уточнено порядок вивільнення працівників (зокрема, масового вивільнення) та вимоги щодо дій роботодавця при звільненні працівників.

3. Передбачено можливість здійснення у період воєнного стану в окремих випадках позапланових перевірок Держпраці, зокрема з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів.

4.   Визначено поняття "сумісництво".

5.   Суттєво уточнено поняття “призупинення дії трудового договору” і порядок його застосування. 

6. Доповнено норму щодо відшкодування за рахунок держави-агресора працівникам та роботодавцям пов'язаних із трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України. Зокрема, визначено можливі джерела такого відшкодування. Порядок такого відшкодування повинен бути розроблений Кабінетом Міністрів України.

7.  Уточнено правила щодо збільшення нормальної тривалості робочого часу у період дії воєнного стану. Зокрема,  нормальна тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо). Оплата праці таких працівників має також бути пропорційно збільшена.

8.   Уточнено порядок повідомлення працівників про зміну істотних умов праці та умов оплати праці у період дії воєнного стану.

9. Визначено, що за рішенням роботодавця тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки у період дії воєнного стану може бути обмежено 24 календарними днями за поточний робочий рік. 

10. Передбачено обов'язок роботодавця впродовж дії воєнного стану, за заявою працівника, який виїхав за кордон або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, надавати такому працівнику відпустку без збереження заробітної плати тривалістю не більше 90 календарних днів.

11. Запроваджено можливість для роботодавців під час воєнного стану самостійно визначати порядок організації діловодства з питань трудових відносин, ведення трудових книжок та архівного зберігання документів у районах активних бойових дій. 

12. У період дії воєнного стану запроваджено можливість для працівників і роботодавців домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання документів стосовно трудових відносин та про засоби електронної комунікації.

За Вашим запитом ми готові поділитися більш детальними коментарями щодо цих нововведень, а також надати Вам необхідну консультаційну підтримку.