Набув чинності Закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

24/03/22

24 березня 2022 року набрав чинності Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану"1 (далі – "Закон"), прийнятий Верховною Радою України 15 березня 2022 року. Законом врегульовано окремі аспекти трудових відносин під час воєнного стану в Україні, зокрема, обмежено низку гарантій та прав працівників і розширено можливості для роботодавців. 

Закон передбачає, серед іншого, такі основні нововведення, що діятимуть під час воєнного стану: 

  • Спрощено процедуру переведення працівників на іншу роботу та скасовано обов'язок роботодавця попереджати працівників за два місяці про зміну істотних умов праці.
  • У визначених випадках працівники можуть розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, визначений працівником у заяві про звільнення.
  • Дозволено звільнення працівників за ініціативою роботодавця під час їхньої тимчасової непрацездатності, а також під час відпустки (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до трьох років).
  • Встановлено, що нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 60 годин на тиждень, та розширено можливості роботодавця при визначенні робочого графіку працівників.
  • Роботодавець має вживати усіх можливих заходів для своєчасної виплати працівникам заробітної плати. Водночас, роботодавець звільняється від відповідальності за порушення строків виплати заробітної плати, якщо доведе, що таке порушення спричинене веденням бойових дій або іншими обставинами непереборної сили. Строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до відновлення діяльності підприємства. 
  • Роботодавець може з власної ініціативи зупинити дію окремих положень колективного договору.
  • Введено поняття “призупинення дії трудового договору”, яке не тягне за собою припинення трудових відносин. Дозволено призупиняти дію трудового договору у зв'язку з військовою агресією, яка виключає можливість надання та виконання роботи. Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.
  • Встановлено випадки, коли працівникам може бути відмовлено у наданні відпустки, скасовано обмеження щодо тривалості відпустки без збереження заробітної плати. 
  • Розширено можливості для застосування праці жінок. Зокрема, дозволено застосовувати працю жінок (крім вагітних жінок та жінок, які мають дитину віком до одного року) за їхньою згодою на важких роботах, на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.  
  • Призупиняється обов'язок роботодавців відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.

На час воєнного стану в Україні норми Закону матимуть переважну силу над іншими нормами трудового законодавства. 

За Вашим запитом ми готові поділитися більш детальними коментарями щодо цих нововведень, а також надати Вам консультаційну підтримку.

_______________________________

1Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” № 2136-ІХ від 15.03.2022 р.