Хімічна промисловість

Спеціалісти PwC займають лідируючу позицію у світі з надання професійних консультаційних послуг підприємствам хімічної промисловості у різних частинах земної кулі

У PwC ми використовуємо цю мережу міжнародних зв’язків, передових знань, величезного практичного досвіду та розуміння специфіки національної хімічної галузі і ведення бізнесу для формування атмосфери взаємної довіри та відкриття нових можливостей перед нашими клієнтами

Підприємства, які сьогодні працюють у хімічній галузі, переживають період серйозних змін. Підприємства України стикаються з такими основними проблемами, як інфраструктурні об’єкти, що не відповідають сучасним вимогам, колосальні нестабільні витрати на базову промислову сировину, включаючи природний газ та нафту, висока вартість капіталу та потреба у технологічній модернізації виробничих потужностей.

Від подальшого інтенсивного розвитку хімічної промисловості залежить успішне зростання національної та світової економік. Ключовими факторами успіху для хімічних підприємств в Україні є перехід на інтенсивне використання передових технологій, нарощування потенціалу НДДКР та активна розбудова ресурсної бази України з метою зменшення залежності від імпортованої сировини.

Наша професійна команда спеціалістів має необхідні експертні знання та великий практичний досвід, які можуть бути використані нашими клієнтами для досягнення ними запланованого економічного зростання і високої конкурентоспроможності на світових ринках. Наші галузеві експерти здатні надати вам всебічне сприяння у пошуку оптимальних рішень тих задач, які стоять перед вами. Крім аудиторських та податкових послуг, ми пропонуємо широкий спектр консультаційних послуг з урахуванням галузевої специфіки, які спрямовані на вирішення великого числа життєво важливих для бізнесу питань, включаючи підвищення операційної ефективності, формулювання бізнес-стратегій, мінімізацію ризиків, забезпечення сталого розвитку, консультації в області корпоративних фінансів, угод з капіталом та корпоративного управління.

Наші послуги:

 • Консультації з Міжнародних стандартів фінансової звітності
 • Супроводження угод на ринках капіталу (злиття, поглинання, приватизація)
 • Аналіз фінансово-комерційної діяльності (due diligence)
 • Інформаційні технології
 • Консультації щодо дотримання вимог податкового законодавства
 • Процеси фінансової реструктуризації
 • Управління змінами

 

 • Підвищення операційної ефективності
 • Реорганізація бізнес-процесів
 • Оптимізація та реорганізація системи постачань
 • Консультації з управлення проектами
 • Корпоративне управління та дотримання нормативів і стандартів
 • Розробка та впровадження систем управління ризиками, зокрема, операційними, ринковими та фінансовими ризиками

Наші контакти

Дмитро Нечитайло

Партнер, лідер напрямку консультаційних послуг, PwC Україна

Тел: +380 44 354 0404

PwC у соцмережах: