Szeptember végéig tart a szankciómentes időszak az adatjelentésben

Tax & Legal Alert | PwC Magyarország | 2020. június 24.

A napokban jelent meg az adóhatóság hivatalos közleménye a 2020. július 1. napjától hatályos számlaadat-szolgáltatási – azaz az online számlajelentési, valamint az összesítő jelentésben, azaz az áfabevallás M lapjain történő adatszolgáltatási – kötelezettségekkel kapcsolatos új szabályokra tekintettel bevezetett szankciómentes időszakról, illetve annak részleteiről.

Az adóhatóság közleménye rögzítette, hogy a 2020. július 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban mely feltételek fennállása esetén tekint el a mulasztási bírság kiszabásától a fentiek szerinti számlaadat-szolgáltatási kötelezettség nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén.

Ahogy már korábban megírtuk a számlaadat-szolgáltatási – azaz az online számlajelentési, valamint az áfabevallás M lapjain történő adatszolgáltatási – kötelezettség vonatkozásában 2020. július 1-jétől életbe lépő változások (a számla áthárított áfatartalmára tekintet nélkül, minden olyan számláról adatot kell majd szolgáltatni az adóhatóság részére, amelyet egy adóalany egy másik belföldi adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről bocsát ki, illetve bejövő számla esetében amelyhez kapcsolódóan az adóalany az adott időszakban adólevonási jogot gyakorol) tekintetében az adóhatóság 2020. szeptember 30-áig tartó moratóriumot rendelt el a bírságok kiszabásában.

A közlemény alapján az adóhatóság a moratórium időszaka alatt nem alkalmaz szankciót azokkal az adózókkal szemben, akik az alábbi kötelezettségeiket nem teljesítik maradéktalanul:

  • adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárított adót el nem érő bejövő számlákról,
  • adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárított adót el nem érő kimenő számlákról,
  • a kibocsátástól számított 4 napon belüli adatszolgáltatás a 100 ezer forintot elérő vagy meghaladó, de az 500 ezer forintot el nem érő áfatartalmú kézi számlákról, amennyiben az adatszolgáltatás a kibocsátást követő 5 napon belül megtörténik.

A fentiek alapján mentesül a szankció alól a 100 ezer forint áthárított áfatartalmat el nem érő számlákról teljesítendő adatszolgáltatás tekintetében az az adóalany is, akinek már 2020. július 1. előtt is keletkezett online számlajelentési kötelezettsége.

A számlakibocsátó adóalanyok közül azok, akiknek eddig nem keletkezett online számlajelentési kötelezettsége, kizárólag akkor mentesülnek a szankció alól, ha legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett első számla, számlával egy tekintet alá eső okirat (módosító, érvénytelenítő számla) kiállításának napjáig regisztrálnak az adóhatóság Online Számla rendszerében.

A fentiek mellett ugyanakkor javasoljuk a számlaadat-jelentésre történő felkészülés mielőbbi megkezdését annak érdekében, hogy a moratórium megszűnését követően már probléma- és hibamentesen működjenek a szükséges rendszerek és folyamatok.

További információért forduljon bizalommal kapcsolattartójához, illetve Deák Lászlóhoz (laszlo.deak@pwc.com) vagy Farkas Gáborhoz (gabor.farkas@pwc.com).

 

Kapcsolat

Simon Katalin

Simon Katalin

PR Menedzser, PwC Hungary

Kövessen minket!