Latest Publications

View this page in: Русский, Українська

When is it worth considering an Advanced Pricing Agreement?

02.08.2015

Slava Vlasov, Partner of PwC Ukraine, about recently issued by the Cabinet of Ministers of Ukraine procedures for signing Advance Pricing Agreements between businesses and the tax authorities for transfer pricing purposes.

Коли варто розглянути укладання Договору про узгодження цін?

02.08.2015

В’ячеслав Власов, Партнер PwC Україна, про нещодавно затверджений порядок попереднього узгодження цін між представниками бізнесу та податковими органами для цілей трансфертного ціноутворення.

Ukraine progresses towards full EU Association implementation

09.07.2015

PwC Ukraine’s Senior Manager Denis Shendryk explores the challenges ahead as Ukraine moves towards EU

Managing FATCA by financial institutions in Ukraine

14.06.2015

Anna Nevmerzhytska, Manager in the Corporate Tax Group in PwC Ukraine, about the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Як фінансовим установам в Україні забезпечити виконання вимог FATCA

14.06.2015

Анна Невмержицька, менеджер групи корпоративних податків PwC Україна, про те як фінансовим установам в Україні забезпечити виконання вимог FATCA

Patent trolling: how to prevent and decrease possible risks

08.06.2015

How importers can prevent and decrease the current risks related to “patent trolling”.

Какие реформы необходимы сфере таможенного аудита

08.06.2015

Оксана Дрозач, старший консультант PwC Украина, о Последние тенденции таможенного аудита

Патентний тролінг: як попередити та зменшити потенційні ризики

08.06.2015

Жанна Бражник, молодший менеджер Адвокатського Об'єднання «PwC Legal», про те як попередити та зменшити потенційні ризики, пов’язані з «патентним тролінгом» в Україні

Высокие штрафные санкции по трансфертному ценообразованию: как избежать

07.06.2015

Старший консультант PwC Украина Елена Кадькаленко рассказала изданию "Юрист&Закон" о том как компаниям избежать высоких штрафных санкций по трансфертному ценообразованию

Ukraine’s goal: Rise to 76th from 96th out of 189 nations in Ease of Doing Business

01.06.2015

The World Bank’s annual Ease of Doing Business ranking compares regulatory environments in 189 economies. In 2015, Ukraine ranked an unspectacular 96th place, but Justice Minister Pavlo Petrenko is shooting for 76th place next year.

Helping IT companies in a changing environment

21.05.2015

IT businesses in Ukraine are growing even during crisis times. To sustain this growth Ukrainian IT companies need to follow global trends.

Допомагаємо ІТ компаніям відповісти на зміни в економічному середовищі

21.05.2015

IT бізнес в Україні продовжує зростати навіть у часи кризи. Утримати такий ріст українські ІТ компанії можуть, якщо будуть додержуватися загальних світових тенденцій.

Solutions for loss making companies to comply with transfer pricing rules

17.05.2015

A significant devaluation of the national currency has led to a significant decline in profits and, in many cases, to significant losses for importers.

Як збитковим компаніям відповідати вимогам правил трансфертного ціноутворення?

17.05.2015

Значна девальвація національної валюти призвела до суттєвого зниження прибутку, а в багатьох випадках - і до виникнення суттєвих збитків у імпортерів.

Closing criminal proceeding initiated as a result of a tax audit

14.05.2015

Starting from November 2012 when Criminal Procedural Code of Ukraine came into force almost every tax audit with assessment exceeding threshold for criminal liability results into opening criminal proceedings.

Закриття кримінальної справи, порушеної за результатами податкової перевірки

14.05.2015

Починаючи з листопада 2012 року, коли набув чинності Кримінальний процесуальний кодекс України, кримінальне провадження відкривається за результатами практично кожної податкової перевірки, якщо донарахування перевищують суму, встановлену як поріг для настання кримінальної відповідальності.

Топ Европы для инвестиции в недвижимость

29.04.2015

Вложения в неджвижимость - один из самых надежных видов инвестиций. Исследование PwC "Перспективы и тенденции на рынке недвижимости Европы в 2015 году"

What is the best solution to restructure foreign currency debts?

28.04.2015

Due to the significant devaluation of the national currency and introduction of an additional import fee, many importers have been forced to re-negotiate their contracts with supply of goods into Ukraine.

Який варіант реструктуризації заборгованості в іноземній валюті є найкращим?

28.04.2015

У зв’язку з різкою девальвацією гривні втрати від курсових різниць через переоцінку кредиторської заборгованості в іноземній валюті суттєво вплинули на фінансову позицію та чисті активи багатьох українських компаній.

Ukrainian tax reform still a work in progress

27.04.2015

Failure to simplify Ukrainian tax system continues to hamper growth and government revenues

Managing customs challenges due to the reduction of import prices

26.04.2015

Due to the significant devaluation of the national currency and introduction of an additional import fee, many importers have been forced to re-negotiate their contracts with supply of goods into Ukraine.

Вирішення митних спорів, пов’язаних із зниженням закупівельних цін

26.04.2015

Значна девальвація національної валюти та введення додаткового імпортного збору змусили багатьох імпортерів домовлятися із постачальниками про перегляд умов поставок товарів в Україну.

Solutions to improve net assets

23.04.2015

Due to the dramatic UAH devaluation over the past year, Ukrainian importers have suffered significant FOREX losses, and as a result, their net assets have become negative.

Покращуємо показники чистих активів

23.04.2015

Різка девальвація гривні протягом останнього року значно погіршила показники чистих активів українських імпортерів, які в багатьох випадках набули від’ємного значення. Aудитори, юристи та консультанти регулярно піднімають це питання, оскільки від’ємне значення чистих активів є формальною підставою для ліквідації компаній.

Как легализовать зарплаты

06.04.2015

Старший консультант отдела налоговых и юридических услуг Андрей Сташко поведал изданию "Деловая столица" о том, как создать соответствующие условия для вывода заработных плат из тени.

Об оптимизации затрат на персонал

01.04.2015

Юристы Ольга Мельниченко и Елена Чёрная рассмотрели некоторые аспекты оптимизации затрат на персонал как с точки зрения работодателя, так и защиты прав работника.

Правительство реанимирует идею создания экспортно-кредитного агентства

25.03.2015

Экспортно-кредитное агентство предложит три основных продукта: страхование экспортных и инвестиционных рисков, а также предоставление гарантий по сделкам внешнеэкономической деятельности

Weathering the economic storm

05.03.2015

Ukraine must demonstrate that it can manage its commercial system in order to attract investment

Нові МСФЗ: чого очікувати і як це вплине на бізнес?

27.02.2015

Директор PwC Україна Наталія Шпортень про нові Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ): чого очікувати і як це вплине на бізнес.