Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Ứng dụng công nghệ trong kê khai Thuế và Hải quan

Bộ phận thuế của tương lai

Cơ hội để phát triển

Khối lượng công việc không ngừng gia tăng trong khi ngân sách và thời gian có hạn khiến nhu cầu ứng dụng công nghệ trong bộ phận thuế và hải quan đang ngày càng cao. 

Trong quá trình làm việc với khách hàng, chúng tôi nhận thấy các hạn chế sau đây có thể được khắc phục một cách hiệu quả nhờ những ứng dụng công nghệ mới. 

 • Phần mềm kế toán dù chi phí đầu tư lớn nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin của nghiệp vụ thuế và hải quan
 • Việc chuẩn bị thông tin (kết xuất dữ liệu, chỉnh sửa, tính toán v.v.) liên quan đến kê khai thuế và hải quan tốn rất nhiều thời gian
 • Việc phân tích dữ liệu có khối lượng lớn gặp nhiều khó khăn
 • Bảng biểu tính toán thường được lập thủ công bằng Excel
 • Dữ liệu sau khi tổng hợp chưa được phân tích chuyên sâu 

Playback of this video is not currently available

2:39

Nâng tầm bộ phận thuế của doanh nghiệp với công nghệ

Ứng dụng hiệu quả công nghệ trong bộ phận thuế và hải quan là một hành trình. Chúng tôi giúp khách hàng đạt được kết quả nhanh chóng thông qua những dự án nhỏ, có tính khả thi cao. Cách tiếp cận từng bước này giúp khách hàng của chúng tôi tích lũy thêm kỹ năng cũng như kinh nghiệm.

Công cụ để khởi đầu

Có rất nhiều công cụ mà bạn có thể ứng dụng trong bộ phận thuế và hải quan. Các công cụ này dễ sử dụng, không cần cài đặt nhiều và có khả năng xử lý dữ liệu lớn. 

Những công cụ này thường được ứng dụng trong việc:

 • Xử lý dữ liệu có khối lượng lớn
 • Ghép nối, chia nhỏ nhiều tệp tin với dung lượng lớn
 • Tìm kiếm dữ liệu dựa trên nhiều tiêu chí
 • Đối chiếu các loại dữ liệu 
 • Trực quan hóa dữ liệu

Hỗ trợ của chúng tôi

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Đối chiếu các loại dữ liệu (vd. đối chiếu doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNDN)
 • Chuyển đổi sổ sách kế toán theo chuẩn mực quốc tế (IFRS) sang chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)
 • Ứng dụng Machine Learning cho mục đích phân loại chi phí thuế

Hóa đơn điện tử

 • Lựa chọn nhà cung cấp
 • Định dạng hóa đơn điện tử
 • Tích hợp hệ thống ERP và phần mềm quản lý hóa đơn điện tử

Kê khai thuế

 • Tự động hóa quy trình kê khai
 • Trực quan hóa dữ liệu
 • Tùy chỉnh hệ thống ERP cho mục đích kê khai thuế 

Hải quan

 • Đối chiếu các loại dữ liệu (vd. đối chiếu chênh lệch nguyên vật liệu tồn kho giữa hồ sơ hải quan với sổ sách kế toán và mức tiêu thụ nguyên vật liệu thực tế)
 • Phân tích so sánh chuyên sâu dữ liệu hải quan

Dịch vụ phân tích giá giao dịch liên kết

 • Phân tích so sánh chuyên sâu dữ liệu giao dịch liên kết và giao dịch độc lập nhằm xác định các rủi ro trọng yếu

Các trường dấu là bắt buộc(*)

Bằng cách đăng kí email, bạn đã công nhận rằng bạn đã đọc Cam kết quyền riêng tư và bạn đã đồng ý với việc chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo như cam kết trong Cam kết quyền riêng tư (bao gồm cả chuyển dữ liệu quốc tế). Nếu bạn thay đổi ý kiến vào bất kì lúc nào về nhu cầu nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi sử dụng trang Liên hệ.

Liên hệ

Nghiêm Hoàng Lan

Nghiêm Hoàng Lan

Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn Thuế, PwC Việt Nam

ĐT: +8498 410 7165

James Radford

James Radford

Giám đốc, Dịch vụ ứng dụng công nghệ trong kê khai Thuế và Hải quan, PwC Việt Nam

ĐT: +8436 248 2182

Hide